Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

GÖZÜMÜZDEN KAÇMAYANLAR #Temmuz2016

415 0

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı, denizleri plastik çöplerden arındıracak girişim, Van’da sualtı peribacaları…
Gözde İVGİN

İstanbul Kadıköy’de Yeldeğirmeni ve Ayrılıkçeşme semtlerini birbiri­ne bağlayan Uzun Hafız Sokak’taki köprü, Ayrılıkçeşme-Söğütlüçeşme arasındaki demiryolu hattındaki çalışmalar kapsamında sökülüyor. Köprünün Haydarpaşa’ya taşınaca­ğı açıklandı.
l
Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ikin­ci, deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek havalimanı Rize- Art­vin Havalimanı için Yüksek Planla­ma Kurulu kararı çıktı. Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı model alınarak inşa edilecek ve bu havali­manından 2,5 kat daha fazla dolgu kullanılacak.
l
15 yılda beş kez değiştirilmeye ça­lışılan 3573 sayılı Zeytinciliği Ko­ruma Kanunu yine gündeme geldi. Yeni tasarıyla 25 dekar altı alanla­rın sanayiye açılması planlanıyor.
l
Bozcaada’da naylon poşetlerin ye­rine file ve kesekağıdının kullanı­mına ilişkin uygulama 8 Haziran tarihi itibariyle yeniden yürürlüğe sokuldu.
l
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mer­kez Av Komisyonu’nda alınan ka­rarlar ile çok sayıda kuş türü için av izni verilmesine karşı change.org’da kampanya başlatıldı. Hay­vanseverlerin tepki gösterdiği Mer­kez Av Komisyonu kararlarında, bir av gününde türlere göre avlanma limitleri de belirlendi. Buna göre bir avcı günde 10 bıldırcın, sekiz üveyik, üçer karatavuk, öter ardıç, tahtalı ve sakarca, altı kaya güverci­ni, beş çulluk, 15 saksağan, iki boz­kaz, dört sakarmeke, birer alakarga ve suçulluğu, ikişer kınalı keklik ve kum kekliği, 15 küçük karga, leş kargası ve ekin kargası, bazı illerde iki çil keklik avlayabilecek.
l
Zonguldak’ta yeni tespit edilen bir porsuk ağacı tam 4112 yaşında çıktı ve dünyanın bilinen en yaşlı porsuk ağacı oldu. Ağaç ilk olarak Bronz Çağı’nda filizlenmiş.
l
gözümüzden kaçmayanlar
Çin’de 106 kentin çevresindeki kalıcı tarım alanlarının korunma­sı amacıyla çalışma başlatılacak. Böylece söz konusu kentlerin ci­varlarında tarım alanları koruma oranı, %43’ten %61’e ulaşacak.
Eskişehir’in yaban hayatını fo­toğraflayan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Orman Mühendisi Emir Özay, kentte ilk kez yaban kedisi ve vaşak görüntüledi.
l
Van Gölü’nde dört kilometrelik alanı kaplayan ve “sualtı peri­bacaları” olarak bilinen 20 metre uzunluğunda dikitler tespit edildi. su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı ve dalış eğit­meni Murat Kulakaç’ın yürüttüğü çalışmalardan çıkan sonuca göre; Van Gölü’nde dünyanın bilinen en büyük mikrobiyalitleri yer alıyor.
l
Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmada, şu ana ka­dar şirketlerin bulduğu petrol, kömür ve doğalgaz rezervleri yakıldığında dünyanın ortalama 10 derece ısına­cağı hesaplandı. Bu ısınma kutup böl­gelerinde 20 dereceye kadar çıkacak.
l
Muğla’nın turizm cenneti ilçesi Bodrum’un Yokuşbaşı ve Çırkan mahallelerinde, havaların ısınmasıy­la birlikte doğal ortamlarında yiye­cek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları yerleşim yerlerine inme­ye başladı.
l
Artvin merkeze bağlı Sümbüllü Köyü’nün üzerinden geçirilen elekt­rik iletim hattı için doğal yaşlı or­manlardan ağaç kesilmesi tepkilere neden oldu. Yıllardır, “Yasak orman” ilan ederek korudukları doğal yaşlı ormanlardan ağaç kesimine karşı çıkan Sümbüllü Köyü sakinleri, “ke­sim izninin yürütmesinin durdurul­ması ve iptali” istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, 2013 yılında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Orman üzerinden geçe­cek elektrik iletim hattı için 60 metre genişliğindeki alanda, iddialara göre 700’e yakın ağaç kesildi.
l
Her yıl 21 Haziran’da yaz gündö­nümü kutlamaları sebebiyle Çin’in Yulin şehrinde düzenlenen “köpek yeme festivali”nde binlerce köpek öldürülüyor. Duo Duo ve Hayvan Hakları Projesi tarafından bir imza kampanyası başlatılarak “festival”in sonlandırılması talep edildi.
Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım, Ovacık ilçesi sınırları içinde Munzur Suyu’nun kayna­ğı durumunda bulunan Munzur Gözeleri’nin tahrip edilmesine karşı suç duyurusunda bulundu.
l
 
