Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

SOLARTR 2014 Güneşe Dokundu

388 0

solar19-21 Kasım tarihlerinde İzmir’de düzenlenen SOLARTR 2014; üniversiteden sanayiye, kamudan STK’lara sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. 16 ülkeden yüzlerce katılımcıya da ev sahipliği yapan etkinlikte, Türkiye’nin 2023 sonuna kadar en az 5 bin MW güneş enerjisi kurulu gücüne ulaşmayı hedeflediği vurgulandı.

Güneş enerjisi alanında Türkiye’de yapılan en önemli etkinliklerden olan SOLARTR 2014; üniversite­den sanayiye, kamudan STK’lara sektörün yerli ve yabancı tüm pay­daşlarının katılımıyla 19-21 Kasım tarihlerinde Swissotel Büyük Efes İzmir’de gerçekleşti. Ege Üniversi­tesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EGE-GEE), GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP-YENEV), Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Tübitak Marmara Araştırma Mer­kezi (TÜBİTAK-MAM) Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu-Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) iş­birliğinde düzenlenen organizasyon üç gün sürdü. Konferansın açılış ko­nuşmasını yapan SOLARTR 2014 Yürütme Kurulu Başkanı Günnur Koçar, Türkiye’de son yıllarda hare­ketlenen güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak, sektörün gelişimi için öneriler sunmak ve bilgi biri­kimini paylaşmak, yol haritaları çı­kararak eylem planları hazırlamak amacıyla SOLARTR’yi düzenledikle­rini söyledi. Koçar, “Güneş enerjisini Avrupa’nın kuzey ülkelerinden bile az kullanıyoruz. Artık güneşe hak ettiği saygınlığı kazandırmalıyız. Bi­nalardan kentlere, kamudan sanayi­ye bir dönüşüm başlatmalıyız” dedi. SOLARTR Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Yeşilata ise güneş enerjisinin kalkınma ve istihdam amaçlı kullanımının yaygınlaşması ile birlikte geleceğin de şekillenece­ğini vurguladı. Bilimi destekleyecek sanayi uygulamalarının olması ge­rektiğini de ifade eden Yeşilata, gü­neş enerjisi sektörünü ilerletmede gençlerin ve kadın mühendislerin gücüne dikkat çekti. SOLARTR ile güneşe dokunmayı hedefledikleri­ni belirten GÜNDER Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar da şunları söyledi: “SOLARTR bir farklılıktır, sadece bir araç değil, yaşayan bir yapıdır. Güneş dünyamızı aydınlattı­ğı gibi şimdi hepimizi aydınlatıyor. Sektörümüzün sorunları olsa da bunu çözecek potansiyelimiz var. Bizde bu güneş enerjisi potansiyeli varken, bölgemiz ve insanımız buna hazırken başarabiliriz. Güneşin gü­cünü kullanabiliriz. Yapmamız gere­ken tek şey çok çalışmak.”
“2023’e Kadar 5 Bin Megawatlık Kurulu Güç”
solar2Konferansın konuşmacılarından biri de Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) So­lar Isıtma ve Soğutma Programı Hol­landa Girişim Ajansı yetkilisi Lex Bos­seleur oldu. Türkiye’nin güneş enerjisi ile su ısıtma konusunda Çin’den sonra lider ülke olduğunu söyleyen Bossele­ur, “Türkiye, güneş enerjisi alanında gelişme sergiliyor. Türkiye ile bu ko­nuda işbirliğine hazırız. Güneş ener­jisi sektörü Avrupa’nın kuzeyinden büyümekte olan Türkiye gibi alanlara kayıyor” diye konuştu. Enerji ve Ta­bii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebi­lir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Usta ise konuşmasında Türkiye’nin yenilenebilir enerji kay­naklarında büyük potansiyele sahip olduğuna değindi. Türkiye’nin 2023 yılına kadar olan hedeflerini açıklayan Usta, “Türkiye’de ortalama yıllık gü­neşleme süresi yaklaşık 2 bin 750 saat civarında. Bu verilere baktığımızda da görüyoruz ki, güneş enerjisi ülke­miz için değerlendirilmesi gereken bir enerji alanı. 2023 yılı sonuna kadar en az 5 bin megawat güneş enerjisi ku­rulu gücüne ulaşmayı, hatta aşmayı hedefliyoruz” dedi.
Güneş enerjisi alanında çalışan kamu, sanayi ve özel sektör temsilcilerine yö­nelik eşgüdüm oturumlarına da yer ve­rilen konferansta, ayrıca ulusal ve ulus­lararası eğitmenler tarafından eğitimler de gerçekleştirildi. Etkinlikte üniversi­te öğrencileri tarafından “Gölge Etme” ve “Güneş Enerjisi ve Gençlik” başlıklı gençlik forumları da düzenlendi.
 

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş