Gezegenimizin bize ayırdığı bir yıllık doğal kaynak kapasitesini sekizinci ayın ortasında tükettik.
Tüketim alışkanlıklarımız gezegenin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Dünyadaki doğal kaynakların kendini yenileyebilmesi için tüketimin belli bir seviyede tutulması gerekiyor. Mevcut tüketim alışkanlıklarımız ise bu sınırları zorluyor. Gezegenin yıllık biyolojik kapasitesinin kullanıldığı ve tüketimin talebin üstüne çıktığı günü belirten Dünya Limit Aşım Günü bu yıl 13 Ağustos’u işaret ediyor. Geçen yıla göre gezegenin bütçesini altı gün önce tükettik. 2014’te Dünya Limit Aşım Günü 19 Ağustos’a denk geliyordu.
image001
WWF’in stratejik ortağı Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network–GFN) Başkanı Mathis Wackernagel bu yılki sonuçları, “1970’lerdeki ilk ekolojik limit aşımından bu yana insanoğlunun karbon ayak izi iki kattan fazla arttı. Ekolojik ayak izimizile dünyanın biyolojik kapasitesi arasında gittikçe açılan uçurumun en büyük nedeni seragazı emisyonları” sözleriyle değerlendirdi.Wackernagel, bu yıl sonunda Paris’te yapılacak İklim Zirvesi’nden çıkacak küresel bir anlaşmanın ekolojik ayak izimizin küçülmesine yardımcı olacağına dikkat çekti.
 
Seragazı emisyonlarının azaltılmasında Türkiye’nin de sorumluluklarının olduğunu hatırlatan WWF-Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berke, “Ülkemizin karbon ayak izi 1990’dan bu yana yüzde 110 oranında artı. Bunun ana nedeni enerji sektörü. Zengin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Türkiye bu artışın önüne geçebilir. Örneğin, elektrik enerjisi üretimi için yapılan yatırımlarda kömür yerine rüzgar ve güneşe öncelik verilirse hem elektrik talebi karşılanabilir hem de emisyon artışı sınırlandırılabilir” dedi.
2030’da iki gezegene ihtiyaç olacak
Yıl sonunda Paris’te gerçekleşecek İklim Zirvesi’nde (COP 21) ortalama sıcaklık artışının 2 dereceyi geçmemesi konusunda anlaşmaya varılması hedefleniyor. Bu ortak hedef, tüm ülkelerin 2070’e kadar fosil yakıt kullanımından vazgeçmesi için yeni politikalar çizilmesini gerektirecek. GFN verilerine göre, 2030 itibarıyla küresel seragazı emisyonlarının günümüzdeki seviyesinden yüzde 30 oranında daha az olduğu bir senaryoda, Dünya Limit Aşımı Günü, 16 Eylül’e gerileyecek. Ancak tam aksinin yaşanması halinde, yani bugünkü iklim politikalarının devam etmesi halinde, 2030’da Dünya Limit Aşımı Günü Haziran sonuna kayacak. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için iki gezegene ihtiyaç duyulacak.
 
WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak ise, “Doğal kaynaklarımızı fütursuzca tüketmemizin bedeli bize kuraklık, kıtlık, ormansızlaşma, toprak erozyonu, biyoçeşitlilik kaybı ve doğal afetlerle geri dönüyor. Mevcut kaynakların yedi milyarlık gezegenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor oluşu, düşünce sistemimizden başlayarak yaşam biçimimizi ve tüketim alışkanlıklarımızıdeğiştirmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor” dedi. Gezegenin sınırlarını aşmadan herkes için gıda, su ve enerji güvenliği sağlamanın mümkün olduğunu belirten Baştak, sözlerini şöyle noktaladı: “Sürdürülebilirlik, herkesin gezegenin kapasitesine uygun bir şekilde yaşamasını gerektiriyor. Bu da,ekolojik ayak izimizi dünyamızın doğal kaynak bütçesi içinde tutabildiğimiz sürece mümkün.Dünya genelinde ve tüm sektörlerde acilen cesur adımların atılması gerekiyor.”
 
 
Bilgi için:
 
Yaz Güvendi, İletişim Sorumlusu, WWF-Türkiye
[email protected]
 
Özgür Gürbüz, İletişim Müdürü, WWF-Türkiye
[email protected]
 
T: 0212 528 20 30  F: 0212 528 20 40
 
Dünya Limit Aşımı Günü hakkında daha fazla bilgi: www.overshootday.org
 
182 ülkeye ait Ekolojik Ayak İzi verisi için: www.footprintnetwork.org/public2015
 
Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu 2012: http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/
 
WWF-Türkiye
WWF-Türkiye dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF’in uluslararası ağının bir parçasıdır. Beş milyonu aşkın destekçiye ve 100’den fazla ülkede etkin bir küresel ağa sahip WWF’in misyonu, dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak; kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenimizin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmaktır.
 
Küresel Ayak İzi Ağı (GFN)
Ekolojik Ayak İzi kavramını geliştirerek dünyadaki doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ölçülebilir hale getiren Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network), sürdürülebilirlik ilkesinin yerleşmesini bilimsel olarak desteklemektedir. İşbirliği ortaklarıyla birlikte bu bilimsel çalışmaları daha da ilerletmek ve araştırmaları koordine ederek, metodolojik standartlar geliştirmek için çaba gösteren GFN, karar vericilere yönelik doğal kaynaklarla ilgili sağlıklı veriler üretmek suretiyle ekonominin, dünyanın ekolojik sınırları dahilinde işlemesine yardımcı olmak için çalışmaktadır.www.footprintnetwork.org

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Şemsiyeniz Güneş Toplasın Sizin İçin…

Önceki Haber

Ödenmeyen Sağlık Faturası Türkiye’de Kömürlü Termik Santrallar Bizi Nasıl Hasta Ediyor?

Sonraki Haber

Diğer Haberler