GenelHABERLERMANŞETYEŞİL DOSYALARYEŞİL YAŞAM

2015’in Büyüyen Çevre Kampanyaları

Sonu Gelmez Mücadele…
change org
Paris’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Aralık ayına damgasını vuran en önemli çevre olayı oldu. Devletlerin zirveden çı­kan yeni iklim antlaşması çerçeve­sinde vermiş olduğu taahhütler hâlâ zirvede ortaya konan hedefe, yani ortalama sıcaklıkları 1,5 derece ile sınırlandıracak düzeye ulaşmış değil.
2020’de yürürlüğe girecek antlaş­ma için taahhütlerin ortaya konma­sının yanı sıra önemli olan bu taah­hütlerin yerine getirilmesi. İşte bu noktada devletleri zorlayacak olan yine vatandaşlar olacak. Yani geze­geni kurtarmak konusunda gerçek­ çi olacaksak, iklim mücadelesinin önümüzdeki yıllarda sivil toplumda güçlenerek devam etmesi, devletleri ve politikacıları zorlaması gereki­yor. Yoksa doğanın yok edilişi ve iklimin tehlikeli boyutlara doğru de­ğişimi eski tas eski hamam devam edecek gibi. Esasında bu mücadele­nin sadece iklim konusunda değil, her alanda sürmesi gerekiyor.
İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve temiz su krizi yanlış giden eko­nominin bir belirtisi. İçinde yaşadı­ğımız ekonominin fosil yakıtlardan kendini arındırması bizi rahatla­tacak, ancak daha fazla yol, daha fazla kentleşme, daha fazla turistik tesis, daha çok maden, daha fazla tarımsal üretim, daha fazla hayvan­cılık, daha fazla balıkçılık mantığı ile karbonsuz bir ekonomi yaratsak dahi gezegenimizi tüketmeyi sürdü­receğiz. Onun için daha, daha, daha mantığından çıkıp elimizdekilerle yetinmek ve küçülmek gerekecek. Ekonominin, yani bizim kullan­dıklarımızın topluca azaltılması elzem. Bu da topyekûn bir çevre mücadelesi gerektirecek. change. org’da sürmekte ve büyümekte olan kampanyalar toplumun bu konuda duyarlı ve istekli olduğunu göste­riyor. Ekonomi küçülürken daha daha, daha fazla diyeceğimiz tek konu çevre mücadeleleri olmak zo­runda. Çevre mücadelesi olarak mi­litarist ve pek sevmediğim bir ifade olsa da “muharebeleri kazanıyoruz ama savaşı kaybediyoruz”. Onun için çevre konusunda daha fazla in­sanın kampanya açması, daha geniş kitlelere ulaşması ve sonu gelmez bu mücadelede çoğalarak ve karar­lılıkla devam etmesi gerekiyor.
Change.org’da Kampanya Başlatmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?
www.change.org sitesine girin, Kampanya Başlat kutucuğuna tıklayın; aşağıdaki soruların olduğu formu doldurun, Kurallar bölümünü dikkatlice okuyun; sonra isterseniz fotoğraf veya video ekleyip kampanyanızı başlatın.
1- Başlatacağınız kampanya kime yönelik? Biliyorsanız birey, kurum ya da hükümet organının adı ve varsa e-posta adresini yazın.
2- Muhataplardan ne talep ediyorsunuz?
3- Bu kampanya sizin için neden önemli? Bir başka deyişle, insanlar bu kampanyaya neden destek vermeli?
İmzalarla birlikte siteye giren herkes kampanyanızı görebilir; her imza veren de kendi sosyal medya hesaplarından arkadaşları ve takipçileriyle paylaşabilir. Kampanyanızın muhatabına ilk imzalayan 50 kişinin imzasını içeren bir e-posta gider. Sonrasında da düzenli olarak kampanyanızın durumuna dair bilgilendirme e-postaları iletilir.
2015’in Büyüyen Çevre Kampanyaları
Bir seneyi daha geride bıraktık. Gündelik hayatın koşuşturması içinde neler yaşadığımızı, neler için mücadele ettiğimizi kimi zaman unutabiliyoruz. İşte bu yüzden, 2015 yılında en çok hangi çevre kampanyalarına imza verdik, hangi çevre mücadelesinde sesimizi karar vericilere duyurmak istedik, sizin için toparladık. İşte, change.org’da 2015 yılının en çok imza alan çevre kampanyaları:
change org.png 2015 çevre kam
Yaban Hayvanları İhale Konusu Ol­maz: 99 Bin İmza ve Büyüyor
