kapak 31

Türkiye’nin ilk karbon nötr dergisi EKOIQ’nun 31. sayısı çıktı!

 Gezi’ye Sürdürülebilirlikten Bakmak!

 

  • GRI 2013 Konferansı Sürdürülebilirlik Raporlaması Devrimi Amsterdam Mayıs ayının son günlerinde sürdürülebilirlik çalışmaları açısından çok önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Sürdürülebilirlik Raporlamasının en önemli küresel organizasyonu olan GRI Global Reporting Initiative, 2013 Küresel Sürdürülebilirlik ve Raporlama Konferansı’nda devrim niteliğinde değişiklilere imza atıldı. Konferansta alınan önemli kararlar ve izlenimler EKOIQ Temmuz sayısında…
  • Manisa Tarzanı Türkiye’nin İlk Çevrecisi mi? Son 6 yıldır Gediz VE Büyük Menderes Havzası başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki ekoloji sorunları konusunda çalışmalar yürüten Ege Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gültekin, derneğin faaliyetlerini ve yeni yayınlarını EKOIQ’ya anlattı. Derneğin yayınları arasında Manisa Tarzanı’nın hayat hikâyesini anlatan bir de kitap bulunuyor…
  • Gezi’ye Sürdürülebilirlikten Bakmak! Son bir aydır Türkiye Gezi Parkı ile yatıyor Gezi Parkı ile kalkıyor. Birçok boyutu bir yana, ekoloji, kentsel gelişim ve sürdürülebilir kalkınma açısından bakıldığında bile Gezi Olayları’ndan çıkarılacak onlarca ders olması nedeniyle Temmuz sayımızın dosyasını bu konuya ayırdık. Dosya kapsamında değerli yazarların görüşleri aracılığıyla Gezi’den çıkarılabilecek ilk dersleri sizlerle paylaşıyoruz…
  • Eko Sistem Temelli Balıkçılık Gerekiyor WWF Türkiye bir süredir Kaş Kekova Deniz Koruma Bölgesi’ndeki durumu analiz eden bir proje yürütüyor. Türkiye’de balıkçılığın geldiği son aşamayı gözler önüne seren yeni bir rapor yayımlayan WWF, raporda Türkiye’de balıkçılığın sürdürülebilirliği için “eko sistem” temelli bir balıkçılığın hayata geçirilmesini savunuyor.
  • Gürültünün İlacı da Yeşil Çevre ve sürdürülebilirlikten bahsederken es geçtiğimiz başlıklardan biri de gürültü. Üstelik insan ve doğal hayat için de son derece zararlı. Bunun farkında olarak gürültünün izine düşen Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Ses Kulübü’nden öğrenciler, İstanbul’un ses siluetini çıkardılar. Öğrenciler hem projelerini hem de kentin kimliğiyle sesler arasındaki bağı ve gürültünün çözümü konusundaki fikirlerini EKOIQ ile paylaştılar…

 
 22-24 Mayıs 2013 tarihlerinde Amsterdam, Sürdürülebilirlik Raporlamasının en önemli organizasyonu olan GRI Global Reporting Initiative, 2013 Küresel Sürdürülebilirlik ve Raporlama Konferansı’nı gerçekleştirdi. Konferansta raporlamaya dair devrim niteliğinde kararlara ve değişikliklere imza atıldı. Temmuz sayısında konferansa katılan isimlerden bazıları raporlamanın gittiği yönü ve alınan kararlarla ilgili izlenimlerini EKOIQ için kaleme aldı… 2007’den bu yanan Ege Bölgesi’ndeki ekoloji sorunları konusunda önemli faaliyetlerde bulunan Ege Derneği, bu sefer karşımız üç yeni yayınla çıktı: Manisa Tarzanı, Gediz de Gediz ve Vermikompost Solucan Gübresi. Ege Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gültekin, faaliyet alanları ve yeni yayınlarla ilgili sorularımızı yanıtladı… Çok alametler belirdi ve vakit tamam oldu: Türkiye Gezi Olaylarıyla birlikte 21. Yüzyıla girdi. Bildik bütün siyaset ve sosyoloji çerçeveleri, gençlerin beklenmedik yaratıcı karşı duruş ve şenlikli muhalefetiyle tuzla buz oldu. Konunun elbette çok farklı boyutları var ama ekoloji kentsel gelişim ve sürdürülebilir kalkınma çerçevelerinden bakıldığında bile çıkarılacak dersler var. Dosya kapsamında çok değerli yazarların görüşleri aracılığıyla, katılımcı demokrasiden sosyal ve beşeri sermayeye, oradan Eko-İnovasyona uzanan bu ilk dersleri sizlerle paylaşıyoruz… Son birkaç yıldır Eylül ayında av sezonu başlar başlamaz Türkiye’nin gündemi balıklar oluyor. Denizlerimizdeki balık stoğundaki azalma ve bunun nedenleri ve çözüm önerileri üzerinden tartışmalar süredursun, WWF Türkiye de konu hakkında yeni bir rapor yayımladı. Türkiye’de balıkçılığın vardığı son aşamayı gözler önüne sermeye çalışan raporda, “eko sistem” temelli bir balıkçılığın hayata geçirilmesi gerektiği savunuluyor… İklim değişikliği, yenilenebilir enerji, fosil yakıtlar, atık yönetimi, GDO’lu gıdalar, temiz üretim… Bütün bu başlıklar hep gündemimizde. Peki, ya gürültü? Genelde es geçilen bu soruna bu sefer de Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Ses Kulübü’nden öğrenciler el attı. Öğrenciler İstanbul çapında yaptıkları bir projeyle kentin ses siluetini çıkardılar. Projelerini, kentin kimliğiyle sesler arasındaki bağı ve gürültünün çaresini EKOIQ’ya anlattılar…

Büyük kitap zincirlerinde, gazete ve dergi bayilerinde satışa sunulan EKOIQ, ayrıca internette, www.idefix.com , www.kitapyurdu.com ve www.hepsiburada.com adreslerinden de temin edilebiliyor.

Daha fazla bilgi için:

 
Barış Doğru (Genel Yayın Yönetmeni) [email protected]
Tel: (0216) 412 72 13 /134
 
Balkan Talu (Editör) [email protected]
Tel: (0216) 412 72 13 /135
 
Özgür Çakır (Editör) [email protected]
Tel: (0216) 412 72 13 /136
 
Emrah Kurum
Tel: (0216) 412 72 13 /137
 
WEB: www.ekoiq.com
 
 İÇİNDEKİLER

“Her Şey Evde Başlar” Atık ve geri dönüşüm konusunda geliştirdiği basit ve işlevsel inovasyonlarla, yoksul halkların refahlarını artırmasına yardımcı olan kâşif ve araştırmacı Thomas Culhane İstanbul’daydı.
 Üç Adımda Yeşil Yükseliş Kurumlar hem sürdürülebilirlik adımlarını atmak, hem de pazarda güç sahibi olmak istiyorlar. Peki, ama nasıl? Global Compact ve Accountability tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Taahhütleri Büyüme Eğrisi raporu bu soruya yanıt arıyor.
Kentsel Dönüşüm: Ya Molozların Geri Dönüşümü? Kentsel dönüşümün en önemli çıktılarından biri de yıkımlar sonucu ortaya çıkan molozlar. Konuyla ilgili çalışmalar yapan araştırmacı, inşaat mühendisi Cihan Sadık Yürek, inşaat molozlarının, karbon salımının azaltımına nasıl katkı sunacağını anlatıyor.
Geziye Sürdürülebilirlikten Bakmak Gezi Parkı olaylarından ekoloji, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında çıkarılacak çok ders var. Katılımcı demokrasi, sosyal ve beşeri sermaye ve eko-inovasyona kadar geniş bir başlık yelpazesini kapsayan ilk dersleri EKOIQ okurlarıyla paylaşıyoruz.
“Eko-Sistem Temelli Balıkçılık Gerekiyor” Yeni bir rapor yayımlayan WWF Türkiye, denizlerimizde balıkçılığın sürdürülebilirliği için “eko sistem” temelli bir balıkçılık öneriyor.
Sürdürülebilir Olmayana Etiket Yok En uzun geçmişe sahip Eko-Etiketlerden biri olan Blue Angel, bu yazdan itibaren Türkiye’de de uygulamaya geçiyor.
“Belki de Çocuklarla Konuşmalıyız” Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nda konuşan ABD merkezli Worldview Thinking danışmanlık şirketinin kurucusu John Marshall Roberts bazen sürdürülebilirlik savunucularının da zihinlerinin kilitlenebildiğini söylüyor.
Gürültünün İlacı da Yeşil Her ne kadar kanıksadıysak da, gürültü insan ve doğal hayat için son derece zararlı. Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki Şehir ve Ses Kulübü’nden bir grup öğrenci, gürültünün çözümü için de yeşili öneriyor.
Raporlama Nereye Gidiyor? 2013 Küresel Sürdürülebilirlik ve Raporlama Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Sürdürülebilirlik rapor-lamalarında devrimsel değişiklikler gerçekleştiren konferansı, Elif Özkul Gökmen izledi ve yazdı.
Raporlama Devrimi Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) başkanı Ernst Ligteringen, “Onay kutucuklarına işaret atılarak yapılan raporlama günleri artık bitti” diyor.
“Paydaş Beklentilerini Kararlarınıza Dâhil Edin” GRI 2013 Konferansı Network Partner’i CSR Consulting Turkey’in Yönetici Ortağı Özlem Çevik Koper, GRI 2013’de lansmanı yapılan yeni G4 raporlama standartlarını EKOIQ için değerlendirdi.
 “Başarı Ölçütü Sadece Kâr Değil” 1984 yılından beri marka yönetimi alanında faaliyet gösteren küresel bir tasarım ve inovasyon kuruluşu olan Dragon Rouge’un Başkanı Dorothy Mackenzie, sürdürülebilir gelecekteki markaların rollerini anlatıyor.
 “Yola Değer Katmaya Çalışıyoruz” Siemens Altyapı ve Şehirler Sektörü Ulaşım ve Lojistik Birimi’nin Yöneticisi Barış Saraç, Siemens’in, 900 kentte hayata geçirdiği Akıllı Ulaşım Sistemi Projesi’ni anlattı.
Sürdürülebilirliğin 26 Küresel Yıldızı Sizi 26 önemli insanla buluşturuyoruz. Sürdürülebilirliğe kendisini adamış, bu anlamda hiç de küçümsenemeyecek yeşil adımlar atmış 26 önemli şahsiyet bu sayfalarda…
“İklim Gerçeği”ni Al Gore’dan Dinlemek… 14-16 Haziran tarihleri arasında Al Gore’un da katılımıyla gerçekleşen “Climate Reality Leadership Corps” eğitimine 600 kişi katıldı.
Ege Derneği, Ege’nin Ekolojisine Sahip Çıkıyor! Ege bölgesinde yaşanan ekoloji sorunları konusunda önemli faaliyetlerde bulunan Ege Derneği, bu sefer karşımıza üç yeni yayınla çıktı. Bu kadar çalışkan bir STK’yla karşılaşınca, Ege Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gültekin’le konuşmak bizim için de farz oldu.
Çatı Sektöründe EPD’yi Alan İlk Marka Onduline Avrasya ve Onduline Group’un Sürdürülebilir Büyüme Koordinatörü Ayşe Miray Şen, EKOIQ okurlarına çatı sektöründe “Çevresel Ürün Deklarasyonu” (EPD) alan ilk firma olmayı nasıl başardıklarını anlatıyor.
Vadim O Kadar Yeşildi ki! Küçük bir kooperatiften ABD’de 32 eyalette faaliyet gösteren dev bir çiftçi birliğine dönüşen Organic Valley, organik tarım ürünlerinin hem lezzetli, hem de ne kadar sağlıklı olduğu¬nu herkese öğretiyor.
Sürdürülebilirlik, Yeni Modernizm mi? Sürdürülebilirlik, postmodernizmin “kullan at kültürünü” kullanıp attığımız günün geldiğini mi gösteriyor? Heyzen Ateş, bu soruyu Michiel Schwarz ve Joost Elffers’ın “Sustainism is the New Modernizm” kitabı üzerinden tartışıyor.
 
HER SAYIDA
Haberler Yeşil Ofisçiler Fidan Dikti; Bir Musibet, Bin Güneş Paneli; Buralarda Yüzmeyin!
İş Dünyasından Konca Çalkıvik
Son Buzul Erimeden Levent Kurnaz
Akademiden İstanbul Sustainable Brands Küresel Ağına Katıldı
Gözümüzden Kaçmayanlar Türkiye, OECD ülkeleri arasında mutluluk seviyelerinde sonuncu oldu; Son 50 yıl içinde Everest’teki buzullar yüzde 13 azaldı…
Kitap Yeşil Enerji, Manisa Tarzanı, Let It Shine

Allan Savory ile Bereketli Topraklar Üstünde

Önceki Haber

Sürdürülebilirlik Nereye Takılıyor?

Sonraki Haber

Diğer Haberler