Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

AB’de En Fazla Kamu Desteği Yenilenebilir Enerjiye

365 0

aaaAB üye ülkelerindeki enerji fiyatları ve sübvansiyonlara ilişkin ilk konsolidite veri seti açıklandı. 2012 yılı verilerine göre AB-28’de enerji alanındaki kamu desteğinin bedeli 120 ila 140 milyar Euro olarak hesaplandı. AB’deki toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılması çabasının sonucu olarak en fazla kamu desteğinin yenilenebilir kaynaklara aktarıldığı, bu çerçevede 14,7 milyar Euro ile güneş enerjisine, 10,1 milyar Euro ile açık deniz rüzgar enerjisine, 8,3 milyar Euro ile biyokütleye ve 5,2 milyar Euro ile hidro güce destek verildiği ortaya kondu. Geleneksel enerji üretim teknolojileri içerisinde en fazla desteği 10,1 milyar Euro ile kömür alırken, onu 7 milyar Euro ile nükleer ve 5,2 milyar Euro ile doğalgaz izledi. Kamu desteği olmaksızın hesaplanan fiyatlar kıyaslandığında ise bir megawatt elektriğin kömürden elde edilmesinin maliyeti yaklaşık 75 Euro, nükleer ve doğalgazdan üretilmesinin maliyeti de 100 Euro olarak belirlendi. Öte yandan güneş enerjisinden elektrik elde edilmesinin maliyetinin 100 ila 115 Euro’ya kadar indiği görüldü.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.