Bilim İlaç Genel Müdürü Dr. Erhan Baş : Çevreye Yatırım, Artık Bir Trend Değil, Gereklilik
İlaç sektöründe hazırlanan ilk kurumsal sorumluluk raporu, Küresel İlkeler Sözleşmesini (Global Compact) imzalayan ilk Türk ilaç şirketi olmak, karbon salımlarını hesaplayan ve kamuoyu ile paylaşan ülkemizde az sayıda firma arasına girmek ve kazanılan çeşitli çevre ödülleri… Bütün bu başarılara imza atan Bilim İlaç’ın Genel Müdürü Dr. Erhan Baş, “Yalnızca kurumsal sorumluluk çalışmalarımızda değil, iş alanımızda da çevresel standartları sürekli olarak uyguluyor ve geliştiriyoruz” diyor.

Söyleşi: Barış DOĞRU Fotoğraf: Volkan DOĞAR
Bilim İlaç sürdürülebilirlik alanında ne gibi faaliyetlerde bulunuyor?
Ülkemizin ve dünyanın yaşam kalitesinin yükselmesi için hem bireysel hem de kurumsal olarak sorumluluklarımızın dikkat çekici biçimde arttığı bir dönemde; gelecek nesillere bırakabileceğimiz sürdürülebilir bir dünya için kurumsal sorumluluk çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Paydaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz inancı ve bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Paydaşlarımızın ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan ve “değer yaratan” bir kurum olmak üzere faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.
Etki alanımızdaki paydaşlarımızda, dolayısıyla ülkemizde kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını gündemde tutmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarımızı yerine getirmekten; çalışanlarımızı, müşterilerimizi, içinde yaşadığımız toplumu, iş ortaklarımızı ve hissedarlarımızı sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaştırma çabamızdan vazgeçmeyeceğiz.
Kurumumuzun önemli stratejilerinden biri “sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak”tır. Tüm faaliyetlerimizi kurumsal sorumluluk bilincimizle yürütüyor; sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerimizi gözetiyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için öncelikli olarak en önemli sorumluluğumuzun işimizi doğru yapmak olduğunun bilincindeyiz. Tüm paydaşlarımızın değişen beklentilerini karşılamak için çevresel, sosyal ve etik konularda sürdürülebilir çözümlere yatırım yapmanın gerekliliğinin bilincindeyiz. Vizyonumuz, değerlerimiz ve politikalarımız bu amaca her aşamada hizmet etmek ve işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Yönetim anlayışımız sadece ekonomik ilişkileri değil; etik, sosyal ve çevresel işbirliklerini de kapsamaktadır.
Hem kurumsal sorumluluğun hem de sürdürülebilir kalkınmanın en önemli boyutlarından biri çevre… Çevreye yatırım, bugün artık bir trend değil, gerekliliktir. Bilim İlaç olarak, yalnızca kurumsal sorumluluk çalışmalarımızda değil, iş alanımızda da çevresel standartları sürekli olarak uyguluyor, geliştiriyoruz. Bu yıl büyük işletmeler dalında Kocaeli Sanayi Odası Çevre Ödülüne layık bulunan Bilim Gebze, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve yeşil bina kavramı göz önünde bulundurularak inşa edildi. Bina yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, aydınlatma otomasyonu, cephe camçatılarda yüksek ısıl izolasyon, güneş kırıcılar, verimlilik değeri yüksek santrifüj soğutma grupları, soğutma sisteminde “free-cooling” uygulaması, ekonomizörlü buhar ve ısıtma kazanları, klima santrallerinde kullanılan ısı geri kazanım azaltılmaktadır.
Öte yandan, membran filtre teknolojisi ile atık su arıtma, tozsuzlaştırma sistemlerinde torba filtrelere ilave olarak HEPA filtre kullanımı, faaliyet-lerimizden kaynaklanan atıkların kaynağında ayrılması, Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanmış taşıyıcı firmalar, bertaraf, geri kazanım ve depolama firmaları ile işbirliği içinde çevreye hiçbir olumsuz etkisi olmayacak şekilde uzaklaştırılmasını düzenleyen Atık Yönetim Sistemi ile çevreyi korumaktayız.
Stratejik planımızın en önemli bö-lümlerinden biri olan sürdürülebilirlik yönetimi üst sürecimiz kapsamında çevreyi korumak ve doğal kaynakların kullanımını azaltmak stratejiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız, çok prestijli kurumlar tarafından ödüle layık bulunuyor. Kurumumuz, 1999 yılında Çevre Bakanlığı tarafından Çevre Beratına, ardından 2000 yılında İstanbul Sanayi Odası tarafından verilen Sektör Çevre Özendirme Ödülüne layık görüldü. 2003 yılında Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası tarafından Çerkezköy işletmemiz Çevre Ödülü ile taçlandırıldı. “Gelecek nesillere saygı” değerimizin kılavuzluğunda; artan çevre bilincimiz ve çevrenin korunmasına-geIişimine katkıda bulunmaya yönelik çalışmalarımız, bu yıl Kocaeli Sanayi Odası “Şahabettin Bilgisu Çevre ÖdüIü”ne layık görüldü. Bu ödüle layık görülmek; sadece operasyonel mükemmellik açısından değil, referans olmayı amaçladığımız sürdürülebilir kalkınma bilinci anlamında da önemli bir adım…
Türkiye’de ilk sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilaç şirketi sanırım Bilim İlaç oldu. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorumluluklarımız hakkındaki performansımızı ve gelecek hedeflerimizi tüm paydaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşmak amacıyla Kurumsal Sorumluluk Raporumuzu hazırladık. Bu rapor, hem Bilim İlaç’ın hem de Türk ilaç sektörünün yayınladığı ilk kurumsal sorumluluk raporudur. Çalışanlarımızla birlikte, ülkemizin ve toplumun evrensel ölçülerde yaşam kalitesine ulaşmasını hedefleyen bir kurum olarak bu yüksek ideal uğruna emeğimizi, zamanımızı ve entelektüel birikimimizi seferber ettik. Kurumsal sorumluluk çalışmalarımızı dünyada kabul gören ilkeler doğrultusunda bu ilk raporla paylaşmayı amaçladık.
Kurumsal Sorumluluk Raporumuz, Aralık 2009 sonuna kadar olan performansımızın ve gelecek taahhütlerimizin kapsamlı bir özeti olarak hazırlanmıştır. Raporumuzla birlikte, bilfiil yürütmekte olduğumuz kurumsal sorumluluk çalışmalarımızı ve iyileştirmeye açık alanlarımızı ortaya koymaktadır. Bu anlamda raporu kendimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görmekteyiz.
Raporumuz Bilim İlaç’ın kurumsal yönetim yaklaşımını, ekonomik performans göstergelerini, sosyal ve çevresel uygulamalarını yansıtmaktadır. Raporumuzda da yansıtıldığı üzere, öncelikli konularımız iş sağlığı ve güvenliği, ürün sorumluluğu, toplumsal yatırım ve çevresel uygulamalardır. Paydaşlarımızdan alacağımız geribildirimlerle ve hedeflerimize ulaşma yolculuğumuz süresinde elde edeceğimiz deneyimin ikinci raporumuzu daha da zenginleştirmemizi sağlayacağını umuyoruz.
Sanırım Türkiye’de karbon salımlarını hesaplayan ilk şirketlerden de birisiniz. Bu konuda nasıl bir çalışma yürüttünüz?
Bu konuda başka neler yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir hedef koyuyorsunuz kendinize? 2010 yılı başından itibaren uluslararası bir danışman firma ile birlikte çalışarak, karbon ayak izimizi hesaplatıp, “ürün yaşam döngüsü değerlendirmesi” yaklaşımı ile karbon ayak izi azaltılması çalışmalarını başlattık. Otorite karbon ayak izini üç kapsamda ele almaktadır. Birincisi, kuruluş içindeki faaliyetlerden kaynaklanan doğrudan emisyonları, ikincisi kullanılan elektriğin üretimi esnasında oluşan dolaylı emisyonları, üçüncüsü de tedarikçilerin kuruluş için yürüttüğü faaliyetler sonucunda oluşan dolaylı karbon ve karbon eşdeğeri emisyonları kapsamaktadır. 2009 yılı faaliyetlerimiz kapsamında 25 bin tonluk karbon ayak izimiz çıktı ve bunun 12 bin tonu kapsam 1, 10 bin tonu kapsam 2, kalan da kapsam 3 faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Karbon ayak izimizi üç yıl içinde yüzde yedi düşürmek için çalışmalara başladık. En büyük izi oluşturan araçlar konusunda hibrid araç test çalışmalarına başladık. Sorumlu iş anlayışımız doğrultusunda tedarik-çilerimizin seçiminde ve iş yapma süreçlerinde çevre dostu uygulamalar konusunda “yaptırımcı” oluyoruz. Çünkü onların performansı bizim üretim ve çevre performansımızın ayrılmaz bir parçası.
Sağlık son derece kritik bir alan. Sürdürülebilirlikle sağlık hizmetleri arasında da yakın bir ilişki var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Yaşanabilir bir dünya için sağlık, insan mutluluğu, toplumsal gelişim ve çevre korumayı mümkün kılabilecek çalışmalara imza atıyoruz. Kuruluşumuz insan sağlığını koruyan ve yaşam kalitesini artıran ürünlerin üretimini, pazarlamasını ve satışını yapmaktadır. Kurumsal sorumluluk bakış açımızla önceliklendirdiğimiz konular arasında “ürün sorumluluğu” yer almaktadır. Ürün geliştirme, üretme, saklama, sevkiyat ve tanıtım konularının üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Ürünlerimizi AR-GE merkezimiz tarafından eşdeğer ilaç yönetmelikleri ve GMP (İyi Üretim Koşulları) normlarına uygun şekilde geliştirmekteyiz, hammaddeleri uluslararası standartlar ve GMP normlarına uygun tedarikçilerden satın almaktayız, üretmekteyiz ve ecza depolarına ulaştırılmasına kadar olan süreçte yine Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği GMP normlarına uygun yüksek standartları uygulamaktayız. Ürünlerimizin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlarında kullanımının ve etkinliğinin kanıtlanmış bilimsel bilgilerle tanıtımını yapmak temel hizmet alanlarımızdandır. Ürün sorumluluğu kapsamında hasta sağlığı ve güvenliği, pazarlama iletişimi ve müşteri memnuniyeti konularını titizlikle ele alıyoruz.
Sürdürülebilirlik bakış açımızla hayata geçirdiğimiz ve hastalıklarla ilgili bilinçlendirici toplumsal yatırım projelerimizden bahsetmek isterim. Şizofreni hastalığıyla ilgili hayata geçirdiğimiz Gerçekler Maskelenmesin projemiz, Alzheimer ile ilgili hasta yakınlarına destek olmayı hedeflediğimiz Alzheimer Çağrı Merkezimiz, Osteoporoz konusunda farkındalık artırıcı Dünden Bugüne Osteoporoz projemiz ve diyabet konusunda bilinç düzeyini artırmaya yönelik Türkiye Diyabet Taraması projemizi örnek olarak verebiliriz.
2010 yılında şirket olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladınız. Neden ve nasıl böyle bir
taahhütte bulunmaya karar verdiniz?

Kofi Annan tarafından 1999 yılında açıklanan ve özel sektörü “daha iyi bir dünya için” çalışmak amacıyla bir araya getirmeyi hedefleyen Küresel İlkeler Sözleşmesini (Global Compact) imzalayan ilk Türk ilaç şirketi olduk. “İnsan mutluluğu,” “gelecek nesillere saygı,” “etik ilkeli yönetim anlayışı,” “değişim” ve “başarma tutkusu” değerlerini özümseyen kurumumuz, bu çerçevede kendi değerlerimizi uluslararası ilkelerle bütünleştirmeyi gerçekleştirmiş oldu.
Faaliyetlerini toplum ve diğer paydaşlar nezdinde; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yönetmek Bilim İlaç’ın temel ilkesidir. Kanunlara, yönetmeliklere ve resmi yönlendirmelere tam uyum sağlamakla birlikte biz, bunların ötesinde tüm şirketlere örnek olabilecek politikaları kurum kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Etik, şeffaf ve hesap verebilir tutum ve davranışlar Bilim İlaç’ın örnek bir şirket olmasını sağlayacak temel günlük yaşam pratiğidir.
Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan şirketler, sözleşme maddelerinde yer alan yükümlülükleri sadece kendi iç bünyelerinde değil, tedarikçilerinin ve tüm paydaşlarının iş süreçlerinde de yerine getirmekle yükümlüdürler. Biz de Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk Türk ilaç şirketi olarak tedarikçimiz olan firmalarda çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını destekliyoruz, çocuk işçi çalıştırılmasına, insan hakları ihlallerine ve ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz.
“Gönüllülük Ruhu Şirketimize Değer Katıyor”
Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yaparak, iş dünyasının yeni “sorumlu” iş modellerine ayak uydurmaya ve bu yolda eksiklerimizi tamamlamaya kendimizi adadık. Çünkü bu toplumun parçasıyız, onu geliştirmeye katkı sağlamazsak biz de gelişmeyiz. Bu nedenle içinde yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, kendi çalışanlarımızı ve ailelerine ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla toplumsal yatırımlar yapıyoruz. Gelecek nesillere bırakılacak daha güzel bir Türkiye için destek verdiğimiz projelerin uzun soluklu olmalarına, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kalıcı yarar sağlamalarına dikkat ediyoruz. Topluma miras bırakılabilecek eğitim, kültür-sanat ve sağlık alanlarındaki anlamlı girişimlere yatırım yapıyoruz. 2009 yılı sonu itibariyle 653 kişiye ulaşan gönüllü ordumuz Bilim ilaç Toplum Gönüllüleri platformumuzla yerel kalkınmaya destek oluyoruz; yerel halkın sorunlarının çözümü olmak üzere çalışanlarımız gönüllü olarak projelerde yer alıyor. Çalışanlarımız ve kurumumuzda oluşan gönüllülük ruhunun şirketimize değer kattığını düşünüyoruz.

Buğday Derneği Greenweek'te

Previous article

Eczacıbaşı Topluluğu Bir İlke İmza Attı

Next article

You may also like