Hülya Kobaneri başlattığı kampanya ile son zamanlarda İstanbul’da kentsel parkları ve yeşil alanları etkileyen inşaat projelerinden birine karşı çıkıyor ve “Mahkeme kararları hiçe sayılmıştır. Yeşil alanlarımızın kaybı Beşiktaş halkını kaygılandırdığı için tüm İstanbulluların ve tüm çevrecilerin bu konuya dikkatlerini çekmek istedik ve imza kampanyamızı bunun için başlattık” diyor

 

1- Ortaköy Ulus Vadisi bölünüp parçalanmadan bütün olarak kalmış, İstanbul’daki ender yeşil alanlardan biridir. Boğaziçi Sit Alanı içindedir.

2- Vadi “Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında” Kentsel Park alanıdır.

3- 1994’te onaylanan 1/1000 Ölçek- li Uygulama İmar Planı’nda da, aynı şekilde Kentsel Park alanı olarak onaylanmıştır.

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın Topbaş’ın ilk döneminde bu alanı Kentsel Park olarak projelendirmiş, 16.07.2002 tarih, 13071 sayılı kararı ile İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu “Ortaköy Vadisi Kentsel Park Projesi”ni onaylamıştır.

5- İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu projenin yapımını ihale etmiş, ancak inşaat faaliyeti 2004 yılında durdurulmuş, ihale iptal edilmiştir.

6- Park yapımının durdurulma nedeni 2007’de yapımı ihale edilen Fulya-Levazım tünel inşaatı olduğu anlaşıldığında, Kentsel Park Alanı’nın kavşak ve bağlantı yolları ile yok edileceği gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesi konuyu idare mahkemesine götürmüştür.

7- İstanbul 8. İdare Mahkemesi 30.11.2015 tarih E:2015/1501 ve K:2015/2482 numaralı kararı ile Beşiktaş Belediyesi’ni haklı görmüş, tünel projesinin Ortaköy Vadisi’ne yapılacak kavşak ve bağlantı yollarını Kentsel Park’a bu yapıların yapılamayacağı nedeni ile “kamu yararına aykırı” bularak iptal etmiştir.

8- İstanbul Büyükşehir Belediyesi davayı Danıştay’a taşımıştır.

9- Beşiktaş Belediyesi bir başkanlık onayı alarak daha önce belediyenin açtığı davadan “Belediyeniz menfaatleri doğrultusunda feragat etmemizin uygun olacağı” nedeni ile “davadan feragat etmekteyiz” diyerek, Danıştay 13. Dairesine davadan vazgeçtiklerine dair müracaatta bulunmuştur.

10- Danıştay 13. Dairesi Beşiktaş Belediyesi’nin “feragat” isteğini kabul etmemiş, Esas No: 2016/499, Karar No:2016/2869 sayılı kararı ile 8. İdare Mahkemesi’nin kararını onaylayarak, Kentsel Parka kavşak yapımını iptal etmiştir.

11- Bu defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 13.05.2016 tarih, 845 Numaralı Karar ile Kentsel Park içine yeni bir kavşak planı kararı almış, onay için Bölge Kurulu’na göndermiştir.

12- Edinilen bilgiye göre konu Bölge Kurulu’ndadır.

13- Kentsel Park alanı içinde fiilen inşaat çalışmaları başlatılmıştır.

14- Plan kesinleşmeden yapılan inşaat faaliyeti yasal değildir.

Konuyla ilgili Hülya Kobaneri’nin değerlendirmesi şu şekilde: “Bölgeye ve İstanbul’a hizmet edecek bir parkın bu şekilde yok edilmesi cinayettir. Bölgeye İstanbul’un transit trafiğini getirmek son derece yanlıştır. Bu alanda trafik sorunu yokken hem trafik tıkanıklığı yaratılacak hem de vadi egzoz gazı deposu haline gelecek. Bu alana kavşak yapılması Beşiktaş halkının ve Beşiktaş Belediyesi’nin yararına değildir. Tam tersine, Beşiktaş Belediyesi’nin bu alana diktiği binlerce ağacın yok edilmesine neden olacaktır. Yapılmak istenen kavşaklar kesinleşmiş Danıştay kararına aykırıdır.” Kobaneri, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı:

Ortaköy Vadisi’nin inşaata açılması, Beşiktaş ve İstanbul halkı için ne anlama geliyor?
Ortaköy Vadi, kent bütününe ve bölgesine yeşil alan ve “Kentsel Park” olarak hizmet vermesi amaçlanmış ve çevrede bütünlüğü korunmuş tek alandır. Boğaziçi Kanunu’na aykırı yapılmak istenen bu kavşak ve yollar Kentsel Park’ı tahrip ettiği gibi bu bölgeyle hiç ilgisi olmayan transit trafiğini bu bölgeye taşıyacak, gürültü ve hava kirliliğini arttıracak gereksiz baskı ve yoğunluk yaratarak vadiyi egzoz gazı deposu yapacaktır. Çevrede yaşayan insanların sağlığı tehlikeye girecektir. Örümcek ağı gibi katlı kavşaklar vadinin doğal yapısını bozduğu gibi bu alanı beton yığınına çevirecektir. İstanbul deprem kuşağındadır. Tünel inşaatları risklidir. Bir de deprem olması halinde kentlinin yaşayabileceği açık alanlar yok edilmektedir.

Konuyla ilgili change.org’da kampanya başlattınız. Buna nasıl karar verdiniz?
Mahkeme kararları hiçe sayılmıştır. Yeşil alanlarımızın kaybı Beşiktaş halkını kaygılandırdığı için tüm İstanbulluların ve tüm çevrecilerin bu konuya dikkatlerini çekmek istedik ve imza kampanyamızı bunun için başlattık.

İmza kampanyanızdan sonra yetkililerden sizinle iletişime geçen oldu mu?
Şu ana kadar kimse bizimle iletişime geçmedi.

İmza kampanyasıyla ilgili geri dönüşler nasıl?
Kampanyamıza sosyal medyada çevreci dayanışma grupları, kent dayanışma grupları ve halk yoğun ilgi gösterdi. Arkasından Maçka Parkı’nın, projenin Dolmabahçe-Levazım ayağında bulunması tepkileri daha da kuvvetlendirdi.

Kampanyanızla ilgili, bundan sonraki adımlarınız neler olacak?
İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne ve askıya çıkan Dolmabahçe Levazım Araç Tünel ve Kavşak Planları’na itiraz ettik. Yasal süreç için itirazlarımıza gelecek cevabı bekleyeceğiz. Bu arada tüm mahkeme kararlarına rağmen yapımına devam eden Levazım tünel kavşakları için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma talebimiz olacak. Beşiktaşlıların sesi olmaya devam edeceğiz.

 

Çözüme Ortak Olun!

Önceki Haber

“Temiz” İş Fikirleri Aranıyor!

Sonraki Haber

Diğer Haberler