Borusan Güç Sistemleri, 2005 yılından beri çevre dostu yatırımlarıyla büyük bir atılım gerçekleştiriyor. 2005 yılında Mercedes-Benz’in Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu kojenerasyon sistemi 2007 yılında Daimler tarafından Çevresel Mükemmeliyet Katılım Sertifikası ile ödüllendirildi. Mercedes Benz Projesi ile hem enerji maliyetleri minimum seviyeye indirilebiliyor hem de ses seviyesi 60 desibele düşürülerek ses kirliliğinin de önüne geçilebiliyor.
Borusan Güç Sistemleri ayrıca, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklarını geri dönüşüme gönderiyor. Tehlikeli atıklar ise yönetmeliklere uygun olarak ayrıştırılıyor. Gemlik Limanı’nda gerçekleştirilen bir yatırımla ise yanaşan gemilerin atıkları Atık Toplama Tesisi’nde toplanıyor.
Borusan Güç Sistemleri, atık yönetimi konusunda da ciddi bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Borusan Güç Sistemleri Direktörü Tolga Akar EKOIQ’nun sorularını cevapladı.
Atık Yönetimi ile ilgili Türkiye olarak yükümlülüklerimi ne kadar yerine getiriyoruz? Özellikle AB ülkeleriyle bir karşılaştırma yapabilir misiniz?
Hem atık yönetimi hem de atığın değerlendirilmesiyle ilgili olarak regülasyon anlamında yapacak çok işimiz var. Örnek vermek gerekirse Almanya’da 4 bin tane biyogaz tesisi var. Bizde daha yasa bile çıkmadı. Hâlbuki biyogaz tesislerinde hem enerji elde edebiliyorsunuz hem de çıktısı gübre olarak kullanılabiliyor. Böylece atığı ayrıca değerlendirebiliyorsunuz. Bizler de Borusan olarak çevreye duyarlı bir firmayız. Dolayısıyla hem atık yönetimine hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak sektöre de öncülük yapıyoruz.
Yenilenebilir Enerji Kanunu çıktıktan sonra Türkiye bu konuda ne kadar mesafe alabilir? Nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?
Bu konudaki en iyi örnek gene Almanya. Almanya’daki 4 bin tesis 1,3 gigawattlık bir enerji birikimin biyogazdan karşılanması demek. Türkiye’nin de bu konudaki potansiyelinin epey fazla olduğunu düşünüyorum. Benim en büyük korkum, her sektörün olduğu gibi terörist ve kovboyların piyasa giriş yapması. Bunu engellemek için bizim gibi kurumsal şirketlerin işin nasıl doğru yapılacağıyla ilgili sektöre eğitim vermesi gerekecek. Bu olmadığı zaman Türkiye’de birçok tesis gelişemiyor ve tesis mezarlığına dönüyoruz.
Mercedes ile beraber yaptığınız proje hakkında bize biraz daha detay verebilir misiniz?
Mercedes ile yaptığımız proje bizim en çok önemsediğimiz projelerden biridir. Mercedes kendine ait bir gaz çözüm sisteminin olmasına rağmen bizimle çalışmayı tercih etmiştir Tesisin servisi sürekli olarak bizim tarafımızdan veriliyor. Milyon eurolar düzeyinde yedek parça yelpazemiz olduğu için hızlı bir şekilde servis ve yedek parça temin edebiliyoruz. Müşterimizden yedek parça bulundurmasını istemiyoruz ya da sipariş edilen yedek parçanın gelmesi üç ayı bulmuyor.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben burada gene devlete dönmek istiyorum. Devlet bir an önce gereken yasal düzenlemeleri yapmalı. Ayrıca devlet çevre fonlarının, özellikle hibe fonların, daha aktif kullanılabilmesi için daha sıkı lobi yapmalı.

Alman Liderlerden Yenilenebilir Enerji Dersleri

Önceki Haber

Cancun, İklim Değişikliği ve Türkiye

Sonraki Haber

Diğer Haberler