Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Üniversiteliler “Yeşil Mağaza” İçin Yarışıyor

449 0

Unilever Türkiye ile WWF-Türkiye’nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği “Yeşil Mağaza Proje Yarışması”, gençlerin sürdürülebilir iş yapış biçimlerini, satış teşkilatını ve bütçe yönetimini deneyimlemelerini amaçlıyor. Yarışmanın detaylarını Unilever Kuzey Afrika, Ortadoğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna&Belarus Bölgesi Liderlik Geliştirme Direktörü İrem Özbalyalı’dan dinledik…
Füsun AKAY

sürdürülebilir iş
“Yeşil Mağaza” isimli yarışma pro­jenizin çıkış noktasını anlatır mı­sınız?
Unilever olarak sürdürülebilirliği sadece üretimde değil, her aşama­da sağlamak istiyoruz. Bu sebeple hammadde tedarikinden fabrika­larımıza ve tüketicilerimizin ürün kullanımına kadar tüm değer zin­ciri boyunca çalışıyoruz. Bugün, değer zincirimizi analiz ettiğimiz zaman Unilever olarak çevresel ayakizimizin ortalama %21’inin hammadde tedarikinden, %2’si­nin üretimden, %70’inin tüketici kullanımından ve %4’ünün satış noktalarından oluştuğunu görü­yoruz. İşte bu noktadan hareketle, Unilever Türkiye olarak tüketiciyle buluştuğumuz kilit nokta olan ma­ğazaların da sürdürülebilirlik kri­terleri taşıması için paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. “Yeşil Mağaza Proje Yarışmamız” da bu anlayışın bir sonucu olarak doğdu. Bu hareke­te geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencilerini de katmak, gençlerde iş yapış şeklini değiştir­menin doğa üzerindeki baskının azalmasına yol açacağına dair far­kındalık ve bilinç yaratmak istedik. Ayrıca, gezegenimizin en önemli sorunlarından biri olan enerji ve­rimliliği ve doğal kaynak tüketimi­nin azaltılması yönünde de gençle­rin desteğini yanımıza almayı arzu ettik.
Yeşil Mağaza Projesi, ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarında okuyan üniversite öğrencilerinin, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koru­ma Vakfı) rehberliğinde “Yeşil Ma­ğazalar” tasarlamalarını, mağazanın nasıl sürdürülebilir olacağına karar vermelerini ve Unilever bilgi biri­kiminden yararlanmanın yanı sıra sürdürülebilir iş yapış biçimlerini, satış teşkilatını ve bütçe yönetimini deneyimlemelerini amaçlıyor.
Şu an projenize dahil olan kaç ekip bulunuyor? “Yeşil Satış Noktası” olmanın kriterlerini ve yarışmanın işleyişini anlatır mısınız?
Yeşil Mağaza Projemiz kapsamında Bilkent, Sabancı ve Özyeğin Üni­versitesi öğrencilerinden oluşan üç ayrı ekip bulunuyor. Bu ekipler, kendi tasarlayıp kurdukları mağaza­ları işletiyorlar. Süreç, Mart ayında başladı ve Mayıs ayındaki finalle sona erecek. Proje kapsamında en sürdürülebilir mağazayı tasarla­yan ve kuran, en yüksek ciroya ve kârlılığa erişen, en yaratıcı promos­yonu yapan ekip yarışmayı kazana­cak.
sürdürülebilir iş.JPG2
Projemizde puan kazanabilmek için gerekli kriterler, WWF-Türkiye ta­rafından standart olarak belirlendi. Bu kriterlerin her biri aynı zaman­da “Yeşil Satış Noktası” olma krite­ridir. Ayrıca, bu kriterlerin bazıları, projemize direkt olarak hitap etme­si ve bu projede uygulanması nere­deyse imkansız olsa bile, yaratıcılığı engellememek amacıyla herhangi  bir eleme yapmadan, olduğu gibi paylaşıldı.
Her bir öğrenci ekibi; enerji kulla­nımı, su kullanımı, atık yönetimi, kimyasal ve kirlilik azaltımı, sür­dürülebilir mobilya ve yapı malze­meleri, poşet kullanımı, iletişim, eğitim, sosyal sorumluluk ve ino­vasyon gibi belirlenen kriterlerin alt başlıklarını göz önünde bulun­durarak mağazasını tasarladı ve iş­letmeye başladı. Belirlenen kriterler üzerinden yapılacak puanlamayla yarışma sonunda en fazla puanı alan ekip birinci ilan edilecek.
Bildiğimiz kadarıyla yarışmayı kazanan ekip, projesini global­deki üst yöneticilere de sunacak. Bundan sonraki süreç ne şekilde işleyecek? Söz konusu projenin mağazalarda hayata geçirilmesi planlanıyor mu?
Bu projenin çıkış noktası; halihazır­da “Sürdürülebilir Yaşam Planı” doğrultusunda satış noktalarımızı Yeşil Satış Noktası’na dönüştürme vizyonumuzdur. 2012 yılından beri birçok satış noktamızı yeşil uygula­malara geçirdik. Bu yıl da yeni bir açılım olarak üniversite öğrencile­rinin bize katacağı yeni ve yaratıcı fikirlerle bu uygulamaları daha ileri götürebileceğimize inandık. Öğ­rencilerin kendi fikir ve uygulama­larından yola çıkılarak tasarladığı mağazalarda başarıyla uygulanmış yeşil tasarımlar, yeşil süreçler (atık sistemi, enerji kullanımı vb.) ve sa­tış stratejileri mikro ölçekte tekrar edilebilir bir satış modeli olarak de­ğerlendirilecek.
Yarışma sonunda şampiyon olan ekip, Londra’da projesini Unilever’in globaldeki üst düzey yöneticilerine sunma imkanı elde edecek. Kaza­nan ekibe ayrıca, Unilever’de staj imkanı sunacağız. Sürdürülebilir mağazadan elde edilen gelirin tama­mı ise kazanan üniversitenin burs fonu aracılığıyla yeni öğrencilere aktarılacak.
Yarışmacılar, Deneyimlerini EKOIQ ile Paylaştı
sürdürülebilir iş.JPG3
Sabancı Üniversitesi “Mondo Verde” Ekibi: Öncelikle Green Store Project’te sıfırdan bir işletme kurduk. Bu, gerçek iş dünyasını deneyimleyebilmek için bize çok büyük bir olanak sağladı. Dükkanımızla ilgili tasarım, finans, organizasyon, satış ve pazarlama gibi her adımda kendi kararlarımızı verdik ve sonuçlarıyla da yüzleşiyoruz. Bugüne kadar okulda teoride öğrendiklerimizi pratiğe döküp sonuçlarıyla çok hızlı bir şekilde karşılaşabilme imkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Projeye seçildiğimiz günden itibaren büyük bir heyecanla hazırlıklarımızı yaptık ve dükkanımızı aynı heyecanla işletiyoruz. Her geçen gün daha da artan motivasyonumuzla hem kampüsümüzde çevre duyarlılığı uyandırmak hem de yarışmayı kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Hedefimiz tabii ki yarışmayı kazanıp Londra’da projemizi anlatmak! Bu yolda bize destek olan Unilever, WWF-Türkiye ve Sabancı Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyoruz…Green Store, bir öğrenci için üniversite hayatında gerçekleştirebileceği en güzel proje olmalı!
sürdürülebilir iş.JPG5
Bilkent Üniversitesi “Green Everest” Ekibi: Bilkent Üniversitesi 3. sınıf Endüstri Mühendisliği öğrencileri olarak bugüne kadar çok sayıda yarışmaya, vaka çözümüne ve eğitime katıldık. Katıldığımız tüm bu etkinlikler tam olarak gerçek olmayan, somut sonuçlardan ziyade, soyut sonuçlar elde edilebilen türdendi. Project Green Store, yaşadığımız tüm bu tecrübelerden daha farklı bir proje. Katılma amacımız da farklılığı ve özgünlüğüyle bizde yarattığı bu heyecandı. Bu proje öğrencilere sadece gerçek bir satış, finans ve pazarlama fırsatı vermesinin yanı sıra doğayı koruma konusunda hem bilinçlenmek hem de insanları bilinçlendirmek için çok güzel bir ortam hazırlıyor. Bu yüzden, Project Green Store bizim için hayatımız boyunca unutamayacağımız bir tecrübe oldu ve olmaya da devam ediyor. Böyle bir fırsatı bize sunduğu için hem Unilever’e hem de WWF-Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. Umarız proje amacına ulaşır ve yeşil mağazaların sayısı her geçen gün daha çok artar.
sürdürülebilir iş.JPG4
Özyeğin Üniversitesi “Green Era” Ekibi: Unilever ve WWF-Türkiye işbirliği ile gerçekleşen bu projede çevreci, geri dönüştürülebilir, yeşil bir mağaza yaratma fırsatını elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Mağazanın geri dönüştürülebilir ve çevreci malzemelerden yaratılması üniversitemizde de bir farkındalık yaratmamızı sağlıyor. Mağazanın tasarım aşamasından sonra tamamen sorumluluğu bizlere ait bir şekilde Unilever ürünlerini satmamız ise üniversitemizin de bizlere kazandırmaya çalıştığı girişimci profilini mezun olmadan önce pratiğe dökmemizi sağlıyor. Bu proje yarattığı farkındalık ve girişimcilik fırsatıyla takımımız içerisinde gelecekte girişimci olmak isteyen, sosyal sorumluluk ve çevre konularındaki projelere daha çok gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız için büyük bir tecrübe olacak.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.