Biyo-teknoloji ve orman endüstrisinin öncü kuruluşlarından UPM, Kurumsal Sorumluluk prensipleri vasıtasıyla, operasyonlarının ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını ana hatlarıyla belirledi. Şirket, yeni kurumsal sorumluluk prensipleri sayesinde yeşil sertifikalı ürün yelpazesini genişletti.
UPM’nin kullandığı hammaddeler, ahşap ya da geri dönüştürülmüş elyaf gibi yenilenebilir malzemelerden oluşuyor. FSC ve PEFC etiketleri kullanılan ahşapın sürdürülebilir bir biçimde yönetilen ormanlardan temin edildiğini gösteriyor. UPM fabrikalarında kullanılan odunun yaklaşık yüzde 78’i sertifikalı ormanlardan sağlanıyor. Yeşil sertifikalı üretime ağırlık veren UPM, “EU Flower” olarak da bilinen ve ürünün tüm yaşam döngüsünü dikkate alan AB sertifikasını referans alıyor. “EU Flower” sertifikası, hava ve atık emisyonlarına, enerji kullanımına ve kimyasal tüketim standartlarına uyan ürünlere veriliyor.

Çevreci Başbakana Ağır Darbe

Önceki Haber

Bir Enerji Mimarı: Çelik Erengezgin

Sonraki Haber

Diğer Haberler