sera gazıDünya Meteoroloji Kurumu (World Meteorological Organization) tarafından Eylül 2014’te yayınlanan “Seragazı Bülteni” (Greenhouse Gas Bulletin) ile 2013 yılında atmosferdeki seragazları oranının yeni bir rekor seviyeye ulaştığı ortaya kondu.
Raporda, 1990 ile 2013 yılları arasında seragazlarının küresel iklimi ısıtıcı etkisinin %34 oranında arttığı ve buna uzun süre havada asılı kalan karbondioksit, metan ve azot oksit gibi seragazlarının sebep olduğu belirtiliyor.
Burada dikkat edilmesi gereken husus; raporun seragazı salımlarından ziyade, atmosferdeki seragazı konsantrasyonlarını raporlaması. Salımlar atmosfere giden gaz miktarını açıklarken, konsantrasyonlar atmosferin biyosfer ve okyanuslar ile etkileşiminden sonra tuttukları gaz miktarına işaret eder. Okyanuslar toplam salımların yaklaşık 1/4’ünü içine alırken, biyosfer de aynı oranda seragazı toplar ve sonuç olarak atmosferdeki konsantrasyonun düşmesine katkı sağlarlar.
2013 yılında atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun 1750’li yıllardaki sanayi öncesi döneme göre %142, metan gazının %253 ve azot oksitin %121 arttığı kaydediliyor. Böylece, karbondioksit konsantrasyonunun 2013’te küresel ölçekte 2012 yılına göre 2.9 ppm artarak 397 ppm seviyesine ulaştığı da belirtiliyor.
Dünya Meteoroloji Kurumu’nun 50 ülkeden topladığı Küresel Atmosfer İzleme Ağı (Global Atmosphere Watch Network) ölçümlerine göre, atmosferdeki karbondioksit miktarı 2012 yılından 2013 yılına geçerken, 1984 yılından beri en büyük artışı yaşadığı da raporda not ediliyor. Bu artış hızıyla devam ettiği sürece, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun sembolik 400 ppm seviyesine 2015 veya 2016 yılında ulaşması öngörülüyor.
Rapor ayrıca, artan ve gittikçe daha da tahribe yol açan iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirlikleri yapılmasının ve ortak aksiyonlar alınmasının önemini de tekrar hatırlatıyor.
Detaylı bilgi: www.wmo.int
Kaynak: https://drive.google.com/file/ d/0BwdvoC9AeWjUT0FTYVQzS19MRkE/edit?pli=1

Kurumsal Kaynak Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Önceki Haber

Tarihten Güncelliğe Dışsallıklar

Sonraki Haber

Diğer Haberler