Alman şirketlerden oluşan bir ağ, dünya genelinde denizleri plastik çöplerden arındırmak için harekete geçti. Proje Koordinatörü Dirk Lindenau’nun Almanya’nın Kiel kentinde verdiği bilgilere göre, de­nizlerin plastik çöplerden temizlen­mesi için geliştirilen sanayi sistemi 2018 yılından itibaren kullanıma hazır olacak.
l
Türkiye’nin ilk ekolojik pazarı olan “Şişli % 100 Ekolojik Pazarı” kuruluşunun 10. yılını bir dizi etkinlikle kutladı. 7 Mayıs’ ta baş­layan ve Şişli Belediyesi, Bomon­tiAda ile Babylon’un katkılarıyla yapılan kutlamalar kapsamında, Gerçek Temizlik Atölyesi, Mercan Yurdakuler’in Zehirsiz Ev- Yaşa­mımızdan Zararlı Kimyasalları Eksiltmenin Basit Yolları kitabı­nın imza günü, Ekokitap Günü, çocuklara yönelik Gel Oyna Çocuk Atölyesi, Davulumdan Masallar, Hazine Avı, ahşap ve doğal malzemeden oyuncak satışı etkin­likleri gerçekleştirildi.
l
Kanada’da 1 Mayıs’ta çıkan ve şu ana kadar 582 bin hektarlık alanı kül eden orman yangını, bugüne kadar verilen tüm mücadeleye rağmen ancak kontrol altına alı­nabildi.
l
HES’lerin yoğunlukta olduğu Rize’nin Kalkandere ilçesine bağ­lı Soğuksu Köyünde “şalt sahası bulunan” Cevizlik Hidroelektrik Santralı’na karşı açılan davada Anayasa Mahkemesi tarihi bir “ih­lal” kararı vererek davanın yeniden görülmesini istedi.
gözümüzden kaçmayanlar.png 2
 
Konya’nın Karapınar ilçesindeki yeryüzünün en özel coğrafi zen­ginliklerinden Meke Gölü, yağışla­rın azlığı ve yeraltı su seviyesinin düşmesinden ötürü kurudu. Kuş­bakışı görüntüsü mavi bir gözü andırdığı için “Dünyanın nazar boncuğu” olarak nitelendirilen gölde “bir avuç” su kaldı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakül­tesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Jeoloji Mühen­disleri Odası Başkanı Doç. Dr. Fetullah Arık, gölde kalan suyun da yağışlarla biriken su olduğunu söyledi. Sönmüş bir volkan krate­rinden oluşan ve içinde adacıklar bulunan Meke, normalde yeraltı sularıyla besleniyor.
l
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bu yıl tarımsal des­tekleme ödemeleri kapsamında, 27 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde çiftçilere toplam 592 milyon liralık hibe desteği ödemesi yapıldığını söyledi. Çelik, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 480, kırsal kalkınma desteği için 46, süt tozu desteği için 27, hayvan hastalık tazminatı ve hastalıktan ari işletme için 17, çoban istihdam desteği için 15, sertifikalı tohum üretim desteği için 3, sertifikalı fidan kullanım desteği için 2 ve lisanslı depoculuk desteği için 2 milyon liralık hibe desteğinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti.
l
Rusya’nın başkenti Moskova’da dü­zenlenen, Atomexpo 2016 Fuarı’nda konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş’nin Hukuki ve Kurumsal İlişkiler Direk­törü İly aSmirnov, “Rosatom, Akku­yu Nükleer Güç Santralı’nda inşaat aşamasının 2018’de başlamasını ön­görüyor” dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaat lisansı için gereken başvuruları yaptıklarını ve 2018’e ka­dar gerekli izinleri almayı bekledik­lerini ifade eden Smirnov, “Elektrik üretim lisansının da bu yıl ağustos ayında alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.
l
Van Gölü’nün endemik türü olan inci kefalinin av yasağı 15 Nisan’da başladı. Yasağın başlamasının ardın­dan balıklar Van Gölü’ne dökülen 12 akarsuya doğru üremek için akın etti. Yaklaşık üç milyar balık yumur­talarını bırakmak için akarsulara adeta uçarak göç ederken, görsel bir şölen sunarak birbirleriyle yarışıyor.
l
İzmir’in Bergama ilçesindeki iki böl­geden altın çıkaran ve bir süre önce kayyuma devredilen Koza Altın İşlet­meleri A.Ş’ye 2009’da verilen iki ayrı “ÇED olumlu” kararının iptali için açılan davada, yapılan bilirkişi incele­mesi sonrası hazırlanan rapor ortaya çıktı. Bilirkişi heyetindeki beş bilim insanından üçü eksiklikler olduğunu belirttiği raporun sonuç bölümünde, “Maden işletme sahasının flora ve faunasıyla ilgili rapor bölümü arazi gerçeğini yansıtmamaktadır. Deprem riski ve taşkın açısından maden işlet­mesine ait ÇED raporunda özensiz­lik ve bilimsel eksiklikler bulunmak­tadır” denildi.
l
Kaynaklar: Star, AA, BirGün, Yeşil Gazete, Bianet, Cumhuriyet, Al Jazeera Turk, T24, Evrensel, www.tarim.com.tr, Star, arkeofili.com, DHA

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş