Yazar: Tee L. Guidotti
 
Yayınevi: Oxford University Press, Mart 2015
kitap 3
Popüler söylemde sık sık yan yana gelen iki kavram, sağlık ve sürdürülebilirlik. Peki, ikisi arasında nasıl bir ilişki var? Bu ikisini birbiri­ne bağlayan tartışmalar nerede yoğunlaşıyor? Sürdürülebilirlik ölçümlerinin, toplum sağlı­ğına ve sağlık politikalarına nasıl bir katkısı olabilir? Sağlık ve sürdürülebilirlik tartışma­larına giriş niteliğindeki “Health and Sustai­nability: An Introduction”, tüm bu tartışma­lar üzerine yoğunlaşıyor.
“Sağlık ve çevre hakları; insan toksiko­lojisi ve ekotoksikoloji arasındaki paralellikler; sağlık bilinçlendir­me çalışmaları, sürdürülebilirlik için bir şablon olarak kullanıla­bilir mi? Sağlık bilimleri, sürdü­rülebilirlik ve sağlık kararlarını destekleyici nitelikte nasıl kulla­nılabilir? Bilimsel bilgi, sağlık ve sürdürülebilirlik savunuculuğun­da etkili bir araç haline gelebilir mi?” Bu konular üzerinde düşün­mek için harika bir kaynak…

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Ekolojik Felaket ve Meta Olarak Gıda

Önceki Haber

Sahalarda Görmek İstediğimiz Hareketler Bunlar

Sonraki Haber

Diğer Haberler