DOSYALAR

En Tehlikeli ve Kirli Katı Fosil Yakıt: Linyit

Yerli kömür kaynak potansiyelini değerlendirmek için birbiri ardına adımlar atan Türkiye’nin bu adımları, ülkede çıkarılan linyit kömür miktarını, tüketimini ve dahi iklim değişikliğine ...