Dünyanın en yaşanabilir kentler sıralamasında ön sıralarda yer alan kentlerin yöneticileriyle görüşme fırsatım oluyor. Ve hepsi yaşam kalitesinin artırılmasında vatandaşın sürece katılımının çok yararlı olduğunu söylüyor: Hem sorunların belirlenmesinde, hem de çözümlerin üretilmesinde. Vatandaşın katılımı olmasa bu başarıyı yakalayamayacaklarını söylüyorlar.

YAZI: Sibel BÜLAY

2015’te dünya ülkeleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kabul etti. Ekim 2016’da dünya ülkeleri HABİTAT III Yeni Kentsel Gündemi’ni kabul etti. Her iki anlaşmanın altında Türkiye’nin de imzası var.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11.3.2: Düzenli ve demokratik işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, sivil toplumun doğrudan katılım mekanizması…

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 16.7: Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının oluşturulması.

Habitat III Yeni Kentsel Gündem: “… yerel makamların… politika yapımında ve karar almada yetki vererek yerel özyönetim bağlamında ve yerindelik ilkesi tahtında uygun mali, siyasi ve idari adem-i merkeziyetçi yapıyı sağlamasını temin edeceğiz.”

Karar Sürecine Katılım

İnsanoğlunun geleceğine yön veren bu iki anlaşmanın temelinde katılımcı demokrasi yatıyor. Kentlerde nüfus arttıkça sorunlar büyüyor, daha karmaşık hale geliyor. Bu iki anlaşmada da vatandaşa daha iyi hizmet sağlamak amacıyla çözüm üretme ve karar sürecine vatandaşın katılımının önemi vurgulanıyor.

Dünyanın en yaşanabilir kentler sıralamasında ön sıralarda yer alan kentlerin yöneticileriyle görüşme fırsatım oluyor. Ve hepsi yaşam kalitesinin artırılmasında vatandaşın sürece katılımının çok yararlı olduğunu söylüyor: Hem sorunların belirlenmesinde, hem de çözümlerin üretilmesinde. Vatandaşın katılımı olmasa bu başarıyı yakalayamayacaklarını söylüyorlar.

Dünya adem-i merkeziyetçi yapıyı benimserken Türkiye de bu anlaşmalara imza atmış olmasına rağmen bizler tüm karar sürecini bir kişiye teslim ediyoruz.

Muasır medeniyet seviyesi?

İstanbul’da 26,5 Milyon Lale Dikilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nin 2014’te planlanan bütçesi 579.067.000 TL. Harcanan 805.052.484 TL. Ayrıca lalelerin yeterli bir yaşam alanına sahip olabilmesi için, iki lale arasında en az 30 santimetre boşluk bırakılması gerektiği söyleniyor.

Ne zaman hesap soracağız?

“Hedefimiz, Kendi Kanatlarıyla Uçabilen İnsanlar”

Önceki Haber

Bu Gençlikte İŞ Var!

Sonraki Haber

Diğer Haberler