MANŞET

Trafiğin Sebep Olmadığı Bir Obezite Kalmıştı

trafik
Canımız dünyamızda bir kısmımız açlık, susuzluk, savaşlar, biber gaz­ları ya da ebola gibi salgın hastalık­larla uğraşırken, bir diğer kısmımız obeziteyle mücadele ediyor. Anla­yacağınız kimsenin huzuru yok. 18 Eylül tarihli “Büyüme dönemindeki çocukların obezitesi trafik kirliliğiy­le bağlantılı” (Childhood obesity linked to traffic pollution) başlıklı makale, Kaliforniya’da yapılan bir çalışmadan bahsediyor.
Makalede yer alan bilgiye göre; daha önce obezitenin çevreyle olan ilişkisini gösterebilmek için yapı­lan bir çalışmada, trafiğin yoğun olduğu yerlerde yaşayan çocukla­rın beden kitle endekslerinin daha yüksek olduğu sonucuna zaten ula­şılmış. İşte Kaliforniya’da 4 bin 550 çocuğun dahil edildiği ve dört yıl süren çalışma da “Bu durum, belki de trafiğin yoğun olduğu yerlerde yürüyüş yapmaktan ya da bisiklete binmekten korkan anne babaların davranışlarının sonuçlarıdır, ço­cuklar bu nedenle daha az hareket ediyorlardır” fikrinden yola çıkarak yapılmış. Fiziksel aktivite seviyesi, sağlık, beslenme, fakirlik düzeyi, parklara ve yiyecek mekanlarına ulaşılabilirlik gibi 50 etkenin hesa­ba katıldığı çalışmada, her çocuğun evine yakın yerlerin trafik ve kirlilik seviyesi bilgilerine de yer verilmiş ve istatistiksel model kullanılarak bu etkenlerin beden kitle endeksi üzerindeki etkisi incelenmiş.
Çalışma başladığında 5-7 yaşların­da olan çocukların ortalama beden kitle endeksleri 16,79 iken, dört yıl sonra 2,6 birim artarak endeks orta­lamaları 19,35’e ulaşmış; çocukların %15’inin obez, %14,4’ünün fazla kilolu olduğu gözlemlenmiş. 10 ya­şındaki çocuklarda, beden kitle en­deksinin en yüksek ve en düşük ol­duğu %10’luk iki grupta yer alanlar için 2,6 birimlik beden kitle endeksi artışında, trafiğin payının 0,4 bi­rim olduğu ortaya çıkmış. Aslında çalışma başladığında bu iki grubun beden kitle endekslerinde araların­da kirlilik etkisi açısından büyük bir fark yokmuş; yani aslında etki, ço­cuklar büyüdükçe birikmiş.
Makalede kanser, diyabet, kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açan obezitenin çevreyle de iliş­kisi olduğu teoremini desteklemek adına hayvanlar üzerinde yapılan bir deneye de yer verilmiş. Aynı şekilde beslenen laboratuvar farele­rinden hava kirliliğine maruz kalan, temiz hava soluyandan daha şişman oluyormuş. Dünyada sürekli kendi huzurumuzu bozduğumuz yetmi­yor, kendi yarattığımız sorunlar için hayvanların da huzurunu bozup duruyoruz. Umalım da laboratuvar faresi aldığı kiloları verebilsin. Ta­bii tüm bunlar obezitenin ne denli korkunç bir hastalık olduğu ve kötü beslenmeyle trafiğin bütün kötülük­lerin anası oldukları gerçeklerini de­ğiştirmiyor. Kötülüklerin babası mı kim? Tabii ki de birbirini öldüren, birbirine zulüm eden, şu koca dünyaya sığamayan insanlık.
Science for Environment Policy

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 11 Kentte!

Önceki Haber

Madem Denizler Çölleşebiliyor…

Sonraki Haber