2009 yılından beri aktif olarak gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için çalışan, onlara ücretsiz online mentorluk ve koçluk seansları, eğitim, staj, gönüllülük ve geçici işimkanları yaratan Gelecek Daha Net Gençlik Platformu ve ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin gerçekleştirdiği araştırma, neredeyse her iki gençten birinin “genç dostu” olarak tanımlayabileceği bir şirketin olmadığını ve gençlerin şirketlerde aradıkları nitelikleri ortaya koyuyor.

YAZI: Nevra YARAÇ

Gelecek Daha Net Genç­lik Platformu ve ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin gerçekleştirdiği Genç Dostu Şirket araştırması, “Genç dos­tu şirket olmak ne demek, kurumla­rı geleceğe nasıl taşır ve kurumlar gençleri nasıl kazanır” sorularına yanıtlar getiriyor. 2017 yılında ger­çekleştirilen ve dört farklı genç kategorisi ile kalitatif araştırma tek­niği kullanılarak odak grup çalışma­ları gerçekleştirilen araştırma kap­samında öncelikle genç dostu şirket kriterleri belirlendi. İkinci aşamada Türkiye çapında yürütülen ve 1228 kişinin katıldığı saha araştırmasında bir şirketin genç dostu şirket olarak algılanmasını sağlayacak değerler ve şirketlerin bu alanda nasıl algı­landığı araştırıldı. Son aşamada ise Gelecek Daha Net platformundaki 316 gencin katılımıyla en beğenilen ve en çok çalışılmak istenen şirket­ler sorgulandı.

Araştırma sonuçlarına göre; nere­deyse her iki gençten birinin genç dostu olarak tanımlayabileceği bir şirket yok, şirketlerin genç dostu uygulamalarını kamuoyuyla daha fazla paylaşmaları gerekiyor. Genç­lerin %45’i “en çok çalışmak istedik­leri” herhangi bir şirket olmadığını ifade ediyor. Her 10 gençten altısı günlük yaşamında kullandığı mar­kalar arasında vazgeçemeyeceği marka olmadığını belirtiyor. %58 oranında genç, Türkiye’yi dünyada temsil edebilecek kadar güçlü ve ba­şarılı marka olmadığını düşünüyor. %52 oranında genç ise, Türk mar­kaları içerisinde, Türk kültürünü ve geleneklerini önemseyip, faaliyetle­rinde buna uygun hareket eden ve Türkiye’yi temsil edebilecek marka olmadığı görüşünde.

Araştırma kapsamında değerlendiri­len %46’sı kadın, %54’ü erkek olan 1228 kişi, genç dostu şirketlerde olması gereken kurumsal değerleri şöyle sıralıyor: Güvenilir, samimi, dürüst, teknolojik, yenilikçi ve say­gılı

Serra Titiz, Mikado/GDN

Gelecek Daha Net Gençlik Platformu (www.gelecekdaha.net) 2009 yılından beri aktif olarak gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için çalışıyor; gençlere CV’lerini güçlendirmeleri ve işe girmeye hazır olmalarına yönelik ücretsiz online mentorluk ve koçluk seansları, eğitim, staj, gönüllülük ve geçici iş imkanları yaratıyor. Unilever, Zorlu Holding, Novartis, Mastercard, ICF, Storytel, Uniq Müze gibi çeşitli kurumlarla birlikte çalışan GDN, gençlerin şirket çalışanlarından mentorluk seansları alarak meslekleri yakından tanımalarına, gönüllülük ve iş tecrübesi kazanmalarına destek veriyor.

Diğer taraftan işverenlerin yeni kuşak gençlerle çalışabilmek için onların istek ve ihtiyaçlarını dinlemeleri gerektiğini düşündük. Ve gençlere sorduk, “Genç Dostu Şirket kimdir, nasıl özellikler taşımalıdır” diye. Sonuçlar oldukça ilginç çıktı. Genç Dostu Şirket algısının çok eksik kaldığını gördük.

Bu araştırmayı iki senede bir tekrarlayacağız ve bir endeks çalışması da başlatarak şirketlerin ne kadar genç dostu olduklarını tespit edip, iyileştirmeleri gereken noktalarda aksiyon almalarını teşvik edeceğiz.

Bir Şirketin “Genç Dostu” Olabilmesi İçin Yönetmesi Gereken 15 Ana Alan

– Yeniliğe açık olmalı.

– Güvenilir olmalı.

– Yeniliklere hızlı adapte olabilmeli ve çalışanına da hızlı öğretebilmeli.

– Sosyal medyayı iyi kullanmalı.

– Çalışanlarının kariyer gelişimine açık olmalı.

– Topluma katkı sağlamalı.

– Takım çalışması için uygun ortam yaratmalı.

– Eşitlikçi olmalı.

– Çalışanın gelişimini önemseyip eğitim fırsatları sunmalı.

– Çalışan tarafından yapılan işe saygı duymalı.

– İK departman yetkilileri yeni kuşaklarla çalışma becerisine sahip olmalı.

– Çalışanına inisiyatif vermeli.

– Keyifli çalışma ortamı sunmalı.

– Üniversiteye değil adayın yeteneklerine değer vermeli.

– Esnek iş saatleri sunmalı.

İklim Değişikliğinden Hepimiz Sorumluyuz…

Önceki Haber

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Burs Programı Başvuru Süresi Uzadı

Sonraki Haber

Diğer Haberler