Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Yeşil Ekonomi Raporu 2010

353 0

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) bünyesinde oluşturulan YEŞİL Ekonomi İnisiyatifi dünya hükümetlerin ve diğer karar vericilerin kamu harcamalarını, politikalarını ve yatırımları düşük karbonlu, doğa dostu sektörlere (yenilenebilir enerji, temiz teknolojiler, tarım ve atık yönetimi) yönlendirmeyi amaçlıyor. Yeşil Ekonomi İnisiyatifi’nin bu hedef için kullandığı araçlardan biri de Yeşil Ekonomi Raporu. Yeşil Ekonomi Raporu’nun esas olarak dünyanın bugün yaşadığı, gıda, yakıt ve mali krizlerin aynı zamanda yeşil ekonomiye yönelik yatırım, istihdam ve sektörel büyüme için özgün bir fırsat da olabileceği mesajını veriyor
Yeşil Ekonomi Raporu’nun en önemli özelliklerinden biri de yeşil tarım, endüstri ve finans yatırımlarının nasıl ekonomik iyileşme, istihdam ve refahta yükseliş sağlayabileceğine yönelik modellemeler ve ekonomik analizler ortaya koymayı hedeflemesi. 2010 sonunda yayınlanacak rapor, iş dünyasını temiz teknolojiler, yenilenebilir enerji ve doğal altyapılara yatırım yapmaya ikna edebilmek için somut kanıtlar ortaya koyma iddiası taşıyor
Yeşil Ekonomi diğer yaklaşımlardan farklı olarak uygulanacak politikaların çevre ve topluma olan Etilerini de dikkate alıyor. Yeşil iktisat çevre ve toplumla olan bağını atıkların azaltılması, kirlilik, hammadde kullanımını azaltmak için üretim sürecinin ve tüketim alışkanlılarının dönüşümünü gündemine alır.
Yeşil Ekonomi İnisiyatifi tarafından hazırlanacak rapor makro ekonomik analizler, projeksiyonlar ve büyüyen yeşil sektörler için tavsiyeler oluşturuyor. 1992 yılından 2010 yılına kadar küresel çevreci pazarda yaklaşık 400 milyar dolarlık bir büyüme yaşandı. 1992 yılında yeşil pazarda 300 milyar dolarlık bir pasta varken 210 yılındaki küresel Pazar büyüklüğü 700 milyar dolara yaklaşıyor. Yeşil ekonomideki çekirdek sektörlerden biri olan yenilenebilir enerji pazarı 2004 yılından beri her sene yüzde 50 büyüyor. Organik gıda pazarında ise sekiz sene içinde 40 milyar dolarlık bir büyüme söz konusu.
Özel sektör, akademi, enstitüler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanacak Yeşil Ekonomi Raporu toplumsal değişim kısa vadeli hesaplarla hareket eden ekonominin dönüşümü için iş dünyasının kara vericileri ve çalışanlarını hareket etmeye zorlama iddiasını taşıyor. Mevzubahis ekonomiler gıda, petrol ve finans dallarındaki başarısızlıklar doğal kaynakların yok oluşuna ve fosil yakıtlara bağımlılığa sebebiyet verdi. Bu yüzden artık değişim vakti geldi. BM Çevre Programı’nın raporu bu yüzden çok önemli olacak.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.