Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Türkiye’de biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratabilmek için ve doğa koruma çabalarını ülke geneline yayabilmek için “Türkiye’nin Canı Kampanyası”nı başlatıyor. Kampanya kapsamında 1.001 kişiden toplanacak bağışlar ile bir fon oluşturulacak ve WWF-Türkiye’nin doğa koruma projelerinin yanı sıra yerel sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını destekleyecek bir hibe programı başlatılacak. “Türkiye’nin Canı” kampanyasıyla ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projelerin geliştirilmesi, uygulanması, somut sonuçlara ulaşması ve kalıcı çözümler oluşturması hedefleniyor. Ayrıca, Anadolu’da geleneksel türleri kaybolma tehlikesi altında olan doğal değerlerin korunması ve özellikle kırsal nüfusun doğadan sürdürülebilir yararlanma biçimlerini içselleştirmesi ve yaşam standartlarını iyileştirmesi amaçlanıyor. WWF Türkiye biyoçeşitlilğin korunabilmesi adına bir fon oluşturabilmek için katılımcılarından 1001 liralık bağış alacak. WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, nesli tehlike altında olan türler hakkında yapılacak bir bilgilendirme çalışmasından sonra biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projeleri olan ve projelerine finansal destek arayan yerel sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir hibe çağrısında bulunacaklarını duyuruyor.

SEDNA Serisiyle Tasarruflu Aydınlatma

Previous article

Kalem de Çözünür mü?

Next article

You may also like