Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Kurumların Sıfır Karbon Ekonomisine Katkısı

29 0

RE100 adlı dünyanın lider 87 kurumsal şirketinin oluşturduğu platform, Climate Group ve CDP işbirliği ile 2017 yıllık raporunu Değişimi Hızlandırmak: Kurumsal Kullanıcılar Yenilenebilir Enerji Pazarını Nasıl Dönüştürüyorlar (Accelereting Change: How Corporate Users Are Transforming The Renewable Energy Market) başlığı ile Temmuz ayında yayımladı. Rapor, kurumların yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmalarının güçlü bir sıfır karbon ekonomisine geçiş sürecinde oynadığı önemli role dikkat çekiyor. RE100 üyesi 87 şirket, yılda yaklaşık 107 Terawatt/ saatlik yenilenebilir enerji talebi oluşturuyor; bu da Birleşik Arap Emirlikleri veya Hollanda’nın enerji talebiyle aynı miktara denk geliyor. Üyelerden 11 tanesi, 2015 yılından önce %100 yenilenebilir enerjiye geçmiş durumda. Kalan üyelerin çoğu ise geçiş sürecini baş- latmış, kısmen geçmiş ve 2024 yılına kadar tamamen geçmeyi taahhüt etmiş.

Sektörlere göre bakıldığında geçişi en hızlı tamamlayan sektör %97 oranı ile telekomünikasyon. ABD ve Avrupa’daki
üyelerin %100 yenilenebilir enerjiye geçişte kullandıkları en önemli araç %60 oranı ile yenilenebilir enerji sertifika alımları. Hindistan’da ise yenilenebilir enerjiyi doğrudan satın alma ve yerinde üretme en yaygın araçlar. Apple gibi bazı öncü firmalar ise, kendi operasyonlarının dışına da çıkıp tedarikçilerine, iş ortaklarına ve müşterilerine yenilenebilir enerjiye geçmeleri için liderlik ediyor.
Kaynak: http://media.virbcdn.com/files/a9/55845b630b54f906-RE100AnnualReport2017.pdf

Karbon Fiyatlandırması Piyasalarında Son Durum

Dünya Bankası, Karbon Fiyatlandırması İzleme (Carbon Pricing Watch) adlı raporunun 2017 sayısını Mayıs ayında yayımladı. Rapor, güncel karbon gelişmeleri, beklentileri ile var olan ve gelişmekte olan karbon oluşumları hakkında tek elden kaynak olmayı amaçlıyor.
Raporda öne çıkan bazı bulgular:

  • 2017 itibarıyla, küresel seragazı salımlarının dörtte birini temsil eden 40 ulusal ve 25 alt ulusal oluşum karbon fiyatlandırması yapıyor. Son 10 yılda bu rakam iki katına çıkarak bu seviyeye ulaştı.
  • Paris Anlaşması imzacılarının taahhütlerine göre ise küresel seragazı salımlarının toplam %58’ini temsil eden taraflar karbon fiyatlandırması yapmayı planlıyor.
  • Hükümetlerin 2015 yılında toplamda 26 milyar dolar seviyesindeki karbon fiyatlandırma geliri 2016 yılında 22 milyar seviyesine düştü.
  • Küresel çapta izlenen karbon fiyatlandırmaları, 1 ton karbon için 1 dolardan 126 dolara kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor. İsveç, karbonun tonu için 126 dolar fiyatlama yaparken Polonya ve Ukrayna’nın fiyatlandırması 1 dolar seviyesinde.

Kaynak: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ handle/10986/26565/9781464811296.pdfsequence=4&isAllowed=y

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş