13-15 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 18. IFOAM Dünya Organik Kongresi; ABD’den Bhutan’a, Güney Kore’den Avusturya’ya 1000’e yakın katılımcıya ev sahipliği yaptı. Kongrede öne çıkan en önemli temalardan biri de üretici ile tüketici arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiği oldu.
organik köprüler
Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (IFOAM-International Fede­ration of Organic Agriculture Mo­vement) üç yılda bir düzenlediği Dünya Organik Kongresi’nin 18’in­cisi 13-15 Ekim İstanbul Kongre Merkezi’nde Buğday Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. ABD’den Zimbabwe’ye, Güney Kore’den Avusturya’ya 79 ülkeden 1000’e yakın kişinin katıldığı kong­re, organik dünyanın birbirinden önemli isimlerini İstanbul’da buluş­turdu, organik köprüler kurulması­na vesile oldu.
Renkli bir açılışa sahne olan Dünya Organik Kongresi’nde müzik, ses ve hareket eğitmeni Tugay Başar, izleyicilerle birlikte organik dünya­nın kalp atışlarını andıran beden perküsyonu yaptı. Ardından elinde bereketi simgeleyen nar ile sahne­ye gelen Buğday Derneği Başkanı Güneşin Aydemir, “Hep birlikte organik köprüler kurabiliriz” dedi. Aydemir’in ney eşliğinde anlattığı, yaşamın dönüşümünü simgeleyen masal da izleyicilerden büyük ilgi gördü.
“En Önemli Köprü Bir Sonraki Nesille Aramızda Olmalı”
organik köprüler.png1Açılışın ardından kongrenin ana konuşmacıları, organikle birlikte yeni alternatif ekonomilerden de söz ettiler. ABD eski Tarım Baka­nı Müsteşarı, George Washington Üniversitesi’nden Kathleen Merri­gan, son yıllarda genç profesyonel­lerin tarıma yoğun ilgi gösterdiğini belirterek çiftçi olan genç profes­yonellerin sayısının son beş yılda %15 arttığını söyledi. Organik konu­sunda gençlerle bağlantı kurmanın önemine dikkat çeken Merrigan, ka­tılımcılardan 35 yaşın altındakilerle iletişime geçerek onlara organiği anlatmalarını istedi ve ”Kurmamız gereken en önemli köprü bir sonra­ki nesille aramızda olmalı” dedi.
Viyana Ekonomi Üniversitesi Öğre­tim Üyesi Christian Felber ise ko­nuşma kürsüsüne parende atarak geldi ve şu anda parayı amaç edin­miş ekonomik sistemin dünyaya tersten bakmak anlamına geldiğini göstermek üzere kürsünün yanında amuda kalktı. Dünyanın geleceği için alternatif ekonomik modelleri hayata geçirmenin zamanının gel­diğini belirten Felber, ortak iyiliği ekonominin amacı haline getirmek gerektiğini belirterek, “Bunu de­mokratik süreçleri işleterek yapma­mız gerekiyor” diye konuştu.
Dünya Organik Kongresi’nin “Orga­nik Vizyonlar ve Trendler” başlıklı oturumunda ise Gıda ve Tarım Ör­gütü FAO’dan Nadia El-Hage Scia­labba, 2015’e kadar 9 milyar insanı organik tarımla beslemenin müm­kün olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ancak buradaki hayvancı­lığın rolünü iyi değerlendirmeliyiz. Çünkü hayvancılık besin dönüştür­menin en verimli şekli değil, kaynak kullanımımızı optimize etmemiz gerek.”
organik köprüler.png3Kongrenin konuşmacıları arasındaki isimlerden biri de “çölleri yeşerten adam” olarak tanınan, Savory Ens­titüsü kurucusu Allan Savory idi. İklim değişikliği ve çölleşmede tarı­mın rolünün önemine dikkat çeken Savory, karbonu tekrar toprağa bağ­lamak için bütüncül hayvancılığın vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
Organiğin bir tarımsal üretim yön­temi olmaktan öte bir kültür oldu­ğunun altının çizildiği kongrede, organik tarımın sürdürülebilirli­ğin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmesinin ve bu açıdan organik tarım hareketinin diğer sürdürülebilirlik hareketleri arasın­da konferansın temasına da uygun olarak güçlü köprüler kurmasının gerekliliği ifade edildi.
Bhutan’ın Hedefi %100 Organik Ülke Olmak
Üç gün süren kongrenin büyük ilgi toplayan sunumlarından birini de Bhutan Tarım ve Orman Ba­kanı Lyonpo Yeshey Dorji yaptı. Bhutan’ın küçük ve mutlu bir ülke olduğunu söyleyerek söze başlayan Dorji’nin 2020’de dünyadaki ilk ve tek % 100 organik ülke olacaklarını söylemesi salonda büyük alkış aldı. Kimyasalların toprağı kirletmesine izin vermeyecek sıkı politikalar iz­lediklerini söyleyen Dorji, hayvancı­lıkta da geleneksel yöntemlere bağlı olduklarını ifade etti. Üç yıl içinde tüm üretimin organiğe geçebilece­ğini öngördüklerini belirten Dorji “Organik geleceğimizdir” diyerek sözlerini bitirdi. organik köprüler.png2
Üç gün süren kongrenin kapanı­şında bir konuşma yapan IFOAM Genel Müdürü Marcus Arbenz, et­kinlikte üzerinde çokça durulan “or­ganik köprü kurmak” konusundaki tartışmaları özetledi. Kongrede çift­çilerin sadece üretken olması değil, aynı zamanda girişimci ve yaratıcı olmaları için de çeşitli yöntemlerin konuşulduğunu belirten Arbenz, üretici ve tüketici arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini vurgu­layarak, “Organik sadece kimyasal­lardan arınmış değil, aynı zamanda yerel, etik, adil ve ulaşılabilir olma­lı” dedi. Güneşin Aydemir’in verdi­ği mesaj ise 16 Ekim Dünya Gıda Günü için de büyük anlam taşıyor­du: “Hepimizin temiz gıda, temiz doğa, iyi ilişkiler ve kutlamalara ih­tiyacımız var.”

Yerli Elektrikli Otobüs, Almanya’da Tanıtıldı

Önceki Haber

Çinekop ve Sarıkanat Yemeyin ki Lüfer Yiyelim!

Sonraki Haber

Diğer Haberler