Arka Bahçeniz Kuşlar İçin Bir Nimet olabilir
SOSYAL MEDYADAN
Araştırmacılar şehirlerdeki park ve koruların yaban hayat için çok önemli alanlar olduğunu belirti­yorlar. Bununla birlikte bu matri­si oluşturan habitatlar arasındaki alanların kullanımı ise ayrı ve kritik bir konu. Park ve korular Belediye­ler tarafından kolayca düzenlenebi­liyor ve korunabiliyor. Ancak kişile­re ait bahçelerin durumu maalesef öyle değil. Bahçelerimizi daha iyi düzenleyip buraları küçük ekolojik alanlar haline getirebilsek yaban hayat için habitatlar arası geçiş ko­ridorları oluşturabiliriz. Bu alanlar özellikle kuşlar için önemli barınak alanları. Kuşları bu alanlara çekmek için en büyük yardımcılarımız ise öncelikli ağaçlar. Arka bahçemizin bir oyun veya barbekü alanından çok daha fazla kullanım potansiyeli olduğunu unutmayalım!
Biodiversity News @ BiodiversityNew
http://t.co/jKKHbDkSuf
Paris 2015’e Doğru 36 ülkeden BM’ye Taahhüt
SOSYAL MEDYADAN.JPG1
31 Mart ülkelerin BM’ye seragazı emisyonlarını azaltma taahhütle­rini göndermeleri için son gündü. Verilen sözler bu yıl Aralık ayında Paris’te yapılacak toplantıda varıl­ması beklenen anlaşmanın göster­gesi olarak BM açısından büyük önem taşıyor. Küresel emisyon­ların %30’unu salan Kanada’dan Gabon’a, Meksika’dan İsviçre’ye, AB ülkeleri dahil tam 36 ülke bu süre içinde BM’ye taahhütlerini sundular. Dünya üzerindeki 196 ül­kenin 160 tanesi, başka bir ifadeyle 37 milyar ton emisyondan sorumlu 160 ülke ise henüz taahhütlerini göndermiş değil.
Carbon Brief @CarbonBrief
http://t.co/7dCbbAtHyw
Biyoçeşitliliğin ve İklim Değişikliğinin Koruyucusu: Ormanlar
Ormansızlaştırmanın önüne geç­mek daha iyi bir gelecek için atıla­cak ilk adımlardan birisi! Dünyaca tanınan birçok firma da zaten bu­günlerde tedarik zincirleri içinde kritik bileşenlerden biri olan orman­ları koruma konusunda stratejiler geliştiriyor. Bu sayede dünyamıza iki büyük kazanç sağlanıyor: Biyo­çeşitliliğin korunması ve iklim de­ğişikliğiyle mücadele… Tabii firma­ların bu takdir edilir çabası günün sonunda tamamıyla sürdürülebilir ürün ürettikleri anlamına gelmiyor, zira ormandan elde ettikleri, sadece kağıt için hamur ve palmiye yağı ile sınırlı, yani girdilerinin küçük bir kısmı. Kritik nokta ormansızlaştır­manın tarım ile birlikte anılması, ormandan tarıma çevrilen alanlarda su ve toksik madde kullanımlarında hassasiyet gösterilmesi. Bu yönde büyük çaba var.
Bir başka kayda değer gelişme de firmaların “Orman Yönetimi Ser­tifikasyonları” gibi 3. Partilere verdikleri promosyonlar ile orman kaybının da ötesine geçip ekosistem kalitesinin artırılmasına katkıda bu­lunmaları. En büyük palmiye yağı kullanıcısı firmaların %96’sı halk ormanı kurma taahhüdü vermiş durumda; bu da konunun ne kadar ciddiye alındığının bir başka göster­gesi.
UN Environment @UNEP
http://t.co/QG5Io6SI84
Denizlere Attığımız Plastiğin Gıda Zincirimizi Zehirlediğini Biliyor muyuz?
SOSYAL MEDYADAN.JPG3
Okyanus ve denizlerimize her yıl 8 milyon ton plastik atıyoruz. Şişe, misina, torba ve daha niceleri… Tüm bu maddeler deniz suyu ve güneş etkisi, dalga hareketiyle milyarlarca küçük, hatta mikro parçaya bölü­nüyor ve yüzlerce mil taşınıyorlar. Oluşan birikimlerin dev su kütlele­rinde yarattığı kirliliğin boyutu ma­alesef tahminlerimizin çok ötesinde. Araştırmalar insan eliyle oluşan bu kirliliğin deniz canlıları ve ekosis­temlerine etkisinin sonrasında dö­nüp dolaşıp yine insanı vurduğunu gösteriyor. Nasıl mı? Tabii ki ebola ve benzeri onca felakete rağmen hâlâ ısrarla anlamadığımız gıda zin­cirinin etkisiyle…
WBG [email protected]_Environment
http://t.co/KMG2gEWIXb
Alpler’de Buzul Erimesine Çare Bulundu
Haziran ayı ortalarında Avusturya Alpleri’ndeki Pitztal Buzulu erime­ye başlar. Kayak köyü sahipleri ve yerel halk için dört aylık bu erime dönemi tahmin edersiniz ki, can sı­kıcıdır. Bir gün Kayak köyü radikal bir karar alır: Buzulun erimesini önlemek için dev plastik battaniye ısmarlanır. 0,1 km2 büyüklüğündeki dev battaniye kayak alanına serilir. Girişim olumlu sonuçlanır: Serilen battaniye erimeyi yavaşlatmıştır. Şimdi aynı yöntem Almanya ve İsviç­re’deki bazı kayak merkezlerinde de deneniyor. Bir taraftan da Insburg Üniversitesi’nde buzul bilimciler erimeyi daha da yavaşlatacak farklı tip malzemeler üzerine çalışıyorlar. Tüm bir dağı battaniye ile sarmak pek tabii mümkün olmaz ancak bu yaratıcı bir fikir ile kayak merkezleri­nin daha mutlu ve umutlu olduğunu söyleyebiliriz!
CECHR @CECHR
http://t.co/NfRCsW3RTv
Mercan Resifleri 2015’te Renklerini Kaybedebilir
ABD Federal Ajansı, 2015’te küre­sel ısınma sebebiyle tüm dünyada mercan resiflerinin toplu ölümlerini öngörüyor. Bu, mercanların tarihte global ölçekte üçüncü kez beyaz­laması olarak tezahür edecek gibi. Araştırmacılara göre bu büyüklük­teki bir beyazlama sadece sıcaklık değişimi sonucunda gerçekleşebilir. Okyanuslarda depolanan ısı ve de­vam eden küresel ısınma, El Nino olmadan bile mercanların beyazla­masına sebep olacak kadar sıcaklığı artırıyor. 2014 senesinde okyanuslar şimdiye kadarki kayıtlı en yüksek sı­caklıklara ulaştı. Büyük beyazlama olayları onlarca yıl kalıcı olabiliyor ve hatta bazı durumlarda resifler bir daha asla eski haline dönmeyebili­yor. Bu son küresel ölçekteki beyaz­lama daha önceki iki olayda olduğu gibi Pasifik’te başlayıp Hint Okyanu­su, güneydoğu Asya ve Karayipler’e doğru yayılıyor.
(Haber: Sophie Yeo, Yeşil Gazete için çeviren: Mine Tekman)
Yeşil Gazete @yesilgazete
http://t.co/0Dtm3rvmnf
 

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Seragazı Karnemiz Kırıklarla Dolu

Önceki Haber

Sınırlar, Ayılar ve Deniz Çayırları…

Sonraki Haber

Diğer Haberler