Girişimcilik 1
 
İstanbul’daki girişimcilik etkinlikle­ri, baharı beklemeden tüm hızıyla de­vam ediyor. Ocak ve Şubat aylarında sosyal girişim, sosyal inovasyon ve farklı sıfat tamlamalarıyla adlandı­rılabilecek buluşmalar gerçekleşti. Ben “girişimcilik” kavramından da, “kendi işini kurmak/ fikrini ger­çekleştirmek” gibi ifadeleri anlıyo­rum. Ama konuşulan girişimcilik, bu kavramları barındırmadığında, girişimcilik kelimesi bana kaçmayı, kısa yolu, emeksiz sonuca koşmayı çağrıştırıyor. Yine de yaygınlaşan “girişimcilik” ifadesiyle, birkaç örne­ğe değineceğim.
Things: 29 Ocak tarihinde “Things” Challenge kapsamında geliştiri­len projeler tanıtıldı ve tüm emek­ler için kutlama gerçekleştirildi. Things, sosyal teknolojilerin sosyal değişim için sunduğu araçlar ile il­gilenen STK’lar, aktivistler ve farklı disiplinlerden kişiler arasında tek­nolojik proje fikirlerini geliştirme amacıyla yola çıkıyor. Böylece, ek­sikliği çok hissedilen, tasarım ve dijital dünya dilini konuşmama so­rununu, farklı yetkinliklerin kümele­rini oluşturarak çözmeyi amaçlıyor.9 Ekim’de Kick off etkinliği ile Things projesi kapsamında “Challen­ge” -fikirler çağrısı- yapıldı. 9 Ekim ve 5 Kasım tarihleri arasında tekno­lojiyi kullanarak fark yaratmak iste­yen birey, STK veya resmi olmayan oluşumlar fikirlerini sundular. Jüri, toplamda yapılan 108 proje başvu­rusundan finale kalacak altı fikri seçti. Proje ekipleri 12-14 Aralık’ta, tasarımcı ve code yazanlar ile birlik­te projelerini demo haline getirmek için iki günlük Hackathon etkinliğin­de çalıştılar. Oylamanın sonunda, en çok oy alan üç proje 5000 dolar hibe alacak ve üç aylık kuluçka desteği ile prototipler son halini alacak.
Tüm projelerin bilgilerine yourt­hings.org internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
MakeSense İstanbul: MakeSense İstanbul, tüm dünyada olduğu gibi sosyal girişimcileri buluşturan etkin­likler düzenlemeye devam ediyor. Hem tekil girişimlere özel hem de grupların oluşması amacıyla çeşitli girişimlerin sunulduğu buluşmalar­da, farklı yetkinlikler ve farklı umut­lar birbirlerini buluyor.
Girişimcilik 2
Fongogo: 70 proje, 500’ün üzerinde destekçi ve 19 başarı hikayesiyle 1. yaşını kutladı. Temmuz ayında ger­çekleştirilecek 19. Europa Cantat Festivali’ne katılmak için Fongo­go’daki ilk projesini açacak olan Bo­ğaziçi Caz Korosu, Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 45 koristiyle birlikte bu geceye eşlik etti.
Etkinliklerin yoğunluğu gösteriyor ki, önümüzdeki günlerde pek çok girişim platformu doğum günlerini tüm paydaşları ile kutlayabilecek. Ben de girişimcilik konusuna ait, kafamda dolanan soru işaretlerini giderebileceğim.
 Duyamadığımız Canlılardan Nasıl Şifalanırız?
canlılar
 
