Neslihan Bahar:
“Türkiye’de Hâlâ Atık Pil Geridönüşüm Tesisi Yok”
2014 yılında 550 bin ton atık pil topladıklarını söyleyen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, “Ülkemizde maalesef atık pil geridönüşüm tesisi hâlâ mevcut değil. Bu nedenle ülkemizde toplanan atık pillerin şarj edilebilir olanları yurtdışındaki tesislere gönderiliyor. Diğer piller ise bertaraf ediliyor” bilgisini veriyor.
atık piller

Atık pillerin toplanmasında ve geridönüşümünde Türkiye’de tek yetkili kuruluş olan TAP’ın çalış­maları ve sistemin işleyişi hakkın­da bilgi verir misiniz?
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İtha­latçıları Derneği (TAP), pil ithalat­çılarının katılımıyla Ağustos 2004 yılında kuruldu. TAP; atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanıl­ması ve bertarafına yönelik, “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” (APAK) çerçevesin­de çalışmalar yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ül­kemizde bu konuda yetkilendirilmiş tek kuruluşuz. TAP olarak üç ana amacımız var: Verimli bir toplama sisteminin kurulması, çalışması ve denetlenmesi; tüketicilere ve öğren­cilere yönelik bilinçlendirme kam­panyalarının yapılması; atık pillerin bertaraf sürecinin yürütülmesi…
Sistemin işleyişi ise şöyle: TAP, atık pil toplama çalışmalarını gerçekleş­tirirken, belediyelerle işbirliği proto­kolleri imzalanır. İmzalanan proto­kollerde, her iki tarafın üstlendiği sorumluluklar mevcuttur. Büyükşe­hir belediyelerinde, APAK yönetme­liğinin ilgili maddesi gereği taraflar, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Bele­diyesi ve TAP olmak üzere üçlü protokol imzalar. Büyükşehir Bele­diyesi olmayan mahallerde ilçe bele­diyeleri ile ikili protokol imzalanır. Protokol kapsamında TAP, gerekli malzemeleri belediyelere belirlenen toplama noktalarına göre ücretsiz gönderir ve ayrıca ilgili belediye­lerle birlikte eğitim çalışmalarını düzenler. TAP Derneği olarak 2007 yılında 225 ton olan yıllık toplama limitimiz, 2014 sonu itibariyle 550 tona yükseldi. Biz bu rakamın daha da artmasını istiyoruz.
Peki, topladığınız atık pillerin geridönüşümü ne şekilde gerçek­leşiyor?
Türkiye’de maalesef atık pil geri­dönüşüm tesisi mevcut değil. Bu nedenle ülkemizde toplanan atık pillerin şarj edilebilir olanları yurt­dışında geridönüşüm tesislerine gönderiliyor. Diğer piller ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izni ile bertaraf ediliyor.
Atık pillerin toplama miktarlarının artırılması için hangi kurum ve ku­ruluşlarla işbirliği yapıyorsunuz?
Şu ana kadar Türkiye çapında 30’u büyükşehir olmak üzere toplam 527 belediye ile işbirliği halinde­yiz. Bu sayı her gün artıyor. Bele­diyelerin yanı sıra teknomarketler, zincir marketler, bakanlıklar, or­ganize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri, Silahlı Kuvvetler, ce­zaevleri, oteller, Emniyet Genel Mü­dürlüğü ve PTT de bizimle işbirliği yapan kuruluşlar arasında. Bütün bu kuruluşlar sürekli olarak atık pil konusunda bilinçlendiriliyor. Vatandaşın atıklarıyla birebir temas halinde bulunan belediyeler, atık pil konusuna daha da çok eğilmeliler.
atık piller.png2
 
Atık Piller İçin TAP’tan Kutu Talebinde Bulunabilirsiniz
TAP olarak, isteyen her kurum ve kuruluşa atık pil kutusu gönderdiklerini dile getiren Neslihan Bahar, şu bilgileri paylaşıyor: “Talepler, www.tap.org.tr’de ana sayfada bulunan ‘Toplama Malzemesi İstiyorum’ bölümünden yapılıyor. Nakliye bedeli de derneğimiz tarafından karşılanıyor. Bireyler ise toplanan atık pilleri gerek belediyeler, gerekse diğer kuruluşlarla birlikte oluşturulan atık pil toplama noktalarına bırakabilirler. Genel olarak atık pil toplama noktaları okullar, zincir marketler, muhtarlıklar, camiler gibi yerlerdir. Eğer toplanan atık pil miktarı fazla ise TAP’ın web sitesinde ‘Atık Pil Biriktirdim’ formunun doldurulması yeterlidir.”
 

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

28 Mart’ta ışıklar “iklim” için kapatılıyor

Önceki Haber

Dikkat! Uydu Düşebilir! Uzayı da Çöplüğe Çevirdik!

Sonraki Haber

Diğer Haberler