Nisan ayında, Doğa Koruma ve Mil­li Parklar Genel Müdürlüğü, av tu­rizmi adı altında ihale ilanları yayın­lamıştı. Bu ne anlama geliyor peki? Türkiye’de zaten halihazırda birçok canlı türünün soyu tükendi. Bu ihaleyle, sayıları az ve türleri tehlike altında olan ayı, yaban keçisi, dağ keçisi, kızıl geyik gibi birçok canlı daha “parayı veren” tarafından avlanabilecek. Aslı Yanardağ, ihale­nin iptal edilmesi için kampanyasını yürütüyor. Şu ana kadar bu kam­panyayı 99 bine yakın kişi destekle­di. 2015 yılının en ses getiren çevre kampanyasını hâlâ imzalamadıysa­nız bu linkten destekleyebilirsiniz: change.org/avihalesi
69 Bin Kişi Artvin’in Doğasını Maden Aramaya Kurban Etmeyelim Diyor
change org.png artvin doğası
Artvin Cerattepe ve Genya Dağı bölge­leri korunması gerekli ekosistem değer­lerine sahip. Ülkemizin de imzaladığı BERN ve CITES gibi uluslararası anlaş­malar tarafından da bu özellikler açıkça belirtilmiş ve koruma altına alınmıştı. 69 bin kişi Yeşil Artvin Derneği’nin kampanyasını destekledi. Bölge halkı, Artvin doğasının maden aramalarına kurban gitmemesi için aynı zamanda Haziran’dan beri bölgede nöbet eylemi­ne devam ediyor. Yıllardır süren, kazanı­lan ancak sonra tekrar tekrar hortlayan bu tehdide karşı siz de imzanızla Artvin­lilerin yanında olabilirsiniz: change.org/artvindemadenehayir
84 Bin Kişi “Sahilime Dokunma” Dedi
change org.png sahilime dokunma
Kadıköylülerin en önemli nefes alma alanlarından biri olan Fenerbahçe-Kalamış sahiline bir otel ve ticaret alanı yapılma­sı gündeme gelmişti. Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, sahil şeridinin yok olması anlamına gelecek bu imar planının iptal edilmesi taleplerini hem change.org’da baş­lattıkları kampanya ile, hem de hukuki yollardan iletti. Kampan­yalarını nasıl başlattıklarını, projeyle ilgili yorumlarını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun EKOIQ’ya verdiği özel röportajla bu sayfalara da taşımıştık. Kampanyanın imzacıların­dan biri “Betonlara gömüp, öldüreceksiniz bizi. Dokunmayın sahilimize. Yeter artık” diyor. Siz de 2015’in en çok ilgi gören ikinci çevre kampanyasına change.org/sahilimedokunma adre­sinden ulaşabilirsiniz.
47 Bin 300 İstanbullu, Sokak Hayvanları İçin Suluk İstiyor
change org.png sokak hayvanları
Habibe Seda Arığ’ın, sokak hayvanları için suluk yapılması tale­biyle başlattığı kampanyayı on binlerce insan destekledi. Özellik­le yaz aylarında sokaklarda yaşayan hayvanların susuz kalmama­sı için yürütüyor bu kampanyayı Arığ. Bazı ilçe belediyelerinin kendi ilçelerinde yürüttüğü bu uygulamanın, İstanbul Büyükşe­hir Belediyesi’nin gündemine gelmesi için kampanyayı bu link­ten imzalayabilirsiniz: change.org/sokakhayvanlarinasuluk
İğneada’da “Nükleere Hayır!” Diyen Sadece 65 Bin Kişi Olamaz!
change org.png igneada
Avrupa’nın en büyük longoz ormanını barın­dıran İğneada bölgesine nükleer santral ya­pılmasının gündeme gelmesiyle Zeliha İmay kampanyasını başlattı. “Tekrar yerine konması imkansız bir doğa parçasının yok edilmesine karşıyım. Hem de nükleer santral için” diyor kampanyayı change.org üzerinden imzasıyla destekleyen 65 bin kişiden biri olan Sabiha Sungur. 2015 yılının en çok imza alan dördün­cü en büyük kampanyasına bu linkten ulaşa­bilirsiniz: change.org/igneada. Sanıyoruz bu tehdit sürdükçe bu kampanya da büyümeye devam edecek.
Yeşil Yola “Dur” Diyen 45 Bin Kişi
change org.png yeşil yol
Karadeniz’in doğa harikası yaylalarını birbiri­ne bir yol ile bağlayacak olan Yeşil Yol’a karşı sadece yöre halkı değil tüm Türkiye harekete geçti. Projenin “Yeşil” olmaktan ziyade Kara­deniz’deki doğanın yok edilmesi projesi olduğu gerçeğiyle Ali Şahin kampanyasını başlamıştı. Kampanyasında “Yol Yeşilken Geri Dönün” diyen Şahin’i bugüne kadar 45 binden fazla kişi destekledi ve 2015’in en çok ses getiren beşinci çevre kampanyası oldu. Yaylalara kış gelmesiyle yavaşlayan bu kampanya şüphesiz 2016 baharında hız kazanacak. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye change.org/yesilyolahayir adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 
 

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Galiba İlk Önce İnsan İlişkilerini Isıtmak Gerekiyor…

Önceki Haber

Sürdürülebilirlik İçin Tasarım: Ürünlerden Sistemlere

Sonraki Haber