Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

GÖZÜMÜZDEN KAÇMAYANLAR

421 0

Türkiye’nin ilk gergedanı Samir, Darıca’da, son beş yılda 101 “biyokaçakçı” yakalandı, iklimadaleti.org yayına girdi, Kaş Koruma Platformu çevre düzeni planını durdurmak için kampanya başlattı…
Gözde İVGİN

 • Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Tema Vakfı tarafından “Ye­şil Yol Projesi”ni de kapsayan Kara­deniz Bölgesi’ndeki altı ilin Çevre Düzeni Planı için açılan davada yü­rütmeyi durdurma kararı verdi.

 

 • Yıllardır çevreye yaydığı dayanıl­maz kokuyla Kadıköy’de oturanları bezdiren Kurbağalıdere’den çıka­rılan balçıkla ilgili örnekleri analiz eden TÜBİTAK, derenin dibinden çıkarılan çamur için “tehlikesiz atık” raporu verdi.

 

 • Uluslararası araştırma kuruluşu İklim Merkezi’ne göre, Paris’te ger­çekleşen İklim Zirvesi’nde ülkelerin küresel ısınmanın önlenmesine iliş­kin sözleri tutmamaları durumun­da, yalnızca Türkiye’de 1,3 milyon kişinin yaşam alanları sular altında kalacak.

 

 • Konya 1. İdare Mahkemesi, Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Karapınar havzasında kurulması planlanan Karaman Akçaşehir kömür ocağı ile ilgili yürütme­yi durdurma kararı verdi. Firma karara itiraz ederek temyiz için Danıştay’a başvurdu. Danıştay, yü­rütmeyi durdurma kararını onay­ladı.

 

 • Eskişehir’de, büyükbaş hayvanlar­da şap hastalığı görülmesi üzerine sekiz köy ve bir mahallede karanti­na uygulaması başlatıldı, bir hayvan pazarı da geçici olarak kapatıldı.

 

 • Çin, Pekin kentinde her gün et­kisini artıran hava kirliliği ile mücadelede aldığı önlemleri üst seviyeye çıkardı. Pekin’de etkili ol­maya başlayan yoğun hava kirliliği nedeniyle birkaç gün kırmızı alarm verilmişti. Alarm süresince okullar kapanırken, 3.500 inşaat alanın­da çalışmalar askıya alınmış ve 2.000’den fazla fabrikada üretime ara verilmişti.

 

 • Türkiye’nin ilk gergedanı Samir, yedi gün süren bir yolculukla İngiltere’den Darıca’ya getirildi. Ancak Samir’in vücudunda oluşan yaralar dikkat çekti. Genç hayva­nın yolculuk sırasında, taşındığı kafese sürtünmesi nedeniyle yara­landığı belirtiliyor. Hayvanat Bah­çesi müdürü ise “Gergedan için bir zararı yok. Zamanla geçecek” ifadelerini kullandı.

gözümüzden Kaçmayanlar

 • CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde nüfus artışı ve amaç dışı kullanımlar yüzünden kulla­nılabilir tarım alanlarındaki gerile­meye dikkat çekti. Sarıbal, Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan kamu spotlarının tarım arazilerinin ne kadar güzel korunduğu algısının yaratılmak istendiğine dikkat çeke­rek, 1950’li yıllarda kişi başına 0,75 hektar tarım alanı düşerken; günü­müzde bu rakamın 0,34 hektara ge­rilediğini söyledi.

 

 • Alman çevre lobi grubu DUH, dikkatleri Daimler firmasına çeke­rek, Mercedes dizel modellerinin birinde nitrojen oksit (NOx) de­ğerinin Avrupa’daki yasal sınırın çok üzerinde olduğunu bildirdi. Daimler, Mercedes C sınıfı 200 CDI modeliyle ilgili test sonuçla­rının “tartışmalı” olduğunu belir­terek söz konusu modelin Avrupa Birliği standartlarını tutturan bir teknoloji kullandığını ve “yanlış iddianın” itibarını sarsması duru­munda hukuki yollara başvuraca­ğını ifade etti.

 

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü­dürlüğü, son beş yılda, 53 olayda 101 “biyokaçakçı” yakaladı. Bu ki­şiler hakkında 2 milyon 615 bin lira idari yaptırım kararında bulunuldu. Biyokaçakçıların gözdesi ise orkide ve diğer yumrulu, soğanlı bitki tür­leri.

 

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da günde 16 bin ton çöp oluştuğunu açıkladı. Buna göre; İstanbul’da çı­kan yıllık çöp miktarı 324 bin 444 içi yolcu dolu belediye otobüsünün ağırlığına denk geliyor.

 

 • İstanbul 4. İdare Mahkemesi, “uçurtma ve çayır alanı” yapılması planlanan Küçüksu mesire alanı­nın ücretli otopark yapılması için İSPARK’a tahsis edilmesi yönünde­ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararını iptal etti.

 

 • İstanbul’da Kartal Belediyesi çevre­ci bir karara imza attı. Kartal Beledi­ye Meclisi’nin aldığı kararla Kartal ilçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımına yasak getirildi.

 

 • Çanakkale Belediyesi, şehir mer­kezinde tarım arazisi olmayan va­tandaşların organik tarım üretimi yapabilmeleri için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye yapımına devam ettiği parkta, vatandaşlara tarım yapmaları için 76 adet bahçe temin edecek.

 

 • Ekoloji mücadelesi veren Ekoloji Derneği’nin “Herkes için iklim ada­leti” talebiyle hazırladığı iklimada­leti.org yayına girdi.

gözümüzden Kaçmayanlar.png 2

 • Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2014 yılında termik santrallar tarafından %98’i denizden olmak üzere 6,5 milyar metreküp su çekil­di ve toplam suyun %98’i soğutma suyu olarak kullanıldı. Termik sant­rallarda 9.100 tonu tehlikeli olmak üzere toplam 24,2 milyon ton da atık oluştu.

 

 • Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca bel­desindeki Kumluca Orman İşletme Şefliği’nin bahçesinde bulunan 60 yıllık beş çınar ağacı, binaya zarar verdiği gerekçesiyle kesildi. İşletme şefi, “Büyümeyen ağaç türlerinden dikeceğiz, bahçe daha güzel olacak” dedi.

 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava izleme raporlarında yer alan bilgilere göre Türkiye’de havası en kirli şehir Afyonkarahisar. Marma­ra Bölgesi’nde Keşan, İstanbul’da Esenyurt en kirli havaya sahip yer­leşimler olarak dikkat çekiyor. En temiz şehir ise Eskişehir.

 

 • Bodrum’un Yalıkavak bölgesinde yapılması planlanan ve bir süre önce rüzgar türbinlerinin inşaatına başlanan Rüzgar Enerji Santralı (RES) Projesine ilişkin açılan dava­da mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

 • Antalya’nın Kaş ilçesi için onay­lanan yeni çevre düzeni planını durdurmak için bir imza kam­panyası başlatıldı. Kaş Koruma Platformu’nun change.org’da baş­lattığı imza kampanyası, doğal SİT alanı olan üç koya iş makinelerinin girerek yeni düzenlemelerin yapıl­masını ve çevre düzeni planını dur­durmayı amaçlıyor.

 

 • İstanbul-İzmir otoyolu kapsamında Bursa ve Balıkesir illerinde 30 köy ve mahallede acele kamulaştırma kararı alındı. Kamulaştırma yüzler­ce parseli kapsayacak.

 

 • İklim değişikliğine bağlı olarak se­viyesi belirli periyotlarda değişen Van Gölü, son 15 yılın en büyük su kaybını yaşıyor. Eski iskelelere ait kalıntıların ve birçok kayalığın ortaya çıktığı gölde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu tarafından ya­pılan araştırmalarda da bu yılki su kaybının 2 metreyi geçtiği be­lirlendi.

 

 • Diyarbakır Büyükşehir Belediye-si’nin merkez Kayapınar ilçesinde oluşturduğu Kent Ormanı arazi­sinin, Çevre ve Şehircilik Bakan­lığı tarafından askeriyeye devre­dilmesine tepkiler devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Gültan Kışanak, bakan­lığın askeri bölge olarak ilan etti­ği kent ormanını daha önce yeşil alan ilan ettiğini hatırlatarak, “Ba­kanlık geçmişteki planına dönme­lidir. Burası kente hava sağlayan alandır” dedi.

Kaynaklar: WWF, Cumhuriyet, TRT Haber, Radikal, T24, Hürriyet, Posta, Zete, BirGün

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş