EKOIQ’nun gönüllü dostlarından Reşat Erel, 12 Kasım günü Aydın Üniversitesi ve Birleşmiş Milletlerin toplantısını izledi ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ekonomi ve Ticaret Bölüm Şefi Hussein Abaza ile küçük bir söyleşi gerçekleştirdi.
İstanbul Aydm Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydm ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ekonomi ve Ticaret Bölüm Şefi Hussein Abaza, Küresel Bakış Programı (Global Perspectives) çerçevesinde protokol imzaladı. Bu protokole göre İstanbul Aydm Üniversitesi önemli bir politika değişikliği yaparak Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile birlikte Türkiye’nin çok önemli ve ihmal edilmiş sorunlarma dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla işbirliğine gidecek. Program dahilinde çevre konusunun Türkiye’nin tüm sektörlerinin içinde yer almasının, çevre ekonomisi, çevre hukuku, çevre planlaması, çevre planlaması ve çevresel etki değerlenmesi konusunda önemli çalışmaların altına imza atılacağı belirtildi. Protokol, öğrencilere ve halka açık bir şekilde gerçekleştirilen ve Hussein Abaza’nın konuşmacı olarak katıldığı “Yeşil Ekonomi” adlı konferansın ardından imzalandı.
Protokolü Birleşmiş Milletler Çevre Programı adına imzalayan Hussein Abaza, EKOIQ’ya şu açıklamalarda bulundu: “Dünyanın kaynaklarının sınırsız olduğuna dair dünyada yanlış bir kanı var. Bugüne kadar dünyanın kaynaklarını sorumsuz bir şekilde kullandık. Yanlış stratejiler ve alışkanlıklarla dünyayı kirlettik ve şu anda uçurumun kena-rmdayız. Artık eskisi gibi davranamayız. Dünya ve insanlık adına geri dönüşümlü ve sürdürülebilir teknolojilere yol açmak durumundayız. Uzmanların yaptıkları araştırmalara göre eski paradigma çerçevesinde üretilen ürünler ve verilen hizmetler yok olmaya mahkum çünkü insanlar da bu tarz yaklaşımlara artık sıcak bakmıyor. Fosil yakıtların dünyaya ne kadar zarar verdiğini artık hepimiz biliyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz küresel kriz de, fiyatı giderek yükselen fosilyakıtlar ile çalışan sistemleri durma noktasına getirdi. Artık güneş, dalga, jeotermal ve rüzgâr enerjileri gibi alternatif enerjileri etkin bir şekilde kullanma zamanı geldi. Bu gibi yenilenebilir enerji kaynaklan ile birlikte sürdürülebilir tarım, enerjiyi daha etkin bir şekilde kullanan teknolojilerin yer aldığı elektronik ve mekanik cihazlar yerlerini almaya başladılar.”
Yeşil Ekonomiye geçiş yapmayan ayakta kalamayacak
Eski sorumsuz teknolojilerle ürün üreten firmaların yakın bir gelecekte ne hale geleceğinin en büyük örneği ABD’deki General Mo-tors’un içine düştüğü durumu örnek veren Abaza sözlerine şöyle devam etti: “Yeni dünyada doğayı kirleten ve ekonomik olmayan hiç bir enerji kaynağı, teknoloji ve ürün ayakta kalamayacak. Çin, Kore ve Hindistan gibi ülkeler büyük bir hızla çevreci teknolojiler ve ürünler üzerine çalışmaya başladılar ve bu girişimler ilk ürünlerini vermeye başladı. Artık nehir bu yönde akmaya başladı. Buna ayak uydurmayan şirketler de yok olacak. İçinde bulunduğumuz küresel krizi atlatmanın ilk adımı istihdam yaratmaktan geçiyor. Türkiye’deki girişimcilere tavsiyem, başarılı ülkeleri örnek alarak çevreci teknolojiler yaratmaları. Bu şekilde hem gelecekte ayakta kalabilecekler, hem de küresel krizin etkilerinin azalmasına yardımcı olacaklar. Yeni yılda “Küresel Yeşil Ekonomi” adlı küresel raporu da yayınlayacağız. Yeşil Ekonomiye geçişin nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili bilgiler, BM Çevre Programı’nm Yeşil Ekonomi internet sitesi olan www.unep.org/greeneconomy adresine girerek elde edilebilir.”

Çöp girdabına karşı: WatCleaner

Önceki Haber

2009 yılının en yeşil şirketi Sony

Sonraki Haber

Diğer Haberler