SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Önce Eşitlik!

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 Eylül ayında ilan edilen 17 Küresel Hedef’ten 10’uncusu olan “Eşitsizliklerin Azaltılması”, ülke içi ve ülkeler arasında eşitsizliği azaltmayı; güvenli ve düzenli göçü; uluslararası ekonomik ve finansal karar alma mekanizmalarında gelişmekte olan ülkelerin sesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) 10’uncusu olan “Eşitsizliklerin Azaltılması”, küresel çözümler isteyen bir sorun olan gelir eşitsizliğini azaltmayı amaçlıyor. Ülke içi ve ülkeler arasında eşitsizliğin azaltılması; güvenli ve düzenli göç; uluslararası ekonomik ve finansal karar alma mekanizmalarında gelişmekte olan ülkelerin sesinin yükseltilmesi, hedef kapsamında küresel çalışmaların yürütüldüğü temel alanlar.

Karşımızda, en zengin %10’luk kitlenin, toplam küresel gelirin %40’ını elde ettiği; en yoksul %10’luk dilimin ise küresel gelirden yalnız %2-7 arasında pay aldığı bir tablo var. Büyüyen eşitsizliklerin giderilmesi için ise, en düşük gelirli %10’u güçlendiren; cinsiyet, ırk ve etnik kökene bakmaksızın herkesin ekonomik katılımını destekleyen sağlam politikaların benimsenmesi zorunlu. Çözüm ise, mali piyasalar ve kurumların düzenlenmesi ve izlenmesini iyileştirmeyi, kalkınma yardımları ve doğrudan yabancı yatırımları en çok ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirmeyi kapsıyor. İnsanların güven içinde göç ve hareket etmesini sağlamak da, büyüyen eşitsizliğin azaltılmasında kritik önemde.

SKH’lerde kat edilen yola ilişkin her yıl yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu’nun 2017 versiyonunda 10’uncu hedefle ilgili gözle görülür bir ilerleme kaydedildiği ifade ediliyor. Uluslararası ekonomik ve mali kurumların karar vermesinde gelişmekte olan ülkelerin seslerinin arttığı, uluslararası göçmen işçilerden gelen havalelerin maliyetlerinin azaltıldığı vurgulanıyor. Ancak elbette, diğer hedeflere ulaşmak için de giderilmesi elzem olan gelir eşitsizliğinin azaltılmasında kat edilecek çok yol var…

HEDEF 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

10.1. 2030’a kadar nüfusun tabandaki %40 içinde bulunan kesiminin gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, devamlı olarak artmasının ve sürdürülmesinin sağlanması.

10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsayıcılığın desteklenmesi.

10.3. Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması.

10.4. Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması.

10.5. Küresel finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesi ve denetlenmesinin geliştirilmesi ve bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmelerinin güçlendirilmesi.

10.6. Daha etkili, güvenilir, hesap verebilir ve meşru kurumların var olması için küresel uluslararası ekonomi ve finans kurumlarındaki karar verme süreçlerinde gelişmekte olan ülkelerin daha iyi temsilinin sağlanması ve seslerinin duyurulması.

10.7. Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla insanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçlerinin ve yer değiştirmelerinin kolaylaştırılması.

10.a. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına uygun olarak, özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için özel ve farklı muamele ilkesinin uygulanması.

10.b. Özellikle en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere ihtiyacın en fazla olduğu ülkelere, ulusal plan ve programlarına göre, doğrudan yabancı yatırımı da kapsayan nakit akışlarının ve resmi kalkınma yardımlarının teşvik edilmesi.

10.c. 2030’a kadar göçmen havaleleri işlem maliyetlerinin %3’ün altına indirilmesi ve maliyeti %5’ten yüksek olan havale koridorlarının ortadan kaldırılması.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Taş Devri Etkisi ve Sosyal Normalleşme Sürdürülebilir Tüketimi Nasıl Etkiliyor?

Önceki Haber

Sürdürülebilirlik Raporlamasına Yeni Bir Bakış: Reporting Matters 2017

Sonraki Haber