HABERLERMANŞETYEŞİL DOSYALAR

Gizem Keçeci*: “Kurumsal İşbirlikleri Artacak”

2013 Değerlendirmesi – 2014 Beklentileri
Gizem Kececi
Vodafone Grubu dünyanın dört bir yanında herkes için daha sürdürülebilir bir hayatı mümkün kılma misyonu ile sorumlu ve etik şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Sürdürülebilirliğe yaklaşımımız, öncelikle içinde yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini artırmak hedefi ile mobil ve internet teknolojilerinin erişilebilir olması ve etkin şekilde kullanılması esasına dayanıyor.
Bu yaklaşım paralelinde sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ekonomik, çevresel ve sosyal yatırımlarımız olarak, üçayaklı bir modelde ele alıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla bir yandan istihdamın artmasına katkı sağlayarak ekonomik büyümeyi teşvik ederken, diğer yandan sosyal iş modellerinin gelişmesinde öncü bir rol oynuyoruz. Ayrıca tüm iş süreçlerimizde enerji verimliliğini esas alarak çevreye olan etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz.
Daha az enerji tüketen telekomünikasyon şebeke ekipmanları, veri merkezleri ve binalar kullanarak, bu enerji ve atık yönetimi konusunda çözümler uyguluyoruz. Baz istasyonları, santral, veri merkezleri, binalar ve araç filomuzdan kaynaklanan seragazı salımını azaltmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
www.yesilesaygili.com adresinden imzaya açılan “Yeşile Saygılı Kırmızı” manifestomuzda atıklar, geri dönüşüm, enerji verimliliği, su, kâğıt kullanımı, doğaya uygun yaşama gibi konularda tedbirlerimiz yer alıyor.
Sürdürülebilirlik ekseninde hayat verdiğimiz operasyonları şeffaf bir şekilde paydaşlarımıza sunmak üzere hazırladığımız Sürdürülebilirlik raporumuzla, Türkiye’de ilk kez, dünya çapında referans kabul edilen AA1000 Güvence Belgesi’ni almaya hak kazandık. Rapora göre, hayata geçirdiğimiz verimlilik uygulamalarıyla 11 milyon TL’den fazla tasarruf elde ederken, 8700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçtik.
Yeşil Teknoloji Programı kapsamında 2011-2012 mali yılında yaklaşık 2300 apartman dairesinin yıllık elektrik tüketimine denk gelen, toplam 5,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağladık. Böylece, dünyanın etrafını 288 kez dolaşmak için harcanacak karbondioksite eş, 3300 ton karbondioksit salımının önüne geçtik. 2011-2012 mali yılında baz istasyonlarımız, veri merkezlerimiz ve ofis binalarımızda, toplam 9 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladık.
Karbon ayak izini azaltma hedefinin önemli bir uzantısı olarak atık yönetimi alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çeşitli kampanyalar aracılığıyla müşterilerimizi e-faturaya özendirmeye yönelik çabalarımız neticesinde, 2011-2012 mali yılında toplam 511 ton kâğıt kullanımını önleyerek, 1 milyon TL’ye denk gelen tasarruf elde ettik.
Bu çalışmalarla 8700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçtik. Sağladığımız kâğıt tasarrufu, kâğıtlar üst üste yerleştirilirse 32 Eyfel Kulesi’nin yüksekliğine denk geliyor.
Atık yönetimi stratejisi kapsamında, faaliyetlerimiz sırasında oluşan bina ve şebeke kaynaklı atıklar ile müşterilerimizin kullanmadığı cep telefonlarını değerlendirip hammaddeye dönüştürerek ekonomiye kazandırmak üzere de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Toplam 120 adet bisikletin üretilebileceği 1280 kg ağırlığında metal atığı geri dönüşüme gönderdik. Ayrıca çoğunluğu network kaynaklı atıkların geri dönüşümü ile 2011-2012 finansal yılında 1,3 milyon TL tasarruf sağladık.
Sürdürülebilirlik konusunda İklim Platformu, WWF-Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, AKÜDER, ÇEVKO ve TEMA gibi sivil toplum kuruluşlarıyla çok önemli işbirliklerimiz bulunuyor.
WWF ile Nisan 2011’de başlattığımız ortaklığımızla doğadaki ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca WWF’in iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek için gerçekleştirdiği Dünya Saati uygulamasına bu sene ana sponsor olarak destek verdik.
Bakım ve koruması Ege Orman Vakfı’nca yapılan 70 bin ağaçlık Bakioğlu Ormanı’nda “Ormanlarımız Yanmasın Erken Uyarı Telemetri Sistemi”ni hayata geçirdik. Proje kapsamında yerleştirilen sensörlü cihazlar; yangın durumunu algılıyor. Bu sistemle eşzamanlı olarak Ege Orman Vakfı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen Çeşme–Ildırı ağaçlandırma proje sahasının 5 hektarlık kısmında Vodafone İzmir Ormanı’nı kurduk.
2014 yılında da sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirme ve diğer kurumlar ile işbirliği çalışmalarımızı artırarak devam ettirmeyi ve yeni sürdürülebilirlik raporumuzu paydaşlarımız ile paylaşmayı hedefliyoruz.
 
* Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Çeşitlilik Direktörü

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Rifat Ünal Sayman*: “Yerel Seçimler Bir Şans Olabilir”

Önceki Haber

Dr. Uygar Özesmi*: “Bir Sonraki Yıl Nasıl Bir Öncekinden İyi Olur?”

Sonraki Haber