Avrupa Komisyonu, 28 Nisan 2010 tarihinde temiz ve enerji verimliliğini gözeten araçların kullanımının teşvik edilmesine yönelik bir tebliğ yayınladı. Söz konusu tebliğ aynı anda hem AB’nin 2020 çevre hedeflerine hem de Avrupa 2020 Stratejisinde yer verilen “kaynak-etkin Avrupa” girişimine uyumlu olma iddiası taşıyor. Bu çerçeveye uygun olarak ulaşım sektörünün modernleştirilmesi ve “karbonsuzlaştırılması” amaçlanıyor. Yeşil araçlar için geliştirilen eylem planında temiz ve verimli enerji kullanımı ile ultra düşük karbonla çalışan araçlar geliştirilmesi hedefleniyor.
Toplam 47 tedbirin açıklandığı stratejinin en önemli maddeleri olarak, yasal çerçevenin iyileştirilmesi, yeşil teknoloji alanında araştırma ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve yeşil araçların pazarlanmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi sayılıyor. Tebliğin elektrikli araçlarla ilgili bölümünde yeniden dolum amacına yönelik çalışan kurumların 2010 yılı içerisinde yetkilendirilmesinin gerektiği ifade ediliyor. Üye devletler ile işbirliği içinde, dolum ve yeniden dolum altyapısının oluşturulması ve yapılacak çalışmaların finansmanı konusunda Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) ne gibi fonlar sağlayabileceğinin araştırılması alanlarında çalışmalar yapılacağı belirtiliyor.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Dünya Çocukları Dünyayı Kurtarıyor

Önceki Haber

Prof. Dr. Chad Oliver: “Sorunlardan kaçmaz ve akıllıca adımlar atarsak, eko-köyler çoğalır”

Sonraki Haber

Diğer Haberler