likeUNDP kampanyalarının değerlen­dirmesine göre “Evet vicdanlarımız rahatlıyor, eylemsizlik beliriyor.” Günümüzde sosyal medyada çeşit­li problemlere karşı duyarlılık ve farkındalık yaratan kampanyalar yürütülüyor. Peki, bu kampanyaları sadece okumak, aslında bizi cidden aksiyona geçmemeye itiyor mu? Türkiye’de ikinci kez düzenlenen UNDP Sosyal Fayda Zirvesi, İstan­bul Ticaret Üniversitesi’nde “2030 Şimdi!” şeklindeki iddialı sloganla gerçekleştirildi. İstanbul’daki bu­luşmada “2030 yılında istediğimiz dünyayı yaratmak ve toplumsal fayda sağlamak için yenilikçi sosyal projelerde teknoloji, inovasyon ve yeni medya nasıl kullanılabilir?” so­rusuna cevaplar arandı.
Zirvede konuşma yapan Twitter Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü Sinéad McSweeney, 140 karakterden olu­şan mesajların dünyanın dört bir tarafında toplumsal faydaya katkı amaçlı örnek kullanımlarını anlattı. Uluslararası kalkınma çalışanlarının yakından takip ettiği bir web portalı olan Devex’in başkanı ve genel ya­yın yönetmeni Raj Kumar ise sosyal ağların kalkınma çabalarına sun­duğu katkıları dile getirdi. Katılım­cılardan bir başka isim de Radikal gazetesinden Ezgi Başaran’dı. On­line yayıncılığın toplumsal fayda ile kesiştiği alanları ele alan Başaran; Radikalteftiste, Radikal4saat uygu­laması ve Gezi olaylarındaki çeşitli kamera görüntülerinin haberleşme süreci örneklerini verdi. Uluslararası Kalkınma Ortakları (IDEMA) Kuru­cusu Dr. Ali Ercan Özgür de daha yalnız ama aynı zamanda daha sos­yal olan yeni dünyada sosyal fayda yaratmanın gerekliliğine işaret etti.New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin ilk Dijital Yayınlar Ofisi Başkanı ve Columbia Üniversitesi Yeni Medya Profesörü Sree Sree­nivasan, katılımcılara New York’tan seslendi. Sreenivasan, sosyal med­yayı kullanan sivil toplum kuruluş­ları için tavsiyelerde bulundu.
Etkinlikte en çok etkilendiğim bö­lüm ise UNDP İletişim Danışmanı Cheri Hart’ın paylaştığı UNICEF’in “Likes Don’t Save Lives” kampan­yası oldu. Hart, eğer düzenli bir şekilde önden iletişim gerçekleştiril­mediyse, sadece bir ilan ile kişilerin aksiyona geçmeyeceğini vurguladı.
Bu alanda göze çarpan bir trend­den de bahsetmeden geçmeyelim: “Giving Pledge”, yani varlıklı kimse­lerin ölmeden önce varlıklarının en az yarısını sosyal fayda için harca­maya verdikleri söz. Warren Buffet, Richard Branson, Bil Gates, Mark Zurkerberg, George Lubas ve Jac­kie Chan bu alanda vaatte bulunan isimler arasında.
Neden #2030Şimdi?
#2030Şimdi etiketi, BM’nin öncü­lük ettiği, 2000-2015 yıllarını kap­sayan Binyıl Kalkınma Hedefleri sürecinde elde edilen ilerlemeyi takip edecek ve hızlandıracak 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’ne gön­derme yapıyor.
1 Ocak 2016’dan itibaren, küresel kalkınma gündeminde 2030’un so­nuna kadar sürecek yeni bir 15 yıl­lık dönem başlayacak. Bu nedenle Sosyal Fayda Zirvesi de 2015 sonra­sı kalkınma gündeminin öncelikleri­ni tartışırken, 2030’a kadar daha iyi bir dünyanın inşası için yeni medya ile inovasyon ve teknolojiyi kullan­manın önemini #2030Şimdi etike­tiyle vurgulamayı hedefliyor.
Siz ne yapabilirsiniz?

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

Önceki Haber

“Binalarda Enerji Verimliliği” Artacak

Sonraki Haber

Diğer Haberler