Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Sürdürülebilir İş Modelleri İlk Kez Ödüllendirildi…

554 0

Sürdürülebilir İş ModelleriSürdürülebilir iş dünyasında son çeyrek hareketliliği başladı, 2014 için planlanan çalışmaların ölçü­lebilir sonuçlarıyla ilgili yoğun ça­lışmalar var. Bu çalışmalardan biri de Sürdürülebilirlik Akademisi’nin ilk kez verdiği “Sürdürülebilir İş Ödülleri ve Sürdürülebilirlik Lideri” ödülleri oldu.
Türkiye’de bir ilk olan ve her yıl verilmeye devam edecek olan ödül­lerin amacı, sürdürülebilir iş mo­delleriyle önemli başarılara ulaşmış kurumlar ile sosyal, ekonomik ve çevre konularındaki tehditlere kar­şı ciddi adımlar atan liderleri ödül­lendirmek ve yapılan çalışmaları iş dünyasıyla paylaşmak ve model oluşturmalarını sağlamak.
100’ü Aşkın Başvuru Yapıldı
Bu amaca uygun projelerin be­lirlenmesi ve liderlerin ödüllen­dirilmesi için seçilen jüri, sürdü­rülebilirlik dönüşümüyle gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda çalışmalar ve temsilcilik­ler yapan kişilerden oluşturuldu. Sonrasında ise kategoriler ve kri­terler belirlendi. Yapılan çağrıya ülkemizin pek çok önemli kurumu, projeleri ve liderleriyle başvurdu. 100’ün üzerinde proje detayları paylaşıldı. Jürinin değerlendirme toplantıları sonrasında kısa liste ve ödüllendirilen proje ve liderler be­lirlendi. Enerji Yönetimi’nden Sür­dürülebilir İletişim’e, İşbirliği’nden Sosyal Etki’ye kadar her kategori­de oldukça başarılı projelerdi bun­lar. Ben de bu yazımda kısa listeye kalan bazı projeleri paylaşmak isti­yorum sizlerle.
Sosyal Etki Yaratan Projeler
Sosyal Etki ile başlayayım öncelik­le… En fazla proje başvurusunun yapıldığı bu kategoride kısa listeye 7 iş modeli kaldı ve ödülü Metro Market’in “Coğrafi İşaretli Ürünler” projesi aldı. Şirketin bu çalışması; yerel ürün ve üreticinin geliştiril­mesi, korunması ve bölge ekono­misine olan katkısının artırılması ile ilgili çok önemli bir proje. Böl­genin ekonomik olarak güçlenmesi sağlanırken, bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya da büyük katkıları var çalışmanın. Üreticiler eğitiliyor, üretim verimliliği artırılıyor ve böl­ge ekonomisine katkı sağlanıyor. Coğrafi işaretli bu ürünler, yalnız Türkiye’de değil, dünyanın farklı ülkelerindeki Metro marketlerin raf­larında da yer alıyor. Bugüne kadar ulaşılan 50 milyon TL üzerindeki ciro, bu projenin ölçülebilen başa­rısı.
Aynı kategoride kısa listede yer alan bir başka çalışma da Noor Fındık’ın “Çocuklar Çalışmıyor (Gülen Çocuk)” adlı projesi. Noor Fındık, Giresun’da 35 bin metreka­relik alanda kurulu ve yılda 20 bin ton iç fındık işleme kapasitesine sahip bir işletme. Sürdürülebilir iş modelleri, işletmenin yönetim mo­deli. İşte bu proje de onlardan biri. Amacı, fındık toplama işlerinde 16 yaş altı çocukların çalıştırılma­ması ve sertifikalı üretim yapmak. Bu hedefle iş modeli geliştiren iş­letme; konuyla ilgili oldukça etkili çalışmalar yapmış, çiftçileri eğitmiş ve sertifikalı üretim yapmalarını sağlamış. Çalışmanın en önemli uy­gulamalarından biri, bugün Noor Fındık’ın maliyeti daha fazla da olsa çiftçilerden sertifikalı ürün al­ması ve bu ürünü işlemesi.
Aynı kategorideki önemli proje­lerden biri de İstanbul Modern’in: Adı, “Dokunduğum Renk”. 2011 yı­lından bu yana yürütülmekte olan bu çalışma, okul çağındaki görme engelliler için düzenlenen bir müze eğitim projesi. Toplumların gelişim ve değişim sürecinde sanatın yeri çok büyük ve önemlidir. Toplum­daki görme engelli bireylerin sanat eğitimi almasını sağlayan ve aralık­sız devam eden bu proje, sürdürü­lebilir gelecek için yapılan önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkı­yor.
Sosyal Etki kategorisinde paylaş­mak istediğim son çalışma ise Asya Meyve Suları’nın “Yeşil Etiket” projesi. Firma, elma üreticilerinin yer aldığı Eğirdir’de başlamış ça­lışmalarına. Projenin hedefi, elma üreticilerinin zirai ilaç kalıntısı problemini çözmek ve çiftçileri bu konuda bilinçlendirmek. İşte bu he­def doğrultusunda Yeşil Etiket pro­jesiyle eğitimler gerçekleştirilmiş ve finansal destekler sağlanmış, böl­gesel kalkınmaya destek olunmuş. Söz konusu proje, sürdürülebilir tedarik uygulamaları için de örnek çalışmalardan biri.
Sizlerle bu ay başarılı Sosyal Etki projelerini paylaştım. Gelecek ay değinmek istediğim konu ise “Sür­dürülebilir İş Ödülleri İşbirliği ve Sürdürülebilir İletişim” kategorile­rindeki projeler olacak.
İş dünyası için örnek olan bu uygu­lamaların önümüzdeki yıllarda hızla artacağına inanıyorum.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.