TEMA Vakfı, danışmanları ve uzmanları tarafından hazırlanan Eko-Siyaset Bildirgesi’yle tüm siyasi partilere ve seçmenlere çağrı yaptı. Bildirge’de TEMA’nın çalışma alanına giren toprak, su, tarım ve orman konularında genel tespitlerle çeşitli yönetimsel ve hukuksal düzenleme önerileri yer alıyor.
Sadece insanın değil, canlı cansız tüm varlıkların yaşam hakkını koruma anlayışına inanmayı gerektiren “eko-siyaset” anlayışını savunan TEMA Vakfı, toprağı, suyu, ormanı bereketli, ekonomisi güçlü ve toplumu mutlu bir Türkiye için tüm siyasi partileri birlikte hareket etmeye çağırdı. Gündemdeki büyük projelerin salt ekonomi odaklı olduğuna dikkat çeken TEMA, çevreye verilen ve verilecek olan zararların siyasiler tarafından göz ardı edilmesinin sürdürülebilir yaşam ve gelişme açısından kabul edilemez olduğunu dile getirdi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Ataç, siyasi partilerin gelişme programları kapsamında, Çevre ve Doğal Varlık Yönetimi ilkelerini hazırlayarak acilen kamuoyuna sunmaları gerektiğini dile getirdi.

Pet Şişeden Barcelona’ya Forma

Önceki Haber

Fukişima’dan Sonra Nükleerin Geçmişi ve Geleceği

Sonraki Haber

Diğer Haberler