Geleceğin Paris’ini Nasıl Hayal Edersiniz?
sosyal medyadan
Paris’i gelecekte karmakarışık bir şehir yerine yağmur ormanı gö­rünümünde akıllı bir şehir olarak hayal edebilir misiniz? Vincent Callebaut’un “Paris İklim ve Enerji Planı” kapsamında hazırladığı kon­sept projeler, şehrin 2050 yılında hem tarihi estetiğini koruyan hem de uzun dönem enerji hedeflerine uygun sürdürülebilir çözümler ge­tiriyor. Projelerde özellikle doğadan esinlenen yeşil gökdelen tasarımları dikkat çekiyor. Binalarda pasif ısın­ma ve soğutma, yağmur suyu geri dönüşümü, yaşayan yeşil duvarlar, halk bahçeleri gibi detaylar rezi­danslara kırsal yaşam doğallığını getiriyor. Alan ve malzeme en verimli şekilde kullanılıyor: Petek biçimli kuleler güneş enerjisi jeneratörleri gibi çalışarak güneş ışığını harmanlıyor ve biyoyakıt üre­tiyor. Işık ve enerji üretimi yine do­ğal kaynaklar ile sağlanıyor. Binalar yaşam, iş, ticari amaçların tamamına hizmet verdiğinden günlük ulaşım ve taşıma işleri en aza iniyor ve böy­lece şehrin yakıt tüketimi ve dolayı­sıyla emisyonları da ciddi miktarda azalıyor. Hayali bile heyecan verici, ne dersiniz?
CECHR @CECHR_UoD
http://t.co/5ScrxUUHhq
2025’te Sürdürülebilirlik ve Raporlama Trendi
Global Reporting Initiative’in (GRI) Mayıs 2015’te yayınladığı “Sürdürü­lebilirlik ve Raporlama Trendleri 2025” raporuna göre önümüzdeki on yıl içinde; hammade sıkıntısı, ik­lim değişikliği ile mücadelede ortak politikalar ve eylem planlarının ge­liştirilmesi, atık artışı ve ekosistem kirliliği ile mücadele, ekonomik eşitsizliğin azaltılması, toplumsal çatışmalar ve göçlerin beraberinde getirdiği toplumsal sorunlar ile mü­cadele, insan haklarının korunması, bölgesel sürdürülebilir kalkınma planlarının oluşturulması, ortaya çıkan yeni sektörler için çalışanların yeniden eğitimi ve bu alanlarda ni­telikli iş gücü yaratılması, itibar ve etik krizleri ve yolsuzluğa karşı po­litikaların güçlendirilmesi konuları öncelikli olacak. Buna bağlı olarak da şirketlerin davranışlarını bu sorunlar etrafında şekillendirmesi gerecek, ürünler/servisler bu yön­de oluşacak. Şeffaflığın artması, paydaş bağlarının güçlendirilmesi, itibar ve risk yönetimine çok daha önem verilmesi de gerekecek.
S360 @s360News
http://t.co/2BqwnHmiyh
İstilacı Kurbağa Türü Koca Bir Adayı Tehdit Ediyor
sosyal medyadan.PNG 2
İstilacı türler dünya biyoçeşitliliği için en önde gelen tehditlerden biri­si! İşte bir örnek Asya’ya özgü kara­kurbağasının Madagaskar’da görül­mesi çevre korumacılarını alarma geçirdi. Türün, adanın tamamına yayılması durumunda, zaten tehli­ke altında olan ada biyoçeşitliliğine ciddi zarar vermesinden endişe edi­liyor. Zira, şaşırtıcı biçimde, adadaki hayvan türlerinin %84’ünü ende­mik türler oluşturuyor ve birçoğu istilacı türlere karşı neredeyse sa­vunmasızlar. Yapılan araştırmalar karakurbağasının adaya 2010 yılı öncesinde geldiğini ancak 2014yı­lına kadar fark edilmediğini göste­riyor. Özellikle liman civarında yo­ğunlaşan bulgular, türün gelişi ve yayılımının konteynerlar vasıtasıyla olduğunu kanıtlıyor. Türün yaşamı için ekolojik tercihine bakıldığında, adanın özellikle doğu kıyılarının ya­yılması için çok elverişli bir iklime sahip olduğu anlaşılıyor. Karakur­bağası zehirli ve öldürücü; insanlar için bile. Dolayısıyla sağlık riski de taşıyor. Bu tehlikeli örnekler, ülkeleri daha gelişmiş politika ve biyogüvenlik prosedürleri oluştur­maya itecek gibi!
Biodiversity News @BiodiversityNew
http://t.co/Gfd2UsyNCH
 
İklim Değişikliği Çözümünde Yeni İşbirliği
Dünya genelinde sosyal medya kullanımı ve buna paralel olarak sosyal medya platformlarında spor­la ilişkili içerik paylaşımı çılgın bir hızla artıyor. Spor ortak bir dil, tüm duvarları/bariyerleri yı­kıyor, gelişim için çok güçlü bir araç! Geçen yıl İspanya bisiklet turunda sporcular anormal sıcak­lar yüzünden günde ortalama 12 şişe su içtiler ama bu bile 4,5 kilo kaybetmelerine engel olamadı. 2014 Sochi Kış Olimpiyatları’ndan hemen sonra tüm pistlerin erime­si, Melbourne ve New York tenis turnuvalarındaki korkunç sıcaklar, iklim değişikliğinin acımasızlığını spor dünyasına da hissettiriyor. Buna karşı spor camiası sporun gücünü kullanmaya başladı: 2013 Kasımı’nda ABD profesyonel lig sporcu ve yöneticileri ile Olimpi­yat Komitesi, Kongre’ye ilk kez iklim değişikliğinin spor camia­sına etkilerini örneklerle sundu­lar. Sochi’deki pistlerin erimesi sonucu 2014Şubat ayında, bu kez 105 kış olimpiyat sporcusu, dünya liderlerine iklim değişikli­ğinin önemini hatırlatmak üzere imzaladıkları dilekçeyi sundular. Yıldız/popüler sporcular yaşam tarzları ile hayranları için rol model olabilir, iklim değişikliği­ne dair sosyal medya üzerinden de farkındalık yaratarak çözüme katkı verebilirler. Spor ve sosyal medya ittifakının yaratacağı güç, hiç kuşku yok ki politika ve iş dünyasından daha etkili olacaktır!
WBG Environment @WBG_Environment
http://t.co/d66U30FLVI
Dünya Nüfusu Hiç Bu Kadar Genç Olmamıştı!
sosyal medyadan.PNG3
Dünya üzerinde 10-24 yaş arası 1.8 milyar nüfus var. BM Nüfus Fonu 2014sonu verilerine göre, bu rakam bugüne kadar ulaşılan en yüksek genç nüfusu gösteri­yor. UNESCO raporları da eğitim imkanı yakalayan genç sayısının en yükseğe ulaştığını vurguluyor. Tüm bu gerçekler yakın gelecek­te dünya genelinde ekonomik ve sosyal gelişim için büyük potan­siyel olduğuna işaret ediyor. Ge­leceğimizi, ihtiyaçlarımız ile bu gençlerin tutkularının kesişimi şekillendirecek. Yetenekli genç­ler ve onlara sağlanacak kaliteli eğitim olanakları, genç nüfusun işsizlik sorununda fark yarata­bilir ve dengeleri değiştirebilir. Ülkelerin ve dünya ekonomisinin sürdürülebilirliği neden bu yolla gelişmesin?
United Nations @UN
http://t.co/cmaYZYWUM9
 

EKOIQ 54. Sayı Kitap Önerileri

Önceki Haber

EKOIQ'nun yeni sayısı çıktı! Peki içinde neler var?

Sonraki Haber

Diğer Haberler