Konya ormanları iklim değişikliğine hazırlanıyor
Konya ve Karaman bölgesinde yapılan araştırmalar, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek karaçam ve göknar ormanlarının korunması için yapılması gerekenleri ortaya koydu.
Konya Ormanlari
Akdeniz havzası, dünyada ormansızlaşma sürecinin en yoğun yaşandığı ve küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgelerden biri. WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Merkezi işbirliğiyle yürüttüğü “Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu” projesi kapsamında yapılan araştırmalar da bölgedeki riskleri ve alınması gereken önlemleri ortaya koyuyor.
İklim değişikliğinin Konya ve Karaman bölgelerindeki karaçam ve göknar ormanları üzerindeki etkilerini araştırmak için proje kapsamında yapılan araştırmalar ilk sonuçlarını verdi. Yapılan modellemeler, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek karaçam ve göknar ormanlarının Aşağıçiğil, Ilgın, Seydişehir, Kızıldağ, Hadim, Bademli, Göktepe ve Kazancı bölgelerindeki ormanlar olduğunu ortaya koyuyor. İklim senaryolarının öngördüğü gibi 2070 yılına kadar yıllık ortalama sıcaklıklarda 3,8 dereceye varacak bir artış meydana gelir ve yıllık ortalama yağış miktarında 100 mm’ye varan bir düşüş olursa bölge ormanları büyük ölçüde etkilenecek.
“Dünya Ormancılık Günü’nde Akdeniz ormanlarını bekleyen iklim değişikliği tehlikesine dikkat çekmek istiyoruz” diyen WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem, bölge ormanlarını iklim değişikliğinin etkilerine karşı korumak için önerilen önlemlerin başında, tür çeşitliliğinin yüksek tutulması, gelecekteki iklim koşullarına diğer ağaç türlerine kıyasla daha iyi uyum sağlayacağı düşünülen ardıç ve meşe türlerinin ağaçlandırmalarda daha çok kullanılması, kurumaların önlenmesi için ağaç sıklığının iyi yönetilmesi, düşük rakımlı ve güney bölgelerde yaşayan ağaçlardan alınan tohumların üst bölgelere ve kuzey kısımlara taşınmasının geldiğini söyledi. Kalem, “Proje kapsamında geçen hafta Konya’da yapılan çalıştayda ağaçlandırma ve dikilen fidan sayısı kadar arazinin ağır makinelerle işlenmesinden kaçınılması  gibi toprak koruma aktiviteleri de öne çıktı. Değişen iklime uygun genleri taşıma ihtimali yüksek doğal yaşlı ormanların da koruma altına alınması önerildi” dedi. Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu projesi 2017 yılında tamamlanacak.
 
Bilgi notu:
İklim Değişikliği’nin Akdeniz’de beklenen etkileri

  • Ormanlar: Yangınların sayısı, şiddeti, büyüklüğü ve zararlı böcek popülasyonunda artış.
  • Biyolojik çeşitlilik: Türlerin yayılış alanlarında değişim, istilacı türlerin yayılması, bazı türlerin göç etmesi veya yok olması.
  • Sulak Alanlar: Su kaybı ve bununla birlikte tür popülasyonlarının azalması, yok olması ve ekosistem hizmetlerinin zarar görmesi.
  • Tatlısu kaynakları: Yağışlardaki azalmayla birlikte ortaya çıkan su sıkıntısı, yeraltı sularının ve su depolama alanlarının yeterince beslenememesi.
  • Tarım: Pamuk, şekerpancarı, mısır, fasulye gibi sulama gerektiren ürünlerde verim kaybı.
  • Turizm: Tüm dünyadaki turizm gelirlerinin yüzde 30’una sahip Akdeniz ülkelerinde aşırı sıcaktan dolayı turizm gelirlerinin düşmesi.

 
Daha Fazla Bilgi için:
Selin Devranoğlu, Doğa Koruma Sorumlusu, WWF-Türkiye
sdevranoglu(at)wwf.org.tr
Yaz Güvendi, İletişim Sorumlusu, WWF-Türkiye
yguvendi(at)wwf.org.tr
 
T: 0212 528 20 30  C: 0549 794 54 37 F: 0212 528 20 40
 
WWF-Türkiye
WWF-Türkiye dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF’in uluslararası ağının bir parçasıdır. Beş milyonu aşkın destekçiye ve 100’den fazla ülkede etkin bir küresel ağa sahip olan WWF’nin misyonu; dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenimizin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmaktır.
http://www.wwf.org.tr

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

“Lastik Geridönüşümünde Avrupa’da 6. Sıradayız”

Önceki Haber

“Atıkların Ekonomik Değeri 2,1 Milyar TL’yi Buluyor”

Sonraki Haber

Diğer Haberler