Açıklamalı Tohumculuk Terimleri Sözlüğü
kitap önerileri
Yazar: Mehmet Uyanık
Yayınlayan: Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, 2015
Tohumculuk ve ilgili kavramlara yönelik Türkçe açıkla­malarıyla beraber iki cilt halinde 1680 sayfa ve 11.500 maddeden oluşan detaylı bir sözlük hazırlandı. Tohumcu­luk Dairesi eski başkanlarından ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Teknik Birim Başkanlığı gö­revinde de bulunan Dr. Mehmet Uyanık’ın 30 yılı aşkın bir sürede hazırladığı sözlük TSÜAB tarafından yayınlandı. Türkiye’de tarımcılığa dair bir başucu kitabı olma özelliği taşıyan ve tohumculukla ilgili kavramları son gelişmeler ışında olabildiğince detaylı inceleyen eser TSÜAB’dan te­min edilebilir.
Çıplak Ekonomi
kitap önerileri.JPG1
 
Yazar: Charles Wheelan
Çeviren: Giray Ergin
Yayınevi: Pegasus, 2015
Yazılmış en eğlenceli “ekonomiye giriş” kitapların­dan biri nihayet Türkçeye çevrildi. ABD’li ekonomist Charles Wheelan’ın 2002’de kaleme aldığı “Çıplak Ekonomi: Küresel Ekonomiyi Eğlenceli Bir Dille Okumak” adlı kitap toplam 11 dile çevrilmiş, çoksa­tanlar listelerinde uzun süre yer almıştı. Wheelan, küresel ekonomiyi sayısal değerler, uzun tanımlar, anlaşılmayan kısaltmalar yerine ilgi çekici anekdotlar ve öğretici örneklerle açıklıyor. Çıplak Ekonomi, tam da dünya ekonomisi, aktörler, kaynaklar dönüşürken yeni ekonomiden önce mevcut sistemi anlamak için başvurulması gereken eğlenceli bir ekonomi kitabı.
 
Büyük Dönüşüm (The Great Transition)
kitap önerileri.JPG3
Yazar: Dr. Lester R. Brown
Yayınevi: W. W. Norton & Company, Nisan 2015
Çevre alanında dünyanın en saygın isimlerinden Dr. Lester R. Brown, yeni kitabı “Büyük Dönüşüm: Fosil Yakıtlardan Güneş ve Rüzgâr Ener­jisine Geçiş” (The Great Transition: Shifting from Fossil Fuels to Solar and Wind Energy) ile enerji alanında yaşanan kökten değişimin çerçevesini çiziyor. Brown, “Yeni bir dünya enerji ekonomisi oluşuyor. Büyük oranda kömür ve petrole dayanan eski ekono­mi, yerini güneş ve rüzgar enerji te­melli bir ekonomiye bırakıyor” diyor. Küresel çevre konularında 50’den fazla kitabın altında imzası olan ve kitapları yaklaşık 40 dile çevrilen, Dünya Politika Enstitüsü’nün (Earth Policy Institute) kurucusu ve başkanı Brown, Mayıs ayında Tarla Sera der­gisine verdiği röportajda “Yenilenebi­lir enerji kaynaklarının en önemlisi rüzgar. Şu an Avrupa tüm dünyayı bir ‘rüzgar çağı’na sürüklüyor. Bugün Avrupa genelinde 40 milyon insan rüzgar çiftliklerinde üretilen elektriği kullanıyor” yorumunu yaptı.

Semerkant’tan Eminönü’ne Aynı Hikaye…

Previous article

Üniversiteliler “Yeşil Mağaza” İçin Yarışıyor

Next article

You may also like