Avrupa Birliği 2020 için belirlediği Çevre Hedefleri’nde, karbondioksit emisyonları yüzde 20 oranında azalmış, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji içindeki kullanım oranı ise yüzde 20 artmış olmasını öngörmüştü. Böylece enerji tasarrufunda yüzde 20’lik bir atış hedefleniyordu. Mart ayında açıkladığı “Düşük Karbon Yol Haritası”nda AB, bu hedeflerin yüzde 25’e çıkarılabileceği duyurdu. Ekim 2009’da ise gelişmiş ülkelerin emisyonlarını 2050 yılına kadar yüzde 80 ile 95 arasında azaltması kararı onaylanmıştı.
Tüm bu hedefler Avrupa’daki iş çevreleri için büyük bir endişe kaynağı. Zira, ulusal düzeyde işleyişin hızlanması için yeni düzenlemeler yapılmazsa, bu hedefleri tutturmak oldukça güç.
İngiliz Sanayicileri Konfederasyonu’nun (CBI) 26 Nisan tarihli raporuna göre mali riskler, yenilenebilir enerji projelerinin onaylarının gecikmesi ve politikalardaki belirsizlikler nedeniyle İngiltere’nin AB 2020 Çevre Hedefleri’ne ulaşamayacak. Politika Yöneticisi Katja Hall, iş dünyasının, yeni düşük karbon altyapısının inşasına devam edilmesini istediğini ama politikalardaki belirsizliği önlerini kestiğini açıkladı, hükümetten kesin bir rota istedi.
Fransız Yenilenebilir Enerji Birliği (SER) de Fransa’nın mali destek eksikliği, özellikle rüzgâr enerjisi projelerindeki bürokratik engeller yüzünden hedefleri tutturamayacağını açıkladı. SER Başkanı Jean-Louis Bal, 2020 Hedefleri’ne ulaşılabilmesi için kuruluşun yeni bir mevzuat teklifi hazırlayacağını duyurdu. Fransa bugün 6 GW rüzgâr enerjisi üretme kapasitesine sahip ancak bu rakamın 25 GW olması gerekiyor.
Business Europe İklim Birimi Sözcüsü Folker Franz da idari gecikmelerin ulusal düzeyde sorun yarattığını söyleyerek, “Önümüzdeki 10 yılda enerji sistemimize büyük yatırım yapmamız gerektiğini açık. AB düzeyinde öncelik sınır ötesi altyapı, ağlar ve boru hatları olmalı” şeklinde konuştu.

belgeler.com’dan Çevre Bilgileri

Previous article

Organik Cumhuriyetin Başkentinde

Next article

You may also like