Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

“Kamu Yaptırımı Beklemek Vizyon Eksikliği”

288 0

aaa

EKOIQ Mayıs sayısından itibaren “Sürdürülebilirlik Nereye Takılıyor sorusunun izinde. Konuyla ilgili aklına, bilgisine, duruşuna ve samimi çabasına inandığımız isimlere de bu soruyu sormaya devam ediyoruz. Aldığımız cevapları da bu mecradan sırayla sizlere iletmeye devam edeceğiz.  Görüşüne başvurduğumuz kişilerden biri de Gorbes Dergisi’nden Gazeteci Merve Gün…
“Öncelikle Türkiye’de “sürdü­rülebilir kalkınma” kavramının tanımıyla ilgili zihinlerde net bir algının olmadığını düşünüyorum. Sürdürülebilir kalkınma çoğu kez sosyal sorumluluk projeleri ile ya da “yeşil iş” girişimleriyle karıştı­rılıyor. Dahası, şirketler için gittik­çe artan oranda bir halkla ilişkiler malzemesi olarak kullanılıyor. Oysaki sürdürülebilir kalkınma­nın “yeşil yatırımın” ötesinde bir tanımı var. Bunu kabaca, doğal kaynaklar ile yaşamsal ihtiyaçlar arasında ekonomik, çevresel ve sosyal bir denge kurmak ve bu dengeyi gelecek yüzyıllara sağlık­lı şekilde taşımayı garanti etmek şeklinde özetleyebiliriz. Gerek şir­ketlerin, gerek kurumların, gerek­se de birer tüketici olarak günlük hayatlarında bireylerin tümden yaşam biçimlerini ilgilendiren bir kavram bu. Ben bu nedenle “sürdürülebilir kalkınma neden olmuyor?” sorusuna tek bir hedef göstermenin doğru olmadığını dü­şünüyorum. Sorumluluk kamu, iş dünyası ve tüketici arasında bana göre “neredeyse” eşit şekilde dağı­lıyor. Kamunun yaptırımlarının ar­tırılması gerektiği muhakkak. An­cak öte tarafta iş insanlarının da şirketlerini geleceğe taşıyabilmek için bir zorunluluk haline gelmiş sürdürülebilir kalkınma hamlele­rini atmak için kamu yaptırımını beklemesi vizyon eksikliğinden başka bir şey değil. Bir başka kö­şede de kuşkusuz tüketici talebi var. Bu gücün, günümüz itibariyle nasıl bir yaptırımı olabileceği hepi­mizin malumu…”

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş