1111111İngiliz bağımsız danışmanlık şir­keti Cambridge Econometrics, Eylül 2014’te University College London’ın katkılarıyla “Birleşik Krallık’ta İklim Değişikliği Poli­tikasının Ekonomisi” (The Eco­nomics of Climate Change Policy in the UK) adlı bir rapor yayınladı. Raporda, düşük karbon politika­larının hanehalkları, işletmeler ve makro ekonomi üzerindeki etkileri ekonometrik modellerle analiz edi­liyor.
Rapora göre, İngiltere İklim De­ğişikliği Komitesi’nin önerdiği ilk karbon bütçelerine dayanan net bir politikayla iklim değişikliğine karşı mücadele etmek, İngiltere için eko­nomik açıdan çok anlamlı. Karbon salımının 2030’a kadar hedeflenen %60 oranında düşürülmesi duru­munda öngörülen etkileri ise şöyle:

  •  GSMH’yi net olarak %1.1 oranın­da artırır.
  • En az 190 bin ek istihdam yaratır.
  • Ortalama hanehalkı finansal refah seviyesi -salımları düşürmek için ak­siyon alınmaması senaryosuna göre- 565 pound artarak daha iyi seviyeye gelir.
  • Devletin gelirleri yıllık 5.7 milyar pound artar.
  • Yıllık petrol ve gaz ithalatını 8.5 milyar pound seviyesinde azaltır ve böylece İngiltere’nin enerji güvenli­ğini iyileştirir.
  • Taşımacılık sebebiyle oluşan salım­ların azalmasıyla hava kalitesi iyileşir ve yıllık sağlık giderleri 96 ila 288 milyon pound seviyesinde azalır.

2013 reel ekonomi verilerinin dik­kate alınarak oluşturulan bu rapor­daki analizler, ülkemiz dahil birçok farklı coğrafyada tekrarlandığında, benzer olumlu sonuçların ortaya çıkması beklenecektir.
Detaylı bilgi: www.camecon.com
Kaynak: www.camecon.com/Libraries/ Downloadable_Files/WWF_Final_Re­port_1.sflb.ashx

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

2 Yılda 3 Milyon Kullanıcıyı Aştık

Önceki Haber

Vahşi Hukuk: Bir Yeryüzü Adaleti Manifestosu

Sonraki Haber

Diğer Haberler