Yerel halkın işletmenizle ilgili gerçekleri doğrudan sizden, birinci ağızdan duyması bir yandan yanlış bilgilerin ortalıkta dolaşmasını engellerken, diğer taraftan yaptığınız açık, şeffaf paylaşımla yerel halkın ve tüm ilgili paydaşların gönlünü ve en önemlisi güvenini kazanıyorsunuz.

YAZI: Özgür ÖZTÜRK, [email protected]

Günümüzde bir faaliyeti yürütür­ken sadece yasal izinleri almanın yetersiz kaldığını hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan farklı tecrü­beler ile gayet iyi biliyoruz. Artık “sosyal onay” dediğimiz bir gerçek var. Faaliyet öncesinde ve sırasında toplumla sağlıklı iletişim kurmak, yöre halkının ve diğer paydaşların bu faaliyeti benimsemesi, kabul et­mesi, onaylaması ve desteklemesi son derece önemli. Yaptığınız işle ilgili tüm paydaşların algısı kritik önem taşımakta.

Artık kurumsal şirketlerin bu konu­yu daha fazla önemsediğini görüyo­ruz. İçinde bulunduğunuz topluma fayda sağlamaktan tutun da faaliye­tiniz ile ilgili gerçekleri, yaptığınız yatırımları, geleceğe yönelik planla­rınızı paylaşmanın tahmin edemeye­ceğiniz faydaları var. Bir kere etraf­ta oluşan fısıltı gazetesinin önüne geçmiş oluyorsunuz ki bu bile sizin için başlı başına çok önemli. Yerel halkın işletmenizle ilgili gerçekleri doğrudan sizden, birinci ağızdan duyması bir yandan yanlış bilgilerin ortalıkta dolaşmasını engellerken, diğer taraftan yaptığınız açık, şeffaf paylaşımla yerel halkın ve tüm ilgili paydaşların gönlünü ve en önemli­si güvenini kazanıyorsunuz. Yıllar içinde kurulan güven ortamının kısa bir süre içinde tersine dönebi­leceğini göz ardı etmemek gerekir; paydaş ilişkisi ve iletişimini bu ger­çekten yola çıkarak kurmak son de­rece önemli.

Güvenin Devamlılığı

Bu ortamı kurumsal kültürünüze en uygun olacak bir platform ile sağlayabilirsiniz: Adına ister açık kapı etkinliği deyin, ister başka bir isim verin samimi bir iletişim ortamı oluşturmanız yeterli olacaktır. Ve sakın unutmayın; sağladığınız güvenin devamlılığı her şeyden önemlidir. Bu platformu veya etkin­liği belirli sürelerde tekrar etmeniz, kurduğunuz güvene dayalı iletişi­min sürmesini ve geçen süre zarfın­daki değişiklikleri paylaşmanızı sağ­lar. Şunu da göz ardı etmemek lazım: Bu iletişim ortamı, sizin de hakkınızdaki algıyı öğrenmek, muh­temel şikayetleri, beklentileri doğ­rudan duymak için bulunmaz bir fırsattır. Zira bazıları için haklı ge­rekçe/sebepleriniz olabilir, bu du­rumda siz de bunları karşı tarafa açık bir dille anlatabilirsiniz. Pay­daşla kuracağınız iletişim ortamla­rı, amacınıza yönelik olarak yerel halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, akademisyenlerle veya yerel idare mensupları ile olabilir. Bu liste uzar, gider…

Konu sosyal içerikli olunca doğal olarak işin felsefesinden, sosyolojik yönünden uzun uzadıya konuşula­bilir. Şunu içtenlikle söyleyebilirim; bugüne dek içinde olduğum tüm benzer iletişim ortamlarının inanıl­maz pozitif sonuçlar doğurduğuna bizzat şahit oldum.Tarafların bir­birini anlaması, gerçeği doğrudan duyması, aklındaki soru ve çekince­leri direkt sorarak cevabını alması kadar doğru bir yöntem olamaz.

Paydaş iletişimini yarına bırakma­dan gündeminizin en başına alma­nızı samimiyetle öneririm.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Palm Yağı İçin Geleceği Yok Etmeyin!

Önceki Haber

“Bir Sanatçının Çevresine Duyarlı Olmaması Kabul Edilemez”

Sonraki Haber

Diğer Haberler