Uzun yıllardır büyük firmalara danışmanlık hizmeti sunan Deloitte, temiz enerji kavramma yeni ve farklı bir bakış açısı getiren raporunu 28 Nisan 2010’da yayınladı. Deloitte’nin bağımsız enerji danışmanlarından olan Dr. Joseph A. Stanislaw tarafından hazırlanan bu rapor, “Düşük Karbonlu Gelecek İçin Yeni Bir Enerji Dengesi” başlığını taşıyor. Rapora göre petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlar sebebiyle yeşil enerjiye yatırımlar artıyor. Yeni teknolojiler petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtIarm daha temiz ve verimli kullanımını ve artan enerji ihtiyacının düşük karbonlu bir şekilde karşılanmasmı özendiriyor.
Ekonomik büyüme, enerji güvenliği ve adil piyasa gibi değerlerin de dikkate alınmak zorunda olduğunu ifade eden rapora göre, bu
kavramlar ışığında, sadece yenilenebilir enerjiye vurgu yapan yaklaşımlar yetersiz kalıyor ve temiz enerjiyi ön plana çıkaran daha dengeli bir duruş gerekiyor. Alternatif enerji kaynakları üzerindeki ısrar bazı yanılgılara da yoI açabiliyor. Örneğin, dört çekerli bir aracın deposunu biyoyakıt etil aIkol ile doldurmak için gerekli tahıl ile aç bir insanın bir yıI boyunca doyuruIabileceği hesaplanıyor.
Yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlarına hız veren ülkeler arasında Çin, Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Güney Kore gibi ülkeler dikkat çekiyor. Çin’de 586 milyar ABD Doları tutarındaki teşvik paketinin yaklaşık yüzde 40’ı yeşil projelere gidiyor. Çin 2030 yılına kadar petrol ithaIatını yüzde 30 ila 40, kömür talebini yüzde 40 ve sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı hedefliyor. Pakistan, verimli doğal gazlı araçlarda dünya lideri. Bu ülkeyi Arjantin, Brezilya ve İran izliyor. 2000 yılında elektriğinin yüzde 6,3’ünü yenilenebilir enerjiden sağIayan Almanya’da bu oran 2008 yılında yaklaşık yüzde 15’e çıktı

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

75 Wattlık Ampuller de Tarih Oldu

Önceki Haber

Ezinç Metal’den Organik Antifriz

Sonraki Haber

Diğer Haberler