Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Peki, Sosyal Medya İletişiminiz Sürdürülebilir mi?

649 0

Sürdürülebilirlik raporunuzu internet sayfanızda paylaştığınız için sosyal medyada varolduğunuzu düşünüyorsanız, SMI-Wizness Sosyal Medya Sürdürülebilirlik Endeksi ve benzeri oluşumlardan haberiniz yok demektir… Örneğin söz konusu endekse göre şirketler, bundan böyle sadece KSS projelerinde değil, sosyal medya politikalarında da sürdürülebilir olmayı merkezlerine koymak durumunda. Umarız bu tarz listelerde ülkemizin şirketlerini de görebiliriz…
Serdar TUNÇER
sm0
 

Dijital iletişim olanakları­nın ya da çokça kullanılan ismiyle sosyal medyanın sürdürülebilirlik profesyonelleri ve iletişimciler için önemi giderek ar­tıyor. Şeffaf ve özgün olmanın yanı sıra ortak çalışmayı teşvik etmek ve toplulukla güçlü bağlar kurmak, bilindiği gibi sosyal medyanın temel özelliklerinden. Ve bu yönleriyle sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ta­mamen örtüşüyor. Hal böyle olunca, şirketlerin borsada sürdürülebilirlik endekslerine kote olması gibi sosyal medya mecralarının da sürdürülebi­lir olması, giderek önemli ve bir o kadar da değerli olacak.
Örneğin SMI-Wizness Sosyal Med­ya Sürdürülebilirlik Endeksi, 2010 yılından beri her yıl (bu yıl ismi de­ğişerek Sustainly oldu ve maalesef ücretli hale geldi. Merak edenler için iletelim, Şubat ayının sonunda 2014 listesi ulaşılabilir olacak) ya­yınlanarak sosyal medyadaki sür­dürülebilirlik iletişiminden örnek çalışmaları derinlemesine analiz ediyor. Endeks, dünyadaki 100 bü­yük önemli şirketin sürdürülebilir­lik ve kurumsal sosyal sorumluluk iletişimlerinin sosyal medyayı nasıl kullandıklarını inceliyor ve sürdürü­lebilirlik prensipleri doğrultusunda sıralıyor. 2010 yılında endeksin ilk yayınlandığında sadece 60 şirket sosyal medya kanallarında sürdürü­lebilirlik konuşurken, 2012 yılında dünya çapında 176 şirketin sürdü­rülebilirlik ve KSS hakkında diya­log kurmak için kaynaklarını sosyal medya kanallarına ayırdıklarını bu endeks sayesinde öğrendim. Şirket­ler bundan böyle sadece KSS pro­jelerinde değil, sosyal medya politi­kalarında da sürdürülebilir olmayı merkezlerine koymak durumunda. Umarız bu tarz listeleri ülkemize özel şirketler için de görebiliriz.
SM1
Sürdürülebilirlik Raporlarınız Ne Kadar Sosyal?
Eğer bu soruya “sürdürülebilirlik raporumuzu internete koyduk ora­dan indirebilirsiniz” diye yanıtlarsa­nız, kusura bakmayın ama Y kuşağı­nı çoktan ıskalıyorsunuz demektir.
Sürdürülebilirlik raporlamasında “Onli­ne CSR Reports”, önümüzdeki yıllarda artacağını düşündüğüm bir trendin öte­sinde çok kullanışlı bir yaklaşım. Üstelik rakiplerinizi inovatif yaklaşımınızla kıs­kandırmanız işten bile değil. Çünkü on­line ortamda yüzlerce paylaşımı görünce eminim onlar da yapmak isteyeceklerdir. Nasıl ve kimler tarafından uygulandığına gelince, şimdiye kadar üç farklı şekilde başarıyla uygulandığını söyleyebiliriz:
1) Online haritalar olarak sürdürülebilir­lik raporları
2) Küresel ve yerel etki haritası
3) Yıllık üretim ve dağıtım haritaları
sm2
İncelediklerim arasında en güzel örneği ise Coca-Cola’nın interaktif harita ra­poru. Büyük bir şehir gibi hazırlanmış bu raporda içecek, gıda, aktif yaşam gibi alanlar ayrı ayrı bölümler altında toplanmış. Her bölümün alt başlıklarına da ayrıca layer’lar şeklinde kolayca ula­şılabiliyor. Üstelik her türlü bilgi ve her sayfa twitter veya diğer sosyal ağlarda paylaşılabiliyor. Diğer bir dikkate de­ğer çalışma ise Nike’ın “tedarik zinciri haritası”. Örneğin bu harita sayesinde Nike için Türkiye’de 6951 kişinin çalış­tığını; bunların %57’sinin kadın olduğu­nu ve ortalama yaşlarının 39 olduğunu öğrenebilirsiniz. Çin’de ise 183 fabrika­da 232 bin kişinin Nike için çalıştığını gördüğünüzde bir hayli şaşıracaksınız. Üstelik bu sayı dünyadaki tüm çalışan­larının sadece %23’ü. Online sorumlu­luk veya sürdürülebilirlik raporlarını inceledikçe sıradan bir kullanıcı, çalışan veya o markayı seven kişi şunu söyleye­cektir: Daha fazla bilgiye çok kısa süre­de ulaşabilmek için böyle kolay bir yol varken neden sayfaların veya PDF’lerin içinde kaybolayım?
sm3
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere şu link­lerden ulaşabilirsiniz:
http://sustainly.com
http://publisher.wizness.com/reports/the-smi-wizness-social-media-sustainabilityindex-2013
http://www.cokecce.com/crs/sustainability-map/
http://manufacturingmap.nikeinc.com

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş