Venezuela’da geçtiğimiz yıl 23 Aralık’ta çıkan yasaya göre GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) kullanımı büyük ölçüde yasaklandı. Bu yasa aynı zamanda dünyadaki en sert GDO karşıtı düzenleme. Venezuela merkezli haber ajansı teleSUR’a göre, bu düzenlemeyle beraber “Ulusal Tohum Sistemi” kurulacak ve gereği görülürse, geleneksel tohum kullanımını koruyacak nitelikte yaptırımlar uygulanabilecek.
Gözde İVGİN
gözümüzden kaçmayanlartr

 • Sinop Ayancık’ta köylülerin dört yıldır süren HES mücadelesinden müjdeli bir haber geldi. Proje ile ilgili verilen “ÇED gerekli değildir” kararı iptal edildi. Böylece bilirkişi tarafından da tespit edilen nalbu­runlu yarasalar ve su samurlarının yaşam alanları da tehdit altında ol­mayacak.

 

 • Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yeni yılın ilk günlerinde deniz yer yer 5 ile 10 metre arasında çekildi ve de­nizde adacıklar oluştu. Endişeye ge­rek olmadığını vurgulayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, her yıl aralık ve şubat ayları arasın­da bu tür çekilmelerin yaşandığını söyledi.

 

 • Doğu Karadeniz’de altı ili kapsayan çevre düzeni planı, idari davalara bakan en üst yargı heyeti olan Da­nıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından durduruldu. Böylece planda öngörülen “Yeşil Yol” dahil pek çok projenin askıya alınması gündemde.

 

 • Muğla’da 80 bin zeytin ağacı kesil­di. Muğla’nın Milas ilçesinde özel bir şirket tarafından 10 yıl önce köylülerden satın alınan yaklaşık 3000 dönümlük araziye golf sahası yapılmak istendiği iddia ediliyor.

 

 • Almanya’da tamamı 100 km olacak bisiklet yolunun ilk 5 km’lik kısmı açıldı. Bu dört metre genişliğin­deki patikayı yolun sadece beyaz çizgilerle ayrıldığı ve arabalarla paylaşıldığı tipik bisiklet yolların­dan ayıran, tamamen bisikletlere özel olması.

 

 • Sinop Üniversitesi öğretim üyele­rinden Yrd. Doç. Dr. Yakup Er­dem, iklim şartları ve yanlış avcılık politikaları yüzünden balık avının her geçen yıl azaldığını belirtti. Son 15 yıllık veriler incelendiğin­de ortalama 500 bin ton avlanan su ürünü her geçen yıl azalıyor. Bu miktar 2013 yılında 374 bin ton, 2014 yılında 302 bin ton ola­rak gerçekleşti. Bu düşüşten ham­si de önemli ölçüde etkilendi.

 

 • Çamlıca Camii inşaatında sona ge­lindi. Camiye giden yollar üzerinde yer alan taşınmazların acele kamu­laştırılması kararı alındı. Kanuna göre acele kamulaştırma, “yurt sa­vunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulu’nca karar alına­cak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda” uygulanıyor.

 

 • Ankara Tabip Odası, TMMOB Kim­ya Mühendisleri Odası, Türk Toraks Derneği Ankara’nın 2015 yılı hava kalitesi karnesini açıkladı; hava kir­liliği değerinin 344 defa aşıldığını söyledi.

gözümüzden kaçmayanlartr.png 1

 • Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu’nun Giresun Or­man Bölge Müdürlüğü’nden aldığı bilgiye göre Ordu’da, 671 hektar (yaklaşık 957 futbol sahası) orma­nın HES, taş ocağı ve maden ara­maları nedeniyle yok edildiği ortaya çıktı.

 

 • Türkiye’de yüksek gıda fiyatları yeniden gündeme otururken global gıda fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayımladığı Gıda Fiyat Endeksi dördüncü yılında da düşüşünü sürdürerek bir önceki yıla göre %19,1 geriledi.

 

 • Kanada’da bulunan Vitality Air adlı bir şirket Rocky Dağları’ndan alınan temiz havayı şişeleyerek Çinli müşterilerine satmaya başladı. Şişelenmiş hava satma fikri başta bir şaka olarak ortaya çıktı, fakat daha sonra sadece dört gün içinde 500 şişe satınca şirketin kurucuları bunu ticarete dönüştürmeye karar verdi. Bu durumun muhtemel sebe­bi ise Çin’deki hava kirliliğinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış olması.

 

 • Antalya Alara Nehri’ne yapılması planlanan HES projeleri için verilen ÇED olumlu raporuna karşı dava açıldı. Davada bilirkişinin raporu, Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme ? Şefliği’nin olumsuz görüş­lerinin dikkate alınmadığı, tarım arazilerinin olumsuz etkileneceği, ekosistem ve canlı varlığına ağır derece zarar vereceği bilgilerine yer verdi. Kararın bu ay içinde verilmesi bekleniyor.

 

 • ABD, Seattle’da 1 Ocak’tan itiba­ren yemek atmak yasaklandı. Bu girişim ile şehirde geridönüşümün ve kompost yapımının artırılması bekleniyor.

gözümüzden kaçmayanlartr.png 2

 • Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bir açıklama yayımlayarak İstanbul’un havası ve kirliliğin ne­denleri hakkında bilgi verdi. Açık­lamaya göre kirliliğin temel neden­leri; kentin orman ve doğal yaşam alanlarında sürdürülen mega proje­ler, kent içi yoğun inşaat faaliyetleri ve artan özel araç kullanımı.
 • Avrasya Tüneli projesi kapsamında Yenikapı Meydanı’nda devam eden bağlantı yolu çalışmalarında The­odosius Limanı’nın devamı ortaya çıkarıldı.
 • İstanbul’da, Maltepe’nin Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri dönüşüme giriyor. 40 yıldır yapılamadığı için kangren haline gelen imar planları Maltepe Belediye Meclisi’nde CHP ve AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
 • Son 10 yılda İstanbul’daki kontrol­süz büyüme sonucu havayı kirleten azotdioksit oranının %50 oranında arttığı NASA uydu haritalarına yan­sıdı. Kirlilik artışı Ankara’da %30’u bulurken, İzmir’de ise %10’da kaldı.
 • Tarihi Yedikule Bostanları’nda İBB zabıta ekipleri tarafından yine yıkı­ma başlandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan tarihi Yedikule Bostanları’nın Mevlanakapı ve Siliv­rikapı arasındaki bölümünde bulu­nan bostancı barakaları ve seraları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yıkıl­dı. İş makineleri, bostandaki mahsul­lere de zarar verdi.
 • Norveç’te, bağımsızlığının 100. yılı şerefine komşu Finlandiya’ya bir dağ hediye edilmesi için kampanya başlatıldı. Norveç’in, Finlandiya ile olan sınırını 200 metre geri çekme­sini, böylelikle de Halti Dağı’nın zir­vesinin, ülkenin en yüksek noktası olacak şekilde Finlandiya toprakla­rında kalmasını isteyen kampanya halktan da çok büyük ilgi gördü.
 • Edirne’de, Gala Gölü çevresinde üç günde 206 yaban ördeği avlayan sekiz kişiye, limitten fazla olan 62 ördek için 31 bin lira para cezası kesildi.
 • İtalya’da Lecce Savcılığı, zeytin­yağıyla ünlü Puglia bölgesinde bir bakteri salgını yüzünden zeytin ağaçlarının kesilmesine dair Avrupa Birliği (AB) kararına karşı çıkarak ağaçların kesimini durdurdu. Savcılık ayrıca, salgının idaresinden sorumlu olan 10 kişi hakkında “bitki hastalığı yaymak” ve “doğal güzelliğe zarar vermek” suçlamasıyla soruşturma açtı. Pug­lia’daki kesim talimatından yak­laşık 1 milyon ağacın etkilenmesi bekleniyordu.
 • Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Ge­nel Müdürlüğü’nün İzmir Körfezi Geçiş Projesi, İzmir Kuş Cenneti olarak da bilinen Gediz Deltası’nda­ki flamingoların yaşam alanlarını tehdit ediyor. Altı şeritli yol ve tren­yolunu içeren proje planı uygulan­dığı takdirde koruma altındaki bin­lerce hektarlık sulak alan ve birinci derece doğal sit alanı yok edilmiş olacak.

Kaynaklar: Gaia Dergi, Radikal, BirGün, SOL, Sözcü, Hürriyet, Kuzey Ormanları Savunması, Evrensel, Tarım Analiz/ Bloomberg HT, Yapı dergisi, www.diken.com.tr, T24, Doğa Derneği,

Senin Atığın Benim Değerim Benim Atığım Senin Değerin

Previous article

Atık Toplama Sistemleri Akıllanıyor

Next article

You may also like