2010 yılının Şubat ayında onaylanan “Atık Yönetim Planı” çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen belgeyle, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması konusunda LASDER yetkilendirilmiş kuruluş olmaya hak kazandı. Kâr amacı gütmeyen LASDER, üyeleri adına, üyelerinin yenileme pazarına sattıkları lastiklerin oluşturdu¤u toplam tonajın yönetmelikte belirtilen oranı kadar olan kısmını toplatmayı, taşıtmayı, gerekiyorsa geçici depolatmayı, öncelikle “Malzeme Geri Kazanımı” firmalarına ve daha sonra alternatif enerji kayna¤ı olarak kullanılmak üzere “Çimento Fabrikaları” ve “Enerji Üretim Tesisleri”ne teslim etmeyi hedefliyor.
 

Türkiye’nin En Büyük Rüzgâr Santrali Balıkesir’de

Önceki Haber

Üniversiteli ve Liseliler Kolkola Alternatif Çevre Politikalarına

Sonraki Haber

Diğer Haberler