GenelHABERLERMANŞETYEŞİL YAŞAM

#Ekoiq Kitap Önerileri Ocak- Şubat

Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi

Yazar: Yuval Noah Harari
Çeviren: Poyzan Nur Taneli
Yayınevi: Kolektif Kitap, Aralık 2016
Uzun zamandır çok satanlar raflarından inmeyen Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabıyla insan türünün dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatan Yuval Noah Harari, Homo Deus’ta çarpıcı öngörü­leriyle yarınımızı ele alıyor. İnsanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu bilim, tarih ve felsefe ışığında incelediği bu çalışmasında, insanın bambaşka bir türe, Homo deus’a evrildiği bir gelecek kurgulu­yor. Yola “önemsiz bir hayvan” olarak çıkan Homo sapiens, tan­rılar katına ulaşmak uğruna kendi sonunu mu hazırlıyor? Homo sapiens nasıl oldu da evrenin insan türünün etrafında döndüğünü iddia eden hümanist öğretiye inandı? Bu öğreti gündelik yaşan­tımızı, sanatımızı ve en gizli tutkularımızı nasıl şekillendiriyor? Bunlar ve daha birçok soru­nun yanıtı, kitapta…
Küresel Yönetişim

Yazar: Timothy J. Sinclair
Çeviren: H. Hande Orhon Özdağ
Yayınevi: İKÜ Yayınevi, Kasım 2016
Küresel ısınma, terörizm, finansal krizler, iklim de­ğişikliği, güvenlik, toplumsal cinsiyet gibi sorunlar karşısında hükümet, lider ya da birey olarak tek bir mekanizmanın karar aldığı zamanlar geride kaldı. Kü­resel sorunlar karşısında hükümetlerin, iş dünyasının, STK’ların ve bireylerin kolektif karar almaları artık bir ihtiyaç. Peki, bu noktada günümüzün en çok tartışılan başlıkları arasında yer alan “yönetişim” bir çözüm olabi­lir mi? Doç. Dr. Timothy J. Sinclair, “yönetim” ve “yöne­tişim” kavramlarının kuramsal ve uygulama boyutunda ne ifade ettiğinden yola çıkarak “küresel yönetişim”i mercek altına alıyor. Buradan hareketle kavramın an­lamını ve hayattaki karşılığını farklı kuramsal görüşlere göre tartışıyor.
Kurumsal Davranış ve Sürdürülebilirlik: İyi Olarak İyi Yapmak
(Corporate Behavior and Sustainability: Doing Well by Being Good)

Editörler: Güler Aras, Coral Ingley
Yayınevi: Gower, Ekim 2016
Sorumlu olmayan kurumsal dav­ranış, sadece paydaşları uzun va­deli getirilerden mahrum bırakmıyor toplumun tamamı için ödenmesi gere­ken bir bedel yaratıyor. Sürdürülebilir iş, kurumların pozitif sosyal çevresel ve ekonomik sonuçlara katkıda bulunmaları­nı güvence altına alıyor. Ekonominin ve mali piyasaların sürdürülebilir ve dirençli olması için ku­rumsal liderlikte radikal değişikliklerin meydana gelmesi şart. Entegre raporlama, yasal mevzu­at ve uluslararası standartlar ise bu değişi­min gerçekleşmesinde önemli faktörler olacak. Editörlüğünü Güler Aras ve Coral Ingley’in yaptığı bu kitapta uzmanların kaleminden çıkan ma­kaleler sürdürülebilir iş stratejisi geliştirmek için bir yol haritası niteliğinde.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

H&M YENİ ‘’BRING IT’’ KAMPANYASI İLE KÜRESEL BİR GERİ DÖNÜŞÜM HAREKETİNE DAVET EDİYOR

Önceki Haber

Biz de “Kışları Koruyalım”

Sonraki Haber