Güven, samimiyet ve şefkat ortamında derin ve yürekten bir iletişim ve bağ kurmayı deneyimlememizi sağlayan Çember pratiği, ailemizle, yakınlarımızla, dostlarımızla, iş arkadaşlarımızla ve işbirliği yaptığımız insanlarla paylaşabileceğimiz güzel bir armağan. Kolaylaştırıcı Filiz Telek, deneyimlerini paylaşıyor.

WoC (Way of Council) iş ve top­lumsal hayatlarımızı nasıl değişti­rir?

Çember’in insanın yaşam algısını değiştirdiği, yaşama yaklaşımını ve katılımını derinden dönüştürdüğü bir gerçek. Tabii bu, iş yaşamına ve toplumsal sorunlara yaklaşımımızı da değiştirir. Benim gözlemim, bu pratiğin kişide öncelikle kendini, di­ğerini ve yaşamı derinden dinleme -ki bu yargılardan, doğru-yanlış iki­leminden sıyrılmayı; “olana” şahitlik etme pratiğinin ve becerisinin geliş­tirilmesini gerektirir. İnsanlık kültü­rünün büyük bir dönüşümde oldu­ğu bir devirde bu çok önemli, hatta hayati bir beceri ve hizmet. Diğer önemli bir katkısı, bu kadim prati­ğin kişinin kendi yaşamı, ihtiyaçları, seçimleri ve seçimlerinin sonuçları ile mümkün olduğunu bildiği daha güzel bir dünya için sorumluluk al­masını desteklemesi.

Bu yaklaşımı kendimiz ve grupları­mız için nasıl kullanabiliriz?

Bu pratiği ve ritüeli yaşamımızın her alanında, her türlü bağlamda kullanmak mümkün. Güven, sami­miyet ve şefkat ortamında derin ve yürekten bir iletişim ve bağ kurmayı deneyimlememizi sağlayan Çember pratiği, ailemizle, yakınlarımızla, dostlarımızla, iş arkadaşlarımızla ve işbirliği yaptığımız insanlarla paylaşabileceğimiz güzel bir arma­ğan. ABD ve Avrupa’da okullarda, şirketlerde ve hapishanelerde de kullanılıyor.

Tüm bu dünya size ne ifade edi­yor? Türkiye’de kimler bu yakla­şımla ilgileniyor?

Benim için Çember, yuvaya döndü­ğüm, aidiyet hissettiğim ve kendim olabildiğim güvenli bir alan. Toplu­luk deneyimine en yakın deneyimim Çember’de paylaşmak. 2013’ten beri, yani Gezi süreci sonrasında başladığımız WoC eğitimleri sonu­cu, son altı senede 130’a yakın kişi giriş eğitimini ve farklı derinleşme eğitimlerini aldı. Ayrıca benim ka­dınlarla yaptığım çemberlerde de 200’e yakın kadın Çember pratiğini deneyimledi. Yaşama sanatında ve iletişim becerilerinde derinleşmek, daha anlamlı ve bütüncül bir yaşa­mın özlemini duyan, her türlü alt­yapıdan ve sektörden insan Çember pratiğiyle ilgileniyor.

Ortak Bilincin Sesi

Konsey veya Çember olarak adlandırılabilecek yaklaşım, Kuzey Amerika’nın kabile hayatından feyz alınarak geliştirilmiş. Pek çok farklı kültürde şahit olduğumuz bu pratikte katılımcıların eşitliği, eşit söz hakkı, etki ve derin dinleme gibi rehberlikler olmakla beraber her grup kendi anlaşmalarını da ekleyerek yola devam ediyor. Çember girişinde ve çıkışında açılış ve kapanış anları gözetilerek, mekana da saygı gösteriliyor.

Konsey/Çember pratiğinde işbirliğine yönelik, şefkat temelli, dahil etme niyetiyle iletişim kuruluyor. Özellikle grup dinamiklerinde etkili olduğundan derin dinleme, odaklanma, özgün ifade biçimlerini destekleyici bu yaklaşımda, katılımcılar kendi yargılarıyla değil, sadece aktarılan ifadeyi dinlemeye gayret gösteriyorlar. Böylece anlatımdaki hikaye, ortak bilincin sesi olarak ortaya çıkıyor. Konsey çalışmaları, güven ve birlikteliğe ihtiyaç duyulan alanlar yaratmak için özellikle kullanılıyor. Paylaşımlarla sağlıklı bir topluluk ve güvenli bir alan yaratılmasına dair inanç ve aksiyonlar artıyor.

“Birlik İhtiyacı Oldukça, Doğdukça ya da Arttıkça Kolaylaştırıcılara İhtiyaç Duyulacak”

Önceki Haber

Derin Demokrasi: Tartışma, Uzlaşma ve Sorun Çözme

Sonraki Haber

Diğer Haberler