Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Kitap Önerileri: Beni “Akkuyu”larda Merdivensiz Bıraktın

514 0

Beni “Akkuyu”larda Merdivensiz Bıraktın
Yazar: Filiz Yavuz
Yayınevi: Can Yayınları, Şubat 2015
kitsap2
“Mülki ve idari erkân” tarafından sürekli “daha fazla enerji” deniyor. Türkiye’nin ekonomik gelişmesi ve sanayileş­mesinin, enerji açığını gidermeye bağlı olduğu vurgulanıyor. Bu ihtiyacı gidermenin yolu olarak da tehlikeli bir yöntem gös­teriliyor: Nükleer santral. İşte Filiz Yavuz’un Niras ve BBC Media Action or­taklığındaki “Objective” isimli araştırmacı gazeteci­lik programının desteğini alarak hazırladığı çalışma, “Beni ‘Akkuyu’larda Mer­divensiz Bıraktın” adlı kitap da Türkiye’de yeniden ama bu kez daha hararetli bir şekilde gündeme gelen nük­leer enerji konusunu, şeffaf ve herkes için anlaşılabilir bir şekilde anlatıyor.
 
Göğü Delen Adam
Yazar: Erich Scheurmann
Çeviri: Levent Tayla
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları, 2015
kitap1
Erich Scheurmann tarafından ilk kez Almanca olarak 1920 yılında yazılan kitap (Der Papalagi), bugün artık bir yeşil klasiği olarak kabul edili­yor. Türkiye’de de Ayrıntı Yayınları tarafından bu yıl 13’üncü baskısı yapılan eserde Samoa’da bir kabile şefi olan Tuavii’nin Avrupa’da geçirdi­ği günleri bir mektup halinde halkına anlatması konu ediliyor. Günümüz insanlığına adeta bir to­kat niteliğinde olan kitap, “Beyaz Adam”ı temsil eden Papalagi’lerin -yani bizlerin- doğru sandığı tüm yanlışları gözler önüne seriyor.
 
 
Nerede Bu Fil?
Yazan ve resimleyen: Barroux
Çeviri: Turgay Bayındır
Yayınevi: Redhouse, 2015
kiştap fil
Türkiye’nin WWF-Yeşil Ofis sertifikalı ilk ve tek yayınevi olan Redhouse, çevre bilincini çocuklara aktarmak ve doğayı korumanın önemini vurgula­mak amacıyla Çevreci Kitaplar serisine başladı. Serinin ilk eseri de Fransız illüstratör Barroux’un tasarladığı “Nerede Bu Fil?” isimli resimli kitabı. Üç yaş ve üzeri çocuklara yönelik kitap, ormanın yalnızca ağaç demek olmadı­ğını basit bir saklambaç oyunu aracılığıyla anlatıyor. Ormanlar zarar görür­se, içinde bulunan tüm hayvanların zarar göreceğini gözler önüne seriyor. Kitap, Barroux’nun yaratıcılığı sayesinde aynı zamanda bir “sessiz kitap” olma özelliği taşıyor. Tamamen metinsiz ya da çok az metinle hazırlanan bu tür kitaplarda, hikâye temel olarak resimlerle anlatılıyor. Her çocuk okur çizim ve resimleri farklı bir şekilde yorumlayabildiği için, kendi bakış açıla­rına göre bambaşka hikayeler de ortaya çıkabiliyor.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.