cam yünüYalıtım sektörünün vazgeçilmez malzemelerinden camyünü, İzocam’ın kullandığı son teknolojiyle içeriğinden ambalajına kadar daha enerji verimli ve çevreye duyarlı hale getirildi. İzocam Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Öktem, sadece “bio ürün” kategorisine verilen EUCEB sertifikasına da sahip olan Yeni Nesil Camyünü ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
Füsun AKAY
İzocam Yeni Nesil Camyünü’nün geliştirilmiş özelliklerini anlatır mısınız?
cam yünü.png1Yeni Nesil Camyünü ürünler, yük­sek verimli ısı yalıtımı sağlarken, geliştirilmiş ses yalıtımı performan­sıyla mükemmel bir konfor sunu­yor. Aynı zamanda ateşe gösterdiği direnç ile yangın güvenliği sağlıyor. Tozuma özelliğinin azaltılmasıyla uygulama kolaylığı sunan Yeni Ne­sil Camyünü’nün iç mekan hava kalitesi de çok daha fazla. Bununla birlikte mekanik direncinin artırıl­masıyla her yüzeye uyum sağlaya­biliyor.
 
 
Peki, Yeni Nesil Camyünü’nün kul­lanım alanları nelerdir? Bildiğimiz kadarıyla güneş kolektörlerinde de tercih ediliyor, değil mi?
Evet, Yeni Nesil Camyünü, güneş ko­lektörlerinde kullanılan yalıtım mal­zemeleri arasında yer alıyor. Isı di­renci sayesinde, ısı kayıplarını en aza düşürerek enerji verimliliği sağlıyor. Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri arasında en sık kullanılan Düz Pa­nel Güneş Kolektörlerinde, kolektör içindeki sıcaklık 230°C’ye kadar ula­şabiliyor. Bu nedenle panelin içinde bu sıcaklığa dayanabilecek, ısı kayıp­larını en aza düşürerek enerji verim­liliği sağlayacak bir yalıtım malzeme­si kullanılması gerekiyor. Mineral yün esaslı yalıtım malzemelerinden Yeni Nesil Camyünü de güneş kolek­tör uygulamalarında alternatifi olma­yan ürünler arasında.
Bunun yanı sıra Yeni Nesil Camyü­nü ürünleri, neredeyse bir binanın tüm ihtiyacına cevap verecek çeşitli­likte düşünüldü ve üretildi. Çatı ara­larında, iç bölme ve komşu duvar­larda; özellikle merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, dış duvarlarda her türlü duvar ve betonarme elemanının iç yüzeyin­de, ahşap karkas yapıların içten giydirilmesinde, hafif ara bölme duvarlarda ve tavanlarda kullanıla­bilecek çeşitlilikte zengin bir ürün yelpazesine sahip. Ayrıca Yeni Nesil Camyünü’nün kullanıldığı klima şil­tesi, klima levhası, prefabrik klima kanalı, prefabrik boru, akustik ve iğnelenmiş camyünü; sanayide, bina tesisatlarında ve çeşitli ekipmanlar­da ısı ve ses yalıtımı, yangın güven­liği, yoğuşma kontrolü ihtiyaçlarını karşılıyor.
Çevreye duyarlılık açısından de­ğerlendirildiğinde bu ürünü öne çıkaran özellikler nelerdir?
cam yünü.png2Tamamen çevreye ve sağlığa odakla­nan çok daha duyarlı yeni bir ürün geliştirdik. Üretiminde doğal mine­raller ve geridönüşümlü hammad­de kullandığımız Yeni Nesil Cam­yünü, imalat aşamasında kullanılan enerjinin 100 kat fazlasını tasarruf ediyor, düşük karbon ayakizi ve yüksek orandaki çevre dostu özel­likleri ile farkını ortaya koyuyor.
Binalarda ve tesisatlarda kullanı­lan İzocam ürünleri, uluslararası bir yönetmelik olan Yapı Malzeme Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre “ürünün yönetmelikte belirtilen te­mel gerekleri karşılamasına imkan veren malzeme” anlamına gelen “CE” işaretiyle piyasaya arz edili­yor. Aynı zamanda İzocam Mineral Yün Ürünleri; İzocam Taşyünü ve İzocam Camyünü de, Mineral Yün Ürünler için Avrupa Sertifikalandır­ma Kurulu tarafından sadece “bio ürün” kategorisine verilen EUCEB sertifikasına da sahip. Bu sertifikayı alan ürünlerin insan sağlığına zarar vermediği ve Avrupa Birliği yönet­meliği uyarınca kimyasal maddele­rin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesiyle ilgili tehlikeli olarak sınıflandırılma­dığı kanıtlanmıştır. Öte yandan hem uygulayıcılara hem de kullanıcılara kolaylık sağlayan Yeni Nesil Camyü­nü, kaşıntı hissi vermiyor ve tahriş de etmiyor.
Ürünün ambalajında da yenilikçi teknolojiler kullandığınızı biliyo­ruz. Bu konuya da kısaca değinir misiniz?
Yeni Nesil Camyünü’nün ambalajı, nakliye maliyetlerinin ve nakliye­ler nedeniyle oluşan karbon salı­mı, emisyon gibi çevresel etkilerin azalmasını sağlayacak teknolojilerle üretiliyor. Aynı zamanda sıkıştı­rılabilme özelliğiyle de taşıma ve stoklama sırasında çok daha az yer tutuyor. Yeşil renkte tasarla­nan ambalajda ürün ismiyle birlikte yeni nesil logosuna, uyarı ve fayda piktogramlarına, ürünün kullanım alanlarına, lambda değerine ve EU­CEB ikonuna yer verdik.
Son olarak, önümüzdeki dönemde­ki hedeflerinizi paylaşır mısınız?
Ağırlıklı olarak mineral yünler­de büyümeyi hedefliyoruz. Çatı kaplamalarında ise Tekiz ürünle­rimizde büyüyeceğiz. Ürün çeşit­liliğimizi artırmak ve pazara yeni ürünler sunmak için çalışıyoruz. Sürekliliğini koruduğumuz Ar-Ge çalışmalarımız ışığında ürün gamımıza her yıl yeni ürünler ekliyor, yalıtımla ilgili tüm ihti­yaçların karşılanabileceği güçlü bir marka olma özelliğimizi ko­ruyoruz. Bu yıl 400 milyon TL brüt ciro hedefimiz var. Sürdürü­lebilir büyüme hedefimiz ise %10. 2014’ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %12’lik büyüme gerçekleştirdik ve 84 mil­yon TL’lik ciroya ulaştık.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

“Uçakla İlaçlama, Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarmaktır”

Önceki Haber

“Yeşil Ekonomi Ödülü” Aras Kargo’nun

Sonraki Haber

Diğer Haberler