Çevre sorunu dediğimizde gürültü çok da akla gelen bir konu değil, halbuki hayatımızda en önemli duyularımızdan biri işitme. Gün­lük hayatımıza devam ederken arka planda sürekli sese maruz kalıyoruz, özellikle de kentlerde. Gürültünün sağlığımız ve yaşam kalitemiz üzerindeki olumsuz et­kisi çok büyük. Gürültü, geçici veya sürekli işitme bozukluklarına sebep olabiliyor. Fizyolojik olarak da kan basıncını artırabiliyor, hatta dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşla­maya neden olabiliyor. Psikolojik olarak ise etkileri, davranış bozuk­luklarına, aşırı sinirlilik ve strese kadar varıyor. Bu arada ekonomik etkileri de var, zira gürültü işyer­lerinde verimi düşürüyor, konsant­rasyonu bozuyor ve iş kazalarına neden olabiliyor, sersemlettiği için hareketler yavaşlıyor. Türkiye’de gürültü “Çevresel Gü­rültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ile düzen­leniyor. Bu yönetmelikten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükle­ri sorumlu ve gerekli denetimler ile yaptırımları uygulamakla yükümlü. Bu konudaki şikayetler ALO 181’e yapılabiliyor. Ancak Türkiye’de is­ter otoyollardan, ister rüzgar enerji santrallarından (RES), isterse tatil beldelerindeki müzik yayınlarından kaynaklansın, gürültünün önüne geçilebildiğini söylemek zor. Ana sorunlardan biri, bu etkinlikler­den elde edilen ekonomiyi yaratan güçlerin iktidarla olan yakın iliş­kileri. Bu nedenle bu mücadeleyi yürütenler, ister istemez kamuoyu yaratmak üzere Change.org’a ge­lerek rahatsızlıklarını toplu olarak iletmek için kampanya başlatıyor­lar. Bu şekilde kampanya başla­tanlar, aynı dertten muzdariplerle kendi aralarında örgütleniyorlar. Bu kampanyaya, o gürültüden doğrudan etkilenmeseler de doğru davranış bu olduğundan, gerçek bir vatandaşlık bilinci ile mevzua­tın uygulanması için ülkenin her yanından destek oluyorlar. Destek olanlar biliyorlar ki, bugün onların başında olan bir gün kendilerinin de başına gelebilir. Olcay Cengiz Turan da Çeşme’de şikayet etmek yerine harekete geçmeyi tercih eden cesur bir kadın. Gürültü kir­liliği konusunda kamuoyu yaratma­nın ötesinde yetkilileri göreve ça­ğırıyor. Bu yaz Çeşme’de sükûnet hakkı için gümbür gümbür bir mü­cadele yaşanacağa benziyor…
 

change1Not: Bu sayfalara yansımasını istedi­ğiniz kampanyalarınızı bizimle pay­laşmak isterseniz, İletişim Sorumlu­muz Sırma Süren ile [email protected] org’dan bağlantıya geçebilirsiniz.
 
 
 
 
Change.org’da Kampanya Başlatmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?
change1.PNG2
www.change.org sitesine girin, Kampanya Başlat kutucuğuna tıklayın; aşağıdaki soruların olduğu formu doldurun, Kurallar bölümünü dikkatlice okuyun; sonra isterseniz fotoğraf veya video ekleyip kampanyanızı başlatın.
1- Başlatacağınız kampanya kime yönelik? Biliyorsanız birey, kurum ya da hükümet organının adı ve varsa e-posta adresini yazın.
2- Muhataplardan ne talep ediyorsunuz?
3- Bu kampanya sizin için neden önemli? Bir başka deyişle, insanlar bu kampanyaya neden destek vermeli?
İmzalarla birlikte siteye giren herkes kampanyanızı görebilir; her imza veren de kendi sosyal medya hesaplarından arkadaşları ve takipçileriyle paylaşabilir. Kampanyanızın muhatabına ilk imzalayan 50 kişinin imzasını içeren bir e-posta gider. Sonrasında da düzenli olarak kampanyanızın durumuna dair bilgilendirme e-postaları iletilir.
Çeşme, Gürültüsüz Bir Yaz İçin Kolları Sıvadı
 
change1.PNG3Bu sayıda Ege Bölgesi’nden bir konuğumuz var: Çeşme’deki eğlence mekanlarının yarattığı gürültü kirliliğine dur demek için Change.org/GurultusuzCesme adresinde imza kampanyası yürüten Olcay Cengiz Turan…
 
Olcay Hanım, Çeşme’de neler olu­yor? Konudan hiç haberdar olma­yan biri için sorunun ne boyutta olduğunu anlatabilir misiniz?
Çeşme’de artık geceleri uyku uyu­namıyor. Eğlence mekanları hiçbir kural tanımadan sabahın erken sa­atlerine kadar aşırı derecede yüksek seviyede müzik yayını yapıyorlar. Eğlence mekanları, yerleşim birim­leriyle iç içe olduğu için insanlar artık uyku uyuyamaz hale geldiler. Asıl önemlisi, bu duruma hiç kimse müdahale etmiyor. Bütün şikayetle­re rağmen yerel yönetim ve kolluk kuvvetleri işlenen bu suçu engelle­yemiyor. Suç diyorum, çünkü gürül­tü yönetmeliğine göre yerleşim bi­rimlerinin içinde 24:00’ten 07:00’ye kadar canlı müzik yapılması yasak.
Change.org’da kampanya başlat­maya nasıl karar verdiniz?
Yerel yönetimin ve konuyla ilgili ceza kesme yetkisi olan hiçbir birimin tüm şikayetlere rağmen görevlerini yerine getirmemesi üzerine bu kampanyayı başlatmaya karar verdim.
Kampanyanızı hem sahada hem de online ortamda yürüttünüz. Neler yaptığınızı anlatabilir misiniz?
Gürültüden rahatsız olan ve uyu­yamayan kişilere sözlü olarak kampanyayı anlatırken Facebook, Twitter ve gazeteler aracılığı ile de kampanyayı duyurmaya çalıştım. Konunun çözümü için İl Çevre Mü­dürlüğü Denetleme Şube Müdürü ile görüştüm, Kaymakam ve Bele­diye Başkanına da Change.org ara­cılığı ile atılan her imzada e-posta yollandı.
Change.org, bu süreçte size nasıl destek oldu, platformu nasıl kul­landınız?
change1.PNG2.PNG4
Kendi imkanlarımla kapı kapı dola­şarak en fazla 100-150 arası imza toplarken Change.org sayesinde çok daha geniş bir kitleye sesimi duyu­rup 4000 imzaya ulaştım. Böylelik­le yerel yönetimin ve basının konuya dikkatini çekmeyi sağlamış oldum. Atılan her imzada Change.org’un kampanya muhataplarına mail yolla­ması da muhatapların sorunu gün­deme almalarına destek oldu.
Sizi bu süreçte en çok zorlayan şey neydi?
Beni bu süreçte en çok zorlayan şey, konuyla ilgili idari ve cezai birimle­rin bu konuyla ilgili benimle görüş­me yapmaktan ve konunun üzerine gitmekten kaçınmaları oldu.
Kampanya muhatabınızla doğru­dan iletişiminiz oldu mu? Kam­panyanızla ilgili size ulaştılar mı? Nasıl bir geri dönüş aldınız?
Kampanya ile ilgili en önemli muha­tabım olan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç bana ulaşmaktan imtina etti, randevu vermedi, sek­reteri yerinde bulunduğu saatleri söylemedi ama en son Kent Konseyi toplantısına giderek kendisine ulaş­tım. Ancak Kaymakam İnci Sezer Becel’den kampanya ile ilgili hâlâ randevu bekliyorum.
Yaz sezonu yaklaşırken kampan­yayla ilgili yeni bir gelişme var mı? Neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Kent Konseyi toplantısında Çeşme Belediye Başkanı imzaları kabul edip sorunun çözümü için uğraşa­cağını, bu yaz gürültüsüz bir Çeşme olacağı sözünü verdi. Mart ayının son haftası imzaları kendisine tes­lim edeceğim.
Bu kampanyada sizi 4000’e yakın kişi destekledi, ne düşünüyorsunuz?
Yalnız olmadığımı, Çeşme’nin pek çok semtinde benim gibi mağdur olan çok sayıda insan olduğunu kampanya sayesinde fark ettim. Bu sorunun çözüme ulaşacağına olan inancım arttı.

İnsanın Trajikomik Hikayesi

Önceki Haber

“Ortadoğu’ya Barışı Çevre Mücadeleleri Getirebilir”

Sonraki Haber

Diğer Haberler