8 Şubat tarihinde İstanbul Permakültür Kolektifi sayesinde Dr. Şa­duman Karaca’dan bitkilerden şifa­lanma olarak tanımlayabileceğimiz Fitoterapi’yi dinleme şansım oldu. Şaduman Hanım, nadir muayeneha­ne açabilecek sertifikasyona sahip doğal tıp uzmanlarından biri olmak­la beraber, aynı zamanda Anadolu coğrafyasındaki bitkilerin tespit edilmesi, fotoğraflanması ve takibi konusunda da çalışıyor.
Petrolün bile bitkilerin sayesinde oluştuğu dünyamızda, bitkiler elimi­zi attığımız her ürünün temel taşını oluşturuyor. Ne yazık ki modern ha­yatımızda bu bağlantıyı unutmayan kişi sayısı çok az. Phyton (bitki) ve therapia (eşlik etmek) kelimelerinin birleşimi ise işte bitkilerin tamamını veya bölümlerini kullanarak -ama bütünlüklerini bozmadan- hazırla­nan ilaçlarla hastalıkları önlemeyi veya tedavi etmeyi amaçlıyor. Bu amacıyla da aslında dillerini duya­madığımız bu canlıların hayatımız­daki yerlerini hatırlatıyor. Seminer­de fitoterapinin tanımı, kısa tarihi, dünyada ve Türkiye’de fitoterapi, doğal tıpta yeri, koruyucu hekim­lik, bitki drogları hakkında bilgi­ler, doğru hasat, doğru saklama ve aktarlardan iyi ve kötü örnekler konularında çeşitli bilgiler aldıktan sonra, fitoterapi için en büyük grup olan papatyagilleri örnek olarak in­celedik. 22.750 türü ve 1528 cinsi varmış. Signatur etkisi denilen bit­ki özellikleriyle hasta özelliklerinin birlikte okunması konuşunu tartış­tık. Atölye kısmında ise katılımcıla­rın evlerinden getirdikleri bitkiler üzerinde çalıştık. Kendi adıma gö­türdüğüm beş bitkiden üçünün za­manının geçtiğini ama diğerlerinin adlarını unuttuğum çok değerli as­pir ve ebegümeci olduğunu öğren­dim.
Fitoterapi, her bölgenin kendi ka­dim bilgilerini, uluslararası olan çeşitli merkezlerdeki sertifikasyon­lardan geçirerek kendi arşivini oluş­turuyor. Burada özellikle fitoterapi uzmanının, sadece kişiye özel reçe­te oluşturması, doz, karışım, kulla­nım gibi özelliklerin sadece o kişi için yazılmış olması büyük önem taşıyor. Dolayısıyla konsültasyonlar da şimdiki bazı doktorların gurur duyduğu gibi 3,5 dakika olmuyor. Modern tıp, organların görevlerini üstlenmeyi hedeflerken, doğal tıp ise organların kendi görevlerini yapmaları için katalizör görevini üstleniyor. Bu şekilde hem bütünsel bakılıyor hem de sistemsel çözüm bulunuyor.
 
Siz ne yapabilirsiniz?

  •  Dr. Şaduman Karaca, çeşitli turlar eşliğinde arazide bilgilerini paylaşıyor. Kendi sayfasından takip edebilirsiniz.
  •  Evinizdeki bitkileri gözden geçirerek, şifa güçlerini keşfedebilirsiniz.

Hastalanacağınızı hissettiğinizde öncelikle hap haline gelmemiş, doğanın yardımcılarını kullanabilirsiniz.
Aşkını Başka Dilde Anlat: Dem Derneği
Tasarım Atölyesi Kadıköy merkezinde 14 Şubat’ı bahane bilen Dem Derneği, projelerini duyurmak için katılımcılığın yaygınlaştırılmasına örnek bir etkinlik gerçekleştirdi. “Aşkını Başka Dilde Anlat” etkinliğine katılanlar; sevgilerine, sevdiklerine, yeşile, geleceğe mesajlarını kamera karşısında İşaret Dili ile anlattılar ve montajlanan videolarını hediye olarak aldılar. Bu etkinlikte en heyecanlı kısım ise işaret dilini bilen öğretmen ve öğrencilerin, seçtiğiniz mesajı size öğretme bölümüydü.Tamamen gönüllerin katkıları ile yastıklar ve istasyonlardan oluşan etkinlik, her şeyden önce sıcaklık ve sevgi ortamı yarattı. 20 TL bağış makbuzu karşılığındaki video hediyesi, aynı zamanda Proje Cezve kapsamında açılacak işitme engelliler kafesinde katılımcının adına alınacak bir sandalyeydi.
Dem Derneği, bireyi toplum içinde güçlendirme ilkesine dayanan sosyal sorumluluk faaliyetlerini günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan projeler üretmek, bu projeleri hayata geçirmek, devamlılığını sağlamak ve takip etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Siz ne yapabilirsiniz?

  •  Derneğin tüm etkinliklerini http://www.demdernek.org adresinden takip edebilirsiniz.
  •  Derneğe ayni veya maddi bağışta bulunabilirsiniz.

Kadının Doğası Doğanın Kadınları

Previous article

Küresel Isınma mı, Küresel İklim Değişikliği mi?

Next article

You may also like