Yeraltındaki Tohum (Filizlenen Gıda Devrimi)
kitap1
Yazar: Janisse Ray
Çeviri: A. Müge Karan
Yayınevi: Modus Kitap, 2015
Janisse Ray’in kaleme aldığı “Yeraltındaki Tohum”, modern kentlerimizdeki renkli market raflarının gözlerimizin önünde yarattığı illüzyonu ortadan kal­dırarak bizi yeniden besinleri­mizin kaynağıyla, yani toprakla tanıştırıyor ve şu acı gerçeği hatırlatıyor: Yeryüzündeki en güçlü varlıkları, tohumlarımızı kaybediyoruz. Soy tükenmesi­nin bir olay değil, süreç olduğu­nun altını çizen Ray, bu süreci durdurmak için de dünya çapında yerel besinler, yerel çiftçilik ve yerel mutfak sanatları alanlarında adeta bir devrimin filizlendi­ğine işaret ediyor. Ray’in şiirsel üslubuyla Amerika’nın tarlalarında ve bahçelerinde yapacağınız bu benzersiz yolculukta rengarenk sebze ve meyvelere, adını hiç duy­madığınız bitki türlerine, doğadaki genetik çeşitliliği ko­rumak için çırpınan bir avuç cesur çiftçinin ve bahçıvanın şaşırtıcı hikayelerine şahit olacaksınız. Kitap, bahçecilik konusunda bilgi sahibi olsun olmasın herkesi doğaya geri çağırıyor ve eyleme geçmek için en çok ihtiyacımız olan şeyi, umudu aşılıyor.
 
Başka Bir Teknoloji Mümkün
kitap 2
Editör: Tayfun Özkaya
Yayınevi: Yeni İnsan Yayınevi, 2015
Alternatif Teknoloji Hareketi, Avrupa’da ilk sözlerini söylediğinde, şaşkınlık ve inkarla karşılandı. Kıtanın çeşitli köşelerine dağılmış dar bir çevre, ana akım tek­nolojinin ürettiği tehlikeleri anlatıyordu. Şaşkınlık ve inkar yerini sağduyuya bıraktığında, hareketin yaptığı eleştirilerinin süreç içinde ne kadar yerinde olduğu ortaya çıktı. Türkiye, pek çok konuda çağın gerisinde kalsa da iş, teknolojiye geldiğinde durum değişiyor. Genel eğilim teknolojinin bütün sorunlarımızı çözece­ğine dair bir inanç oluyor. Peki bu doğru mu? Tayfun Özkaya editörlüğünde, A’dan Z’ye teknoloji kavramı ve günlük hayattaki çeşitli kullanımlarımız üzerine düşünceleriyle öne çıkan Adrian Smith, Baha Kuban, Beno Kuryel, Duygu Kaşdoğan, Jean Robert, Philip J. Vergragt ve Özlem Özgöbek, meseleye eleştirel ve bir o kadar da yaratıcı önerilerle yaklaşıyor.
 
Sürdürülebilir Kalkınma Çağı (The Age of Sustainable Development)
kitap3
Yazar: Jeffrey D. Sachs
Yayınevi: Columbia University Press, Mart 2015
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’a sekiz maddeli Milenyum Kalkınma Hedefleri konusunda özel danışmanlık yapan, the New York Times tarafından “muhteme­len dünyadaki en önemli ekonomist” ola­rak tanımlanan ABD’li araştırmacı Jeff­rey D. Sachs, son kitabı “Sürdürülebilir Kalkınma Çağı”nı (the Age of Sustainab­le Development) yayımladı. Columbia Üniversitesi’nin iklim değişikliği, açlık ve hastalık konularına odaklanan programı Earth Enstitüsü’nün direktörlüğünü yapan Sachs, dünyanın zorlu sorunla­rına çözüm için bütünsel bir yaklaşım­la sürdürülebilir kalkınmayı öneriyor. Saygın ekonomist ayrıca, Genel Sek­reter Moon’un önsözünü yazdığı ve henüz Türkçeye çevrilmeyi bekleyen kitabında her seviyeden insana, hare­kete geçip kendi kalkınma hedeflerini oluşturmanın yöntemlerini sıralıyor. Bu arada Columbia Üniversitesi’nin online eğitim sağlayan Coursera sitesi üzerinden, kitabın kapsadığı konula­ra dair bir giriş dersi hazırladığını da belirtelim.

Umudumuz Güçlenerek Artıyor!

Önceki Haber

“Güneşten Ormanlar” Kuruyor

Sonraki Haber

Diğer Haberler