Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Aşırı Gıda İsrafı, Yaban Hayat Geçiş Koridorları ve Azalan Ağaçlar…

540 0

En Çok Gıda İsrafı Hangi Ülkelerde?
sosyal medyadan.png 1Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,6 milyar olacağı hesaplanıyor. Peki bu nüfusa yetecek miktarda gıdayı nasıl üreteceğiz? Sorunun cevabını, bakın BM nasıl veriyor: Daha fazla gıda üretmeyeceğiz, çözüm gıda israfını önlemekte! Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Meyve ve seb­zenin %45’i, deniz ürünlerinin %35’i, tahılın %30’u, mandıra ve et ürünle­rinin %20’si… Bu israfın çok büyük bölümü gelişmiş ülkelerde tüketici­ler tarafından yapılıyor, öncelikle de Avrupa ve ABD’de. Gelişen ülkelerde ise daha farklı bir sorun var: Üretilen gıdanın önemli bir kısmı tüketiciye ulaşmadan, daha üretim aşamasında yetersiz ekipman ve altyapı gibi ne­denlerle yok oluyor. Tüm bu kayıp­ların çevreye etkisi de müthiş: Atık olan gıdanın karbon ayakizi tam 3,3 milyar ton. Bir başka ifadeyle Ameri­ka ve Çin’in tek başına ürettiği sera­gazına yakın bir miktar. Boşa giden bu gıdanın üretiminde toplam 1,4 mil­yar hektar tarım arazisi kullanılıyor, yani dünya üzerindeki tarım arazile­rinin %28’i. Peki en kabahatli ülkeler hangileri? Cevabı aşağıdaki tabloda.
World Economic Forum @wef http://t.co/PQJ2F84Dy0
Yaban Hayatın Geçiş Koridorlarına İhtiyacı Var
Türlerin zaman içinde yok olmasında en büyük etkenlerden biri yaşadıkları habitatların yok oluşu. Son dönem­lerde sayıları artan “yaban hayatı koridorları” bu duruma bir nebze çare olacak gibi duruyor. İnsan türü otoyollar, jumbo jetler, akıllı telefon­lar ile birbirine giderek daha fazla ve farklı yollardan bağlanırken, vahşi yaşam giderek daha çok birbirinden kopuyor, uzaklaşıyor, kısıtlı alanlara hapsoluyor. Habitat kaybı dünya vah­şi yaşamının önündeki en büyük teh­like. Habitatların giderek birbirinden kopması, parçalanarak bölünmesi ve küçük alanlara sıkışması hem insan nüfusunun artması, hem de bunun iklim değişikliği ve kirlilik gibi sonuç­ları nedeniyle oluyor. Vahşi yaşam koridorlarıysa giderek yaygınlaşıyor. Bu koridorlar türlerin ihtiyaç duy­duklarında süratle başka habitatlara geçmelerini ve yaşamlarını sürdüre­bilmelerini sağlıyor. Koridorlar türle­rin genetik karışımlarına da yardımcı oluyor. Koridorlar büyük-küçük ayır­maksızın her türün geçişine olanak sağlayacak boyutta yapılabiliyor.
Planet Green @PlanetGreen
http://t.co/P7znJhK86o
sosyal medyadan
Dünyadaki Ağaç Sayısı Ne Zaman Yarıya İndi?
Dünyadaki ağaçları saymak pek mümkün olmayabilir, ancak araştır­macılar bu sayının yaklaşık 3 trilyon olduğunu tahmin ediyor. Yani kişi ba­şına 422 ağaç düşüyor. Ve bir başka tahmin de bu rakamın insan uygarlı­ğının gelişiminden önce tam iki katı olduğu! Ağaçlar kuzey ormanları ve tunduralarda daha sık halde bulunu­yor ve doğaldır ki, daha nemli ve ya­ğışlı iklimleri seviyor: Tropik ve yarı tropik bölgeler dünyadaki toplam ağaçların %43’ünü barındırıyor. Her yıl kesim ve diğer insan etkileriyle 15 milyar ağaç yok oluyor. Ekosis­tem tarafından bakıldığındaysa sık ve seyrek ormanların yarattığı ekosis­temler birbirinden çok farklı oluyor.
Biodiversity News @ BiodiversityNew
http://t.co/sdbXXi2IZ7
Okuyucularımıza önemli not: Ağus­tos ayı yazımda World Economic Forum @wef hesabından aktardı­ğım “Dünya’nın en kirli şehirleri” haberinde “Türkiye’den Iğdır şehri 16. sırada” bilgisi daha sonra aynı hesapta Idgır-Bangladeş olarak dü­zeltilmiştir